หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

สร้างฟอร์มสมัครสมาชิก

เป็นระบบที่ให้ท่านสามารถรับสมัครสมาชิกเข้ามาร่วมใช้เว็บไซต์เดียวกับท่านได้ โดยสมาชิกที่มาใช้เว็บไซต์จะมีรหัส ID ต่อท้ายชื่อเว็บไซต์ของท่าน เช่น http://website.com/member1 เป็นต้น และหน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลผู้แนะนำ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์

วิธีสร้างฟอร์มรับสมัครสมาชิก

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เลือกเมนูบาร์ ข้อ7. ฟอร์ม (Form)7.4 ฟอร์มการรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล (Form or subscription Access database)

3. ลำดับแรก ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อไฟล์จะต้องตั้งเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น ใช้สัญลักษณ์พิเศษไม่ได้ ยกเว้น ขีดล่าง ( _ ) ลบ ( - )
 และต้องตามด้วย .html เสมอ ถัดมา หัวข้อเรื่อง : ควรตั้งให้สัมพันธ์กับข้อมูลภายในหน้านั้นๆ ไม่ควรปล่อยว่างไว้ เพราะหัวข้อเรื่องนี้ จะไปแสดงบน Title bar บนสุด ต่อท้ายจาก คำขวัญหรือสโลแกน

4. ถัดมา คำแนะนำในการกรอกข้อมูล  สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ตามที่ต้องการ   ส่วนที่เป็น ##......## นั้นจะเป็นตัวแปรที่ดึงข้อมูลสมาชิกมาแสดงหน้าเว็บไซต์ ดูเพิ่มเติมที่นี่ สามารถลบออก หรือเพิ่มเติมได้

 • รหัสสมาชิก : ห้ามขึ้นต้นด้วย 0 , และไม่ควรใช้ 111 , 2222 เป็นรหัสสมาชิก

5. ในบริเวณเส้นประสีแดง จะเป็นข้อมูลมาตราฐานที่ถูกส่งเข้าไปในระบบสมาชิก  สามารถลบ/เพิ่มได้ โดยดูการเพิ่มข้อมูลเข้าระบบสมาชิก ได้ที่นี้

6. สีตาราง ในแต่ละช่องสามารถเปลี่ยนได้ โดยเข้าไปแก้ไขที่ ไอคอนคุณสมบัติของเซลล์

 • ตัวอย่างในภาพ ตารางด้านซ้าย สีชมพู เป็นส่วนที่แสดงหน้าเว็บไซต์ สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
 • ส่วนช่องทางด้านขวา สีเทานั้น เป็นช่องที่ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูล โดยท่านสามารถเข้าไปกำหนดชื่อของช่องนั้น เพื่อที่จะได้ทราบว่า ข้อมูลที่กรอกแล้วส่งมาทางเมล์ คืออะไร

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

 

7. ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูล Textfield เดิม

 • หากแก้ไขข้อความที่แสดงในช่องด้านซ้ายมือแล้ว ถัดไป
 • ทางคอลัมภ์ด้านขวา ที่มีช่อง  โดยคลิ๊กที่ช่องนั้น ให้มีจุด8 จุด (ดังลูกศรสีน้ำเงิน)
 • จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่ม/แก้ไข Textfield (ตามกรอบเขียวขี้ม้า)
 • ใน หน้าฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข Textfield ให้ดูที่ช่อง ชื่อ : ใส่ข้อความลงไป (เป็นหัวข้อที่จะส่งไปทางเมล์ ห้ามใส่คำว่า "name")  ค่าตัวแปร (เป็นคำตอบที่ส่งไปทางเมล์ ) : ปล่อยว่างไว้ เพราะผู้สมัครจะเป็นคนกรอกเอง 
 • ส่วนภาพพื้นหลัง เป็นส่วนที่มีไว้เพิ่มความสวยงาม ให้กับช่องTextfield  โดยคลิ๊กที่ไอคอนสำหรับเลือกภาพที่เราอัพโหลดเอง  สำหรับเลือกภาพจากระบบTHTWEB
 • สีพื้นหลัง กำหนดโดยคลิ๊กที่ไอคอน
 • เสร็จแล้วให้ กด

8. นอกจากนั้นในฟอร์มยังมีคำสั่งอื่นๆอีก

 เป็นช่องที่กำหนดชื่อไฟล์เพื่อส่งเป็นจดหมายตอบกลับ ถ้าเราไม่ต้องการสามารถลบช่องนี้ออกได้

 การกำหนดค่าของช่องนี้

 • แบบที่1  คลิ๊กที่ช่อง emailfileคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์ จากนั้นช่องชื่อ : ห้ามแก้ไข   ค่าตัวแปร : ใส่ชื่อไฟล์.html ที่ต้องการให้ฟอร์มดึงข้อมูลเพื่อส่งเป็นจดหมายตอบกลับ
 • แบบที่2  ดับเบิลคลิก ที่ช่อง emailfile พอ mouse pointer กระพริบ ให้ใส่ชื่อไฟล์.html ที่ต้องการให้ฟอร์มดึงข้อมูลเพื่อส่งเป็นจดหมายตอบกลับ อาจตั้งเป็นชื่อเดียวกับ emailfile.html ก็ได้ หรือจะเป็นชื่ออื่นๆ ในกรณีที่เว็บท่าน มีจดหมายตอบกลับ หลายฟอร์ม

เป็นช่องที่กำหนดชื่อไฟล์ ที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าถัดไป หลังจากกดปุ่มตกลงส่งข้อมูล

การกำหนดค่าของช่องนี้

 • แบบที่1  คลิกที่ช่อง welcomeคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์ จากนั้นช่องชื่อ : ห้ามแก้ไข   ค่าตัวแปร : ใส่ชื่อไฟล์.html เช่น ถ้าเราสร้างไฟล์หน้าถัดไปเป็นชื่อ Thanks.html ก็ให้กำหนดเป็น Thanks.html ซึ่งในแต่ละฟอร์มสามารถกำหนดไฟล์หน้าถัดไป ต่างกันได้
 • แบบที่2  ดับเบิลคลิก ที่ช่อง welcomeพอ mouse pointer กระพริบ ให้ใส่ชื่อไฟล์.html  เช่น Thanks.html

9. เสร็จเรียบร้อย กดปุ่มบันทึกข้อมูล ทุกครั้ง

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์