หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

tag my :ช่องรับข้อมูลที่กำหนดให้แสดงในจดหมายตอบรับ


วันนี้มีฟังก์ชันใหม่มาแนะนำกันครับ ด้วยการเพิ่มความความสามารถในระบบ เมล์ตอบกลับ กำหนดช่องรับข้อมูลหน้าจอ เช่น my_อายุ  สามารถกำหนดให้แสดงที่จดหมายตอบกลับได้โดยใช้ ##my_อายุ##
คำว่า my_ ต้ัองมีข้างหน้าค่าตัวแปร ที่ต้องการให้แสดงที่จดหมายตอบกลับ
แต่เดิม การกำหนดค่าตัวแปรใน จดหมายตอบรับ จะทำได้เฉพาะ เท่าที่มีให้เลือกจากแถบ  กำหนดให้ แต่ตอนนี้สมาชิกสามารถแจ้งข้อความที่ต้องการตอบรับ ถึงผู้กรอกข้อมูลได้ด้วย

การกำหนดช่องรับข้อมูล ให้แสดงในจดหมายตอบกลับ

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดช่อง my ในฟอร์มรับข้อมูล เพื่อใช้ดึงข้อมูลนั้นส่งไปกับจดหมายตอบรับ

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เข้ามาที่หน้าฟอร์มรับข้อมูล ที่ต้องการจะกำหนดช่อง my เพื่อใช้ดึงข้อมูลนั้นส่งไปกับจดหมายตอบรับ

3. หากเพิ่มแถวใหม่

 • คลิ๊กบริเวณเหนือแถวที่ต้องการเพิ่ม (แถวที่เพิ่มจะลงมาด้านล่างเสมอ)
 • จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่มแถว ก็จะได้แถวใหม่ลงมาด้านล่าง

 • ในแถวที่เพิ่มมาใหม่ด้านซ้าย(สีชมพู) ให้พิมพ์ข้อความลงไป เพื่อแจ้งว่าผู้กรอก ต้องใส่ข้อมูลอะไร ทางช่องด้านขวา
 • จากนั้นแถวเดียวกัน คลิ๊กเมาส์ที่ช่องด้านขวา เพื่อที่จะใส่เท๊กซ์ฟิลด์ และคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

   • หน้าต่างเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์
    ช่องชื่อ ให้ใส่ "my_หน้าข้อมูลที่จะแจ้งไปทางจดหมายตอบรับ"  เช่น my_จำนวนห้องพัก จากนั้นกดปุ่ม OK

4. เมื่อใส่ข้อมูลจนครบแล้วจะ ปรากฎดังภาพ และ 


ขั้นตอนที่ 2 : ใส่แทค ##my_## ในฟอร์มอีเมล์ตอบรับ(emailfile)

1. เปิดหน้าแก้ไขฟอร์มอีเมล์ตอบกลับ(emailfile) หรือจะสร้างใหม่จากเมนูบาร์ข้อ7.10 หน้าไฟล์อีเมล์ตอบรับ ก็ได้

2. ภายในฟอร์ม ใส่คำสั่ง  ##my_ตามชื่อที่ใส่ในช่องรับข้อมูล ของขั้นตอนที่1## ตามจุดต่าง (คำสั่งนี้เป็นอันเดียวกับตอนที่สร้างเท๊กซ์ฟิลด์ ในฟอร์มรับข้อมูล) 

เช่น ต้องการแสดงข้อมูลจำนวนห้องพัก

 • ถ้าฟอร์มรับข้อมูล ตอนที่สร้างเท๊กซ์ฟิลด์ ช่องชื่อ : my_จำนวนห้องพัก
 • ในฟอร์มอีเมล์ตอบรับ ก็ใส่เป็น : ##my_จำนวนห้องพัก##

3. เสร็จแล้วบันทึกข้อมูล

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์