หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

emailfile สำหรับส่งไฟล์ตอบกลับไปยังอีเมล์

emailfile เป็นช่องที่ กำหนดชื่อไฟล์ ที่ใช้ในการตอบกลับไปหาผู้กรอกแบบฟอร์ม  สามารถนำไปใช้กับ ฟอร์มติดต่อเรา, ฟอร์มรับข้อมูลเข้าอีเมล์, ฟอร์มรับสมัครสมาชิกได้ วันนี้มาดูวิธีการทำที่ไม่ยากมาแนะนำกันครับ (หากไม่สร้าง ก็จะไม่มีจดหมายตอบกลับ ทางเมล์ไปยังผู้กรอกข้อมูล)

การกำหนด emailfile แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่1 : สร้างไฟล์อีเมล์ตอบรับ

(สำหรับสร้างข้อมูล หากไม่สร้าง ก็จะไม่มีจดหมายตอบกลับ ทางเมล์ไปยังผู้กรอกข้อมูล)


1. สร้างเนื้อหาที่จะใช้ตอบรับ ไปยังเมล์ของผู้กรอกแบบฟอร์ม จากเมนูบาร์ 4.1 สร้างเองใหม่

2. กำหนดชื่อไฟล์ ให้ตรงกับ ช่อง emailfile ที่กำหนดไว้ในฟอร์ม ลำดับที่1

3. กรอกข้อความ ที่จะใช้ส่งตอบกลับไปหา ผู้กรอกแบบฟอร์ม

4. เรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูล


 

ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดช่อง emailfile ลงในแบบฟอร์ม

(เพื่อกำหนดว่าจะให้ระบบตอบกลับไฟล์ไหน ส่งไปยังผู้กรอกข้อมูล)


1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เข้าไปที่หน้าฟอร์ม ที่ต้องการจะกำหนด emailfile สำหรับให้มีไฟล์ตอบรับ ไปหาผู้กรอกแบบฟอร์ม

3. คลิ๊กเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มช่อง (ภายในเส้นปะ สีส้มแดง)

4. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

5. กำหนดคุณสมบัติช่องรับข้อมูล

ชื่อ (name) : กำหนดเป็น emailfile
ค่าตัวแปร (value) : ใส่ชื่อไฟล์ .html ที่จะส่งข้อมูลไปหาผู้กรอกแบบฟอร์ม
ประเภท (type) : กำหนดเป็น hidden จะมองไม่เห็นในหน้าเว็บ

ตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม

6. จะได้ช่องเท็กซ์ฟิลด์ ที่มีชื่อไฟล์ .html  เช่น auto_contact.html
    (ช่องนี้จะเห็นเฉพาะเวลาอยู่ในหน้าแก้ไขเท่านั้น) ตามตำแหน่งที่คุณกำหนดจากข้อ3

    หากไม่พบช่องเท็กซ์ฟิลด์ดังกล่าว ให้คลิ๊กที่ tab html (บริเวณล่างขวา ขอบกรอบแก้ไข) ดังตำแหน่ง เลข1
    จากนั้น เมื่ออยู่ในหน้า html ให้คลิ๊กที่ tab design (เลข2) ก็จะพบช่องเท็กซ์ฟิลด์

7. จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วดูผลการพัฒนาเมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์