หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
 กำหนดเงื่อนไข การคำนวนค่าขนส่ง

ปัจจุบัน THTWEB ได้พัฒนาระบบการคำนวนค่าขนส่ง แบบมีเงื่อนไข ขึ้นมาจากเดิมที่ กำหนดแบบค่าเดียว ทำให้ไม่สะดวกในการคิดค่าจัดส่ง โดยระบบใหม่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไข

  1. ใช้ราคาเป็นเงื่อนไข          ในการคำนวณค่าขนส่ง
  2. ใช้น้ำหนักเป็นเงื่อนไข       ในการคำนวณค่าขนส่ง
  3. ใช้จำนวนชิ้นเป็นเงื่อนไข   ในการคำนวณค่าขนส่ง

วิธีทำดังนี้ : กำหนดเงื่อนไขค่าจัดส่ง

1. ไปที่เมนู Programs (โปรแกรม)
M1 Shopping Cart (ระบบตะกร้า)
Default settings (ตั้งค่าเริ่มต้น)
Set variable (ตั้งค่าตัวแปร)

2. เลื่อนลงไปที่ "The number to calculate in shopping cart system" (ค่าตัวเลขที่จะนำไปคำนวณในระบบตะกร้า)

  • ลำดับที่ 33 Select system for delivery (เลือกระบบการจัดส่งแบบมีเงื่อนไข)
     ว่าจะใช้การคำนวณแบบใด

3. จากนั้น คลิ๊กที่ T_zone.csv เพื่อกำหนดข้อความที่จะแสดงเป็นตัวเลือกบนหน้าเว็บไซต์ และตัวแปร ก่อนเตรียมที่จะนำไปใช้กับ T_rate.csv

4. กำหนดข้อความที่จะแสดงเป็นตัวเลือกบนหน้าเว็บไซต์ และตัวแปร ที่จะนำไปใช้กับ T_rate.csv

Name Zone

Code Zone

 สำหรับจัดการแถว

EMS

A

 (1) ใช้คลิ๊กเพิ่ม
แถวใหม่ด้านบน
 (2) ใช้คลิ๊กเพิ่ม
แถวใหม่ด้านล่าง
Del (3) ใช้คลิ๊กลบ
แถวปัจจุบัน

Registered

B
 ตำแหน่งหมายเลข 4 การแก้ไขข้อความในช่อง name zone และ code zone ทำโดยการ double click (คลิ๊ก 2 ครั้งติดกัน)

5. เสร็จแล้ว

6. กลับไปที่ ตั้งค่าตัวแปรตะกร้าสินค้า อีกครั้ง

7. เลิ่อนไป ลำดับที่ 33
    คลิ๊กที่ T_rate.csv เพื่อกำหนดเงื่อนไข

8. ตัวอย่าง ใช้ราคาเป็นเงื่อนไข

Code Zone

Rate price or weight or pieces
ราคา, น้ำหนัก, ชิ้น

Fee ค่าขนส่ง 

A

90

30

 ใช้คลิ๊กเพิ่ม
แถวใหม่ด้านบน

 ใช้คลิ๊กเพิ่ม
แถวใหม่ด้านล่าง

Del ใช้คลิ๊กลบ
แถวปัจจุบัน

A

200

40

A

300

510
B9020
B20030
B300400
ความหมายแถว 1 EMS : ราคาตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ถึง 199 มีค่าขนส่ง 30 บาท
แต่ถ้าน้อยกว่า 90 บาท ไม่คิดค่าขนส่ง 
ความหมายแถว 2 EMS : ราคาตั้งแต่ 200 ขึ้นไป ถึง 299 มีค่าขนส่ง 40 บาท 
ความหมายแถว 3 EMS : ราคาตั้งแต่ 300 ขึ้นไป มีค่าขนส่ง 510 บาท 
 ความหมายแถว 3 Registered : ราคาตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ถึง 199  มีค่าขนส่ง 20 บาท
แต่ถ้าน้อยกว่า 90 บาท ไม่คิดค่าขนส่ง
 ความหมายแถว 3 Registered : ราคาตั้งแต่ 200 ขึ้นไป ถึง 299  มีค่าขนส่ง 30 บาท
 ความหมายแถว 3 Registered : ราคาตั้งแต่ 300 ขึ้นไป  มีค่าขนส่ง 400 บาท
*** Code Zone A และ B เป็นอักษร ที่กำหนดมาจาก "ข้อ4 "

9. เสร็จแล้ว


เวลาแสดงผลในหน้าตารางการสั่งซื้อ

 

1. เมื่อมีการสั่งซื้อแล้ว และกด  (ก็จะได้ดังภาพด้านล่าง)

2. เลือกโซน หรือวิธีการจัดส่ง เช่น EMS หรือ ลงทะเบียน (ตามแต่ที่คุณ ได้กำหนดจากใน ข้อ4)

3. เมื่อเลือกแล้ว ค่าจัดส่ง ก็จะคำนวณราคา ตามที่กำหนดเงื่อนไข ไว้ใน T_rate.csv 
    ตัวอย่าง ราคา 252.33 บาท ตามเงื่อนไขT_rate คือ 200 บาท ถึง 299 จะมีค่าจัดส่ง 40 บาท


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์