หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
การจัดการภายในเซลล์


"เซลล์" คือ ช่องใดช่องหนึ่ง ที่อยู่ภายในตาราง การกำหนดใดๆ มีผลเฉพาะภายในช่องนั้น เท่านั้น การกำหนดคุณสมบัติเซลล์ ให้ได้ตามแบบที่ต้องการ ในการจัดตำแหน่งต่างๆ จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เนื่องจากสมาชิกหลายท่าน ไม่ทราบว่าจะกำหนดวัตถุ หรือตัวอักษร ภายในช่องนั้นยังไง

วิธีการจัดการภายในเซลล์ : โดยใช้คุณสมบัติของเซลล์

ตัวอย่าง : การกำหนดตำแหน่งวัตถุภายในช่อง หรือเซลล์

1. คลิ๊กภายในช่อง หรือเซลล์ที่ต้องการจะกำหนด วัตถุ หรือตัวอักษรภายในนั้น ให้ mouse pointer กระพริบ

2. จากนั้น คลิ๊กที่ไอคอนคุณสมบัติของเซลล์

3. กำหนดคุณสมบัติของเซลล์

horizontal_align
ระยะตามแนวนอน
ซ้าย - ขวา
(เลข1)
: จัดวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้ชิดซ้าย
: จัดวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้อยู่กึ่งกลาง
: จัดวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้ชิดขวา
vertical_align
ระยะตามแนวตั้ง
บน - ล่าง
(เลข2)
: จัดวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้ชิดด้านบน
: จัดวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้อยู่กึ่งกลาง (อัตโนมัติ)
: จัดวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้ชิดด้านล่าง
: จัดข้อความ ที่อยู่ในเซลล์ ให้พอดีซ้าย-ขวา
width : ความกว้าง
(เลข3)
: กำหนดความกว้างเป็น % จะยืดหยุ่นความกว้างตามขนาดจอ
: กำหนดความกว้างเป็น px ความกว้างจะคงที่ ไม่ว่าจอภาพจะกว้างเท่าใด
height : ความสูง
(เลข4)
: โดยทั่วไป มักไม่กำหนดความสูง เพราะส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัตถุ ที่อยู่ภายในช่องนั้น
: หากต้องกำหนด มักใช้ความสูงเป็น px
no_wrap
(เลข5)
: ไม่ตัดข้อความ

bgcolor : สีพื้นหลัง
(เลข6)

: กำหนดสีพื้นหลัง เฉพาะเซลล์นั้นๆ
bgimage : ภาพพื้นหลัง
(เลข7)
: กำหนดภาพพื้นหลัง เฉพาะเซลล์นั้นๆ

4. ตัวอย่าง ดังภาพด้านล่าง ที่ได้กำหนดคุณสมบัติของเซลล์

โดยแก้ไขให้ระยะแนวตั้ง เป็น ชิดบนสุด เพื่อให้ภาพย้ายจากตำแหน่งกึ่งกลางของช่อง เปลี่ยนไปอยู่บนสุดแทน


ตัวอย่าง : การเปลี่ยนสี หรือภาพพื้นภายในเซลล์ ภายในช่องใดช่องหนึ่ง


1. คลิ๊กภายในช่อง หรือเซลล์ที่ต้องการจะเปลี่ยนสี หรือภาพพื้นหลัง ภายในเซลล์นั้นๆ โดยให้ mouse pointer กระพริบ

2. จากนั้น คลิ๊กที่ไอคอนคุณสมบัติของเซลล์

3. กำหนดคุณสมบัติของเซลล์

  • สีพื้นหลัง (เลข6)     :  เปลี่ยนสีพื้นหลัง เฉพาะภายในช่องนั้น ช่องเดียวเซลล์เดียว โดยคลิ๊กที่ไอคอน หลังช่อง
  • ภาพพื้นหลัง (เลข7) : เปลี่ยนภาพพื้นหลัง เฉพาะภายในช่องนั้น ช่องเดียวเซลล์เดียว โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง

4. ตัวอย่าง หลังจากที่คลิ๊กที่ไอคอน หลังช่อง ดังภาพแล้ว

  • 4.1 คลิ๊กเลือกสี ที่ต้องการก่อน (บริเวณ Theme Colors)
  • 4.2 คลิ๊กเลือกสี ที่ต้องการ จากบริเวณ Standard Colors)
  • หากยังไม่มีสีพื้นหลังที่ต้องการ
    ให้คลิ๊กที่เมนู More Colors

  • เสร็จแล้ว กด

5. จะได้สีตามที่เลือก ดังภาพ

หากกรณี ถ้าเลือกเป็นภาพพื้น ภายในช่องดังกล่าวจะแสดงเป็นภาพ เช่นกัน


 

Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

112 คน
เมื่อวาน65 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
3065 คน
14415 คน
1431574 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์