หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ฟอร์มสมัครสมาชิก

เป็นฟอร์มสำเร็จรูปที่ระบบสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้ทันที หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม อยู่แล้วก็ได้

1. เลือกเมนูบาร์ ข้อ7. ฟอร์ม (Form)7.4 ฟอร์มการรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล (Form or subscription Access database)

2. ตำแหน่งหมายเลข 5  ชื่อไฟล์จะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษได้ ยกเว้น ขีดล่าง " _ "  หรือ " - " และชื่อไฟล์จะต้องตามด้วย .html เสมอ
    ตำแหน่งหมายเลข 6  หัวข้อเรื่อง : ต้องใส่  ภาษาไทย และอังกฤษ ก็ได้เพื่ออธิบายว่าเนื้อหาในหน้านั้นเกี่ยวกับอะไร พอได้ใจความ ถ้าให้ดีควรมีคำค้นหา ที่สัมพันธ์กันกับหน้านี้แทรก ลงไปด้วยสั้นๆ
    <strong><font color="#eb1c1c">ตำแหน่งหมายเลย 7</font></strong>  ช่อง emailfile  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการส่งอีเมล์ตอบรับการสมัครกลับไปยังผู้ที่สมัครสมาชิก  สร้าง/แก้ไขด้วยคำสั่ง โดยใช้ไอคอนเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์ หรือ ดับเบิลคลิ๊กที่ช่อง และใส่ค่าตัวแปรเป็น ชื่อไฟล์ที่คุณได้สร้างไว้สำหรับส่งไปหาผู้สมัคร หลังจากมีการสมัครสมาชิก เช่น emailfile.html (สามารถเปลี่ยนชื่อค่าตัวแปรได้ตามชื่อไฟล์ที่ท่านสร้างไว้)
   ตำแหน่งหมายเลย 8  ช่อง gopage เป็นช่องที่แสดงชื่อไฟล์ .html ที่ต้องการให้แสดงเป็นหน้าถัดไป หลังจากกดปุ่มส่งข้อมูล สร้าง/แก้ไขด้วยคำสั่ง โดยใช้ไอคอนเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์ หรือ ดับเบิลคลิ๊กที่ช่อง โดยใส่ค่าตัวแปรเป็น gopage.html หรือชื่อไฟด์ที่ท่านสร้างไว้

 

การแก้ไขเท็กซ์ฟิลด์ ทั้งส่วน emailfile และ gopage

<img vspace="15" src="http://server.tht.in/thtimages/template/Manual/Affiliate-form2.gif" width="676" height="429">


 
<font size="3">หากต้องการ</font>ใช้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดให้ ก็ให้ทำการบันทึกข้อมูลได้เลย แต่หากต้องการเพิ่มเติมข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สามารถทำได้โดยเลิอกใช้กลุ่มคำสั่งสร้างไดนามิคฟอร์ม ดังนี้


เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไป เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่มีคำตอบชัดเจนโดยสามารถเลือกคำตอบได้ เช่น วันเดือนปี อายุ จังหวัด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้เลือกคำตอบใดคำตอบหนึ่ง เช่น เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด

ข้อแนะนำ การตั้งชื่อของเรดิโอบัตตอนในช่อง ชื่อ (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ โดยทุกตัวเลือกจะต้องตั้งชื่อเดียวกันหมด) ช่อง ค่าตัวแปร ให้กรอกตัวเลือกแต่ละตัว

เพิ่ม/แก้ไขเเช็คบ๊อก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้เลือกคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ เช่น งานอดิเรก

เพิ่ม/แก้ไขปุ่ม
คำสั่งนี้ใช้ในการสร้างปุ่มส่งข้อมูล เช่น ปุ่มตกลงส่งข้อมูล ปุ่มล้างข้อมูล


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์