หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP


เคยไหมที่เวลาระบบส่งเมล์ตอบรับไป แล้วทำไมถึงไม่อยู่ใน Inbox และเคยไหมทำไมเมล์ตอบรับ ที่ส่งไปถึงเข้าไปอยู่ใน Spam หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ THTWEB มีวิธีแก้ไขที่ทำให้ เมล์ของคุณส่งเข้าไปใน Inbox ได้


การตั้งค่าอีเมล์ โดยใช้ smtp สำหรับส่งข้อมูล


1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. หลังเข้ามาในระบบการแก้ไขได้แล้ว
    ให้คลิ๊กที่เมนู 8. Programs (โปรแกรม)
   M3 Email (ระบบอีเมล์)
   Set to receive / send email form (ตั้งค่าการรับ/ส่งอีเมล์ผ่านฟอร์ม)
   Set variable (ตั้งค่าตัวแปร)

3. การตั้งค่าการส่งข้อมูลอีเมล์

กำหนดการส่งออกเมล์โดยใช้ smtp ส่วนตัวในการส่ง
ประโยชน์ จะทำให้เมล์ส่งเข้า Inbox ง่ายขึ้น เพราะมีการเข้ารหัสความปลอดภัย
To open the system smtp to send?

ต้องการเปิดระบบการส่งแบบ smpt ส่วนตัวหรือไม่ ?
กำหนดเป็น Yesเปิด การใช้งาน smtp โดยใส่ mail server
ของอีเมล์คุณในการส่ง
 กำหนดเป็น Noปิด การใช้งาน smtp

Host of the email

Host ของอีเมล์ เช่น

Gmail Yahoo อื่นๆ
smtp.gmail.com smtp.mail.yahoo.com ตาม webmail ที่ใช้งานกำหนด

Smtp port as 465 or 25

PORT ส่งออกเมล์ เช่น 465 หรือ 25

465 465 ตาม webmail ที่ใช้งานกำหนด

Security ssl?

ใช้ระบบความปลอดภัย ssl หรือไม่

กำหนดเป็น Yes
ชื่ออีเมล์เช่น [email protected] ใส่ชื่ออีเมล์ ไม่จำเป็นต้องอันเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อมูลส่วนตัว (เมนู 1.2.1) ก็ได้
รหัสผ่าน รหัสผ่านอีเมล์

4. เสร็จแล้ว

*** เวลาส่งข้อมูลเรียบร้อย จะขึ้นดังภาพ


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์