หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 !! 15/01/2566 ปรับโดมเน .tht.in เป็น https (SSL) ให้ลูกค้าฟรี ทั้งหมด !!
แนะนำขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้นเว็บไซต์ THTWEB

ขั้นตอน ทำเว็บสำหรับมือใหม่ ลิงค์ / เมนู / การเชื่อมโยง ประเภทต่างๆ ของแต่งเว็บไซต์
เลือกใช้งาน เทมเพลท คู่มือการใช้งาน บทความทั่วไป
เนื้อหา หรือเพิ่มบทความ และจัดการไฟล์ คู่มือ โปรแกรมสำเร็จรูป การ โปรโมทเว็บไซต์
วิธีการใช้ ไอคอนเครื่องมือต่างๆ วิธี สร้างระบบสมาชิก ทริปแนะนำ
วิธีการใช้งานเกี่ยวกับตาราง ฟอร์มสำเร็จรูป
  15/01/2565 ปรับโดมเน .tht.in เป็น https (SSL) ฟรี ทั้งหมด

30/06/55 : แก้ไขบทความ หรือแก้ไขหน้าเนื้อหา

28/06/55 : สร้างบทความหน้าแรก เนื้อหาหน้าแรก index

26/06/55 : วิธีสร้างบทความ หรือเนื้อหาจากแบบสำเร็จ

22/06/55 : วิธีเพิ่มบทความใหม่ หรือเพิ่มหน้าเนื้อหา

19/06/55 : กำหนดสีขอบตาราง ด้วย CSS

16/06/55 :วิธีแบ่งเซลล์ ตามแนวตั้ง

15/06/55 :วิธีแบ่งเซลล์ ตามแนวนอน

13/06/55 : วิธีแก้ไขเซลล์ หรือกำหนดตำแหน่งภายในเซลล์

11/06/55 : วิธีแก้ไขตาราง

26/05/55 :การรวมเซลล์ด้านล่าง เข้าเป็นช่องเดียวกัน

26/05/55 :การรวมเซลล์ด้านขวา เข้าเป็นช่องเดียวกัน

25/05/55 :วิธีการลบคอลัมภ์

23/05/55 :วิธีการลบแถว

21/05/55 :วิธีเพิ่มคอลัมภ์ ทางด้านขวา

21/05/55 :วิธีเพิ่มคอลัมภ์ ทางด้านซ้าย

02/04/55 :การใช้งานคุณสมบัติเซลล์ เช่น ตำแหน่งภายในเซลล์ บน ,กลาง ,ล่าง

02/04/55 :การใช้งานคุณสมบัติตาราง เช่น ระยะห่างภายในเซลล์ ,ระยะเส้นขอบ

02/04/55 :การสร้างตาราง หรือเพิ่มตาราง

26/03/55 :เพิ่มแถว ด้านบนวิธีเพิ่มแถว ด้านบน

26/03/55 :เพิ่มแถว ด้านล่างวิธีเพิ่มแถว ด้านล่าง

19/03/55 : วิธีลบเส้นกรอบรูปภาพ ที่เป็นลิงค์

19/03/55 : Link Anchor การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน ตอน 2

19/03/55 : Link Anchor การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน ตอน 1

12/03/55 : แนะนำการใช้เมนูระบบ เพิ่ม / ลบ / แก้ไขเมนู

12/03/55 : การตั้งค่าเมนูระบบ ตั้งค่าตัวแปรต่างๆ

12/03/55 : Decoration เส้นสำหรับแต่งข้อความ

05/03/55 : การเพิ่มเมนู / แก้ไขเมนูระบบ

05/03/55 : การสร้างเมนูย่อย / submenu

05/03/55 : กำหนดตำแหน่งแสดงผล เมนูย่อย / submenu ของเมนูแนวนอน topmenu
Clip Update
ดูรายการทั้งหมด

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ เรายังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับเว็บไซต์ใหม่
ลำดับเริ่มต้น สำหรับใช้งานครั้งแรก

 ตรวจชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนม
 เข้าสู่ระบบแก้ไข/พัฒนาเว็บไซต์
 Update ข้อมูลติดต่อปัจจุบัน
 ตั้งค่าภาษา และข้อความในเเว็บไซต์
 การเลือกใช้ รูปแบบเทมเพลท
template1-4, สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
Mytemplate , สำหรับผู้ที่ผ่านการใช้งานมาได้ระดับหนึ่ง
 สร้างเนื้อหา / บทความ
 สร้างลิงค์ เชื่อมโยงเมนู หน้าต่างๆ
การใช้ไอคอนสร้าง/แก้ไข แบบต่างๆ
แนะนำการใช้งานไอคอนเครื่องมือ แบบต่างๆ จากในหน้าแก้ไขเว็บไซต์

เปลี่ยนสีตัวอักษร
เปลี่ยนสีพื้นหลัง
iframe ไอเฟรม
แสดงรายการเป็นตัวเลข หรือปุ่ม
ไฮเปอร์ลิงค์ / hyperlink
UNLINK 
เพิ่มรูปภาพ
 เพิ่มรูปภาพจากเซิร์ฟเวอร์อื่น
POPUP แสดงรูปภาพ
ใส่ไฟล์ Multimedia
เพิ่ม/แก้ไข Flash
การใส่ Java Script
CSS ทั่วไป
การเพิ่มนาฬิกา Flash
การเพิ่มปฏิทิน Flash
แทรกสัญลักษณ์พิเศษ
Marquee ภาพและตัวอักษรเคลื่อนที่

วิธีเปลี่ยน  และ
วิธีเปลี่ยน  
วิธีใช้  Heading Tag H1 - H6
การแบ่งกลุ่ม  
ดูข้อมุลที่นี่
ขั้นตอนการใส่ แทคโมดูลต่างๆ
การสร้าง/แก้ไข เทมเพลท
 แนะนำวิธีใช้งานเทมเพลท ตั้งแต่เริ่มต้นเลือกใช้งาน และการแก้ไข ปรับปรุง
 
เลือกใช้งานเทมเพลทสำเร็จรูป (template1-4)
เลือกใช้งานเทมเพลทจากต้นแบบ (Mytemplate)
สร้างเทมเพลทเองใหม่
สร้างเทมเพลทต้นแบบ
แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Header
แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Menu
แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Side Menu
แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Footer
แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น ขอบ
การนำฟรีเทมเพลมมาใช้
แก้ไขเนื้อ ที่ตกไปแสดงด้านล่างของเว็บไซต์
การใช้ไอคอน สร้าง/แก้ไข เกี่ยวกับตาราง
 แนะนำการใช้งานไอคอน เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้ตาราง แบบต่างๆ จากในหน้าแก้ไขเว็บไซต์
 
วิธีการแก้ไขตาราง
วิธีแก้ไข หรือกำหนดตำแหน่งภายในเซลล์
เพิ่ม / สร้างตาราง
คุณสมบัติตาราง
คุณสมบัติของเซลล์
เพิ่มแถว ด้านบนเพิ่มแถว ด้านบน เพิ่มแถว ด้านซ้ายเพิ่มคอลัมภ์ ด้านซ้าย
เพิ่มแถว ด้านล่างเพิ่มแถว ด้านล่าง เพิ่มคอลัมภ์ ด้านขวาเพิ่มคอลัมภ์ ด้านขวา
ลบแถว ลบคอลัมภ์
รวมเซลล์ด้านขวา รวมเซลล์ด้านล่าง
แบ่งเซลล์แนวตั้ง แบ่งเซลล์แนวนอน
กำหนดสีกรอบตาราง
สร้าง/แก้ไข บทความ และจัดการไฟล์
 แนะนำวิธีการจัดการเว็บไซต์ และการสร้างบทความ / แก้ไข
 
สร้างเองใหม่ (ออกแบบได้โดยอิสระ)
สร้างจากแบบสำเร็จ (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)
เริ่มต้นสร้างบทความ หน้าแรก
วิธีแก้ไขเนื้อหา หรือบทความเดิม
ทำหน้าแรกเว็บไซต์ ให้เป็นหน้า Intro
การกำหนดเนื้อหา หรือบทความ ให้ใช้เทมเพลทไม่ซ้ำกัน
ปิดเว็บไซต์ under construction
ระงับการใช้งานบทความไว้ชั่วคราว
เมนูไฟล์เนื้อหา (ลบ,แก้ไข,เปลี่ยนชื่อ,ตั้งค่า)
เมนูไฟล์ประกอบอื่นๆ (ภาพตัวอย่าง,เปลี่ยนชื่อไฟล์)
การอัพโหลดไฟล์ ทีละ10
สำรองข้อมูลภายในเว็บไซต์
สร้าง/แก้ไขลิงค์ /เมนู /ประเภทต่างๆ
 แนะนำวิธีการใช้งานเมนูระบบ และเมนูลิงค์ จากในหน้าแก้ไขเว็บไซต์
 
การใช้งานเมนูระบบ
การเพิ่ม / ลบเมนูระบบ
สร้างเมนูย่อย / submenu
กำหนดตำแหน่งการแสดงผล เมนูย่อย / submenu ของเมนูแนวนอน topmenu
สร้างลิงค์ข้อความ หรือรูปภาพ
สร้างลิงค์ download เช่น PDF , PPT , DOC , XLS
นำไฟล์ที่มากกว่า 2mb ให้สมาชิกเว็บไซต์ดาวน์โหลด หรือแสดงผล สำหรับผู้ที่มีบัญชี hotmail
อัพโหลดไฟล์ที่มากกว่า 2mb สำหรับผู้ใช้ gmail ให้สมาชิกเว็บไซต์ดาวน์โหลด หรือแสดงผลหน้าเว็บ
สร้างลูกเล่นให้ ไฮเปอร์ลิงค์
เปลี่ยนไอคอน หน้าเมนู ไม่ให้ซ้ำกัน หรือเปลี่ยนรูปแบบข้อความในเมนู
Link Anchor หรือ การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน
ลบเส้นกรอบรูปภาพที่เป็นลิงค์
เมนูด้านล่าง

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

100 คน
เมื่อวาน33 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
227 คน
24022 คน
1441181 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์