หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
กำหนดส่วนลด แบบมีเงื่อนไข

ปัจจุบัน THTWEB ได้พัฒนาระบบการคำนวนส่วนลด แบบมีเงื่อนไข ขึ้นมาให้สะดวกต่อการคิดราคา โปรโมชั่นต่างๆ โดยระบบใหม่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 เงื่อนไข

  1. ใช้ราคาเป็นเงื่อนไข          ในการคำนวณส่วนลด
  2. ใช้น้ำหนักเป็นเงื่อนไข       ในการคำนวณส่วนลด
  3. ใช้จำนวนชิ้นเป็นเงื่อนไข   ในการคำนวณส่วนลด

วิธีทำดังนี้ : กำหนดเงื่อนไขส่วนลด

1. ไปที่หัวข้อ  Programs (โปรแกรม)
M1 Shopping Cart (ระบบตะกร้า)
Default settings (ตั้งค่าเริ่มต้น)
Set variable (ตั้งค่าตัวแปร)

2. เลื่อนไปที่ The number to calculate in shopping cart system (ค่าตัวเลขที่จะนำไปคำนวณในระบบตะกร้า)

  • ลำดับที่ 34 Select system for discount เลือกระบบส่วนลดแบบมีเงื่อนไข ว่าจะใช้การคำนวณแบบใด

3. จากนั้น คลิ๊กที่ T_discount.csv เพื่อกำหนด ราคา/น้ำหนัก/ชิ้น , เป็นส่วนลด

4. ตัวอย่าง เลือกใช้ราคาเป็นเงื่อนไข

Rate Price or Weight or Pieces (1)

ราคา หรือ น้ำหนัก หรือ จำนวนชิ้น

Discount (2)

ส่วนลด

% or empty (3)

% หากปล่อยว่างไว้ จะลดเป็นจำนวนเงิน

สำหรับจัดการแถว

200

10

% (4) ใช้คลิ๊กเพิ่ม
แถวใหม่ด้านบน
(5) ใช้คลิ๊กเพิ่ม
แถวใหม่ด้านล่าง
Del (6) ใช้คลิ๊กลบ
แถวปัจจุบัน

500

15

%
ความหมายแถว 1 : ราคาตั้งแต่ 200 ขึ้นไป ถึง 499ลดราคา 10 %
แต่ถ้าน้อยกว่า 199 บาท ไม่มีส่วนลด
ความหมายแถว 2  : ราคาตั้งแต่ 500 ขึ้นไปลดราคา 15 %
*** หากไม่ได้ใส่ ,% ไว้ในช่อง ระบบจะคำนวณ ส่วนลด เป็นจำนวนเงิน

5. เสร็จแล้ว

 

เวลาแสดงผลในหน้าตารางรายการสั่งซื้อสินค้า

1. เมื่อทดลองสั่งซื้อสินค้าแล้ว และกด (ก็จะได้ดังภาพด้านล่าง)

2. ตัวอย่างดังภาพ สินค้าที่ซื้อราคา 420.55 มีส่วน 10% ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตามข้อ4


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์