หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
อ่านข่าวสารต่างๆ ด้วย RSS Feed

จากที่มีสมาชิก THTWEB สอบถามกันเข้ามา ที่ต้องการข่าวสารจากเว็บไซต์ข่าวหลายที่ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีบริการ Rss มาแสดงในเว็บไซต์

ซึ่ง RSS หรือ  Really Simple Syndication นั้นเป็นบริการบนเว็บไซต์  ใช้สำหรับดึงข่าวจากเว็บต่าง ๆ มาแสดงบนหน้าเว็บเพจ  โดยนำมาเฉพาะหัวข้อข่าวและรายละเอียดโดยย่อ เมื่อผู้ใช้คลิ๊กลิงค์ก็จะแสดงรายละเอียดข่าวในเว็บต้นฉบับนั้น ๆ โดยที่หัวข้อข่าวจะอัพเดทตามเว็บต้นทาง

ผู้ใช้งานจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีข้อมูลอัพเดทใหม่หรือไม่ ขณะที่เว็บไซต์แต่ละแห่งอาจมีความถี่ในการอัพเดทไม่เท่ากัน รูปแบบ RSS จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับข่าวสารอัพเดทใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าไปดูทุกเว็บไซต์ ให้เสียเวลา

เว็บไซต์หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว จะมี RSS เพื่อบริการแล้วทั้งสิ้น สามารถสังเกตุได้ที่หน้าเว็บไซต์จะพบสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายหรือหรือหรือโดยส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณเมนูหลักของเว็บ หรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ ซึ่งหากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงว่าเว็บไซต์นั้นพร้อมให้บริการข้อมูลด้วย RSS

           

โดยจะแนะนำขั้นตอน ออกเป็น 3 ขั้นตอน

  • ขั้นที่ 1 : เปิดเว็บไซต์ที่บริการ RSS แล้ว copy link ที่เป็น .xml
  • ขั้นที่ 2 : นำไปใส่ในเว็บ Free RSS Widget แล้วตั้งค่า และรับ code
  • ขั้นที่ 3 : copy code แล้วนำมาใส่ในเว็บไซต์ของคุณ ตรงตำแหน่งที่ต้องการแสดง


: เปิดเว็บไซต์ที่บริการ RSS แล้ว copy link ที่เป็น .xml


1. เข้าไปยังเว็บไซต์ ที่บริการ RSS

2. สังเกตุที่หน้าเว็บไซต์จะพบสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายหรือหรือหรือโดยส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณเมนูหลักของเว็บ หรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ

  • คลิ๊กที่ ไอคอน RSS (กรอบแดง)

3. จากนั้น copy rss feed url ของหมวดที่ต้องการ นำไปแสดง (เป็นอันเสร็จในขั้นที่ 1)


: นำ rss feed url ไปใส่ในเว็บ Free RSS Widget ตั้งค่า และรับ code


Free RSS Widget เป็นบริการจาก surfing-waves.com/feed ที่จะช่วยให้คุณตกแต่งกล่อง RSS ในรูปแบบที่คุณต้องการ

1. เปิดเว็บไซต์ Free RSS Widget ตั้งค่า แล้วรับ code

หัวข้อ

การตั้งค่า

Add the feed or blog url *** วาง rss feed url ลงไป (สำคัญ) เช่น http://www.matichon.co.th/rss/news_monitor.xml
Width *** กำหนดความกว้าง Height *** กำหนดความสูง
Auto scroll on : เคลื่อนที่ Scroll step การหน่วงเวลาในการเคลื่อนที่เป็น วินาที
off : ไม่เคลื่อนที่
Widget with scroll bar on : มี scroll bar
off : ไม่มี scroll bar
Link open New window : เปิดหน้าต่างใหม่
Same window : เปิดในหน้าเดิม
Font size ขนาดตัวอักษร Border : กรอบ on
แสดง
off
ไม่แสดง
Source icon ที่มาของไอคอน on
แสดง
off
ไม่แสดง
Try these example styles รูปแบบตัวอย่าง

 

Main title : หัวข้อพาดหัว

Feed title หัวข้อพาดหัวด้านบน จากระบบ Rss เช่น
News Monitor - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์
on : แสดง   off : ไม่แสดง
Choose background color เลือกสีพื้นหลัง บริเวณหัวเรื่อง จากแบบสี Background color กำหนดสีพื้นหลังเอง โดยรหัสสี เช่น 000000 สีดำ
Choose font color เลือกสีตัวอักษร จากแบบสี font color กำหนดสีตัวอักษรเอง โดยใส่รหัสสี เช่น ffffff สีขาว
Background image กำหนด url ภาพพื้นหลัง ที่ต้องการแสดงบริเวณ หัวเรื่อง
Title name กำหนด ชื่อหัวเรื่องเอง แทนหัวข้อจากระบบบ ที่แสดงด้านบน

Entry title : ชื่อเรื่องรายการที่แสดง

maximum length ความยาวสูงสุด ชื่อเรื่องรายการข่าวที่แสดง แต่ละรายการ
Choose font color เลือกสีตัวอักษร จากแบบสี font color กำหนดสีตัวอักษรเอง โดยใส่รหัสสี เช่น ffffff สีขาว
Choose background color เลือกสีพื้นหลัง บริเวณหัวเรื่อง จากแบบสี Background color กำหนดสีพื้นหลังเอง โดยรหัสสี เช่น 000000 สีดำ
Background image กำหนด url ภาพพื้นหลัง บริเวณรายการข่าว
Separator line เส้นคั่นหัวเรื่องระหว่างรายการ
on : แสดง off : ไม่แสดง

Entry contents : เนื้อหา

Contents การตั้งค่าเนื้อหา ในหัวข้อนี้ on : แสดง off : ไม่แสดง
maximum length ไม่เกี่ยวกับ Rss
Posted time ago เวลาที่โพส on : แสดง off : ไม่แสดง
Choose font color เลือกสีตัวอักษร จากแบบสี font color กำหนดสีตัวอักษรเอง โดยใส่รหัสสี เช่น ffffff สีขาว
Html (images / links) ภาพประกอบข่าว (ถ้ามี) on : แสดง off : ไม่แสดง
Choose link font color เลือกสีตัวอักษร จากแบบสี Link font color กำหนดสีตัวอักษรเอง โดยใส่รหัสสี เช่น ffffff สีขาว

Feed footer

การตั้งค่า

Feed footer ส่วนท้าย Rss on : แสดง off : ไม่แสดง
Choose Background Color เลือกสีพื้นหลัง บริเวณหัวเรื่อง จากแบบสี Background color กำหนดสีพื้นหลังเอง โดยรหัสสี เช่น 000000 สีดำ
Choose font color เลือกสีตัวอักษร จากแบบสี font color กำหนดสีตัวอักษรเอง โดยใส่รหัสสี เช่น ffffff สีขาว
Background image กำหนด url ภาพพื้นหลัง บริเวณส่วนท้าย Rss
Footer name กำหนดข้อความที่จะแสดงในส่วนท้าย Rss

3

3. กำหนดสีลิงค์ surfing wavesfeedwidget ที่อยู่ด้านล่างกรอบ Rss

4. copy code ในช่องทั้งหมด โดยจะคลิ๊กที่ปุ่ม  หรือใช้วิธีลากคลุม code ทั้งหมด แล้ว copy ก็ได้ตามแต่สะดวก (เป็นอันเสร็จในขั้นที่ 2)

 


: copy code แล้วนำมาใส่ในเว็บไซต์ของคุณ ตรงตำแหน่งที่ต้องการแสดง


1. กลับมายังเว็บไซต์ ของเรา

2. เข้าไปแก้ไข ยังหน้าที่ต้องการแสดง RSS

3. ตัวอย่างในภาพประกอบ เป็นเทมเพลท

  • จากนั้นคลิ๊กเมาส์ ยังตำแหน่งที่ต้องการแสดง RSS (เลข1)
  • และคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่ม/แก้ไข Script จากแถบเครื่องมือ (เลข2)

4. หลังเข้ามาในหน้า เพิ่ม/แก้ไข Script

  • คลิ๊กขวา + paste เพื่อวาง code ที่ copy มาจาก RSS Widget (จากขั้นที่2) วางลงไป

5. เสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม ออกมา

6. กลับมายังหน้าแก้ไข

  • สุดท้าย ถ้าไม่มีอะไรแก้ไขเพิ่มเติม ก็กดปุ่ม  เป็นอันเสร็จ แล้วดูยังหน้าเว็บได้เลยครับ

ที่มา
: ภาพประกอบ และบริการจาก prachachat.net , surfing-waves.com/feed

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

140 คน
เมื่อวาน33 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
267 คน
24062 คน
1441221 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์