หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
ทฤษฎีสี

รูปด้านล่างวงล้อความสัมพันธ์ของสี ซึ่งบรรจุสีที่นิยมใช้ในเว็บไซต์ไว้ 20 สี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเลือกสีที่จะใช้ในเว็บไซต์อยู่เราสามารถใช้ความ สัมพันธ์ของวงล้อขอสีนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น

  • ต้องการออกแบบให้เว็บไซต์รู้สึกตัดกันโดยสิ้นเชิง เราอาจใช้ชุดสี 4 สีที่ทำมุมกัน 90 องศา เช่นดังตัวอย่างถ้าเราเลือกชุดสี 1 , 6 , 11 , 16 สีที่ได้จะตัดกันชัดเจน
  • ถ้าต้องการให้เว็บไซต์ดูกลมกลืนก็อาจเลือกชุดสีใกล้เคียงกันก็ได้เช่น เลือกชุดสีเขียวเบอร์ 8 , 9 , 10 , 11 ก็จะได้สีในโทนสีเขียวสว่าง

ด้านล่างเป็นเบอร์สีที่ใช้แบ่งตามมาตราฐานการอ้างอิงของสี

  • สมาชิก THTWEB สามารถ Copy Code สีที่เห็นในช่องสีตัวอย่าง ไปใช้ได้เลยครับ ( ตัวอย่าง #FF0000 แต่ถ้าจุดไหนที่ใส่ # ให้แล้วก็ copy เพียง FF0000 เท่านั้นที่นำไปวาง ) ใช้กับสีตัวอักษร, สีพื้นหลัง, สีพื้น

Hexadecimal - Browser Colour Codes

1 #FF0000 6 #FFFF00 11 #009900 16 #0000FF
2 #FF3300 7 #CCFF00 12 #006633 17 #3300CC
3 #FF6600 8 #99CC00 13 #006666 18 #660099
4 #FF9900 9 #66CC00 14 #003399 19 #990066
5 #FFCC00 10 #339900 15 #0033CC 20 #CC0033

สามารถดู ตารางสี เพิ่มเติม ได้ที่

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับสมาชิกทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับภาพ หรือสีพื้เว็บไซต์ ให้เหมาะกับเทมเพลม

 

ที่มาโดย http://www.webstyleguide.com


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์