หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าภาษาระบบแสดงภาพ (Autoimage)

การเปลี่ยนภาษา หรือข้อมความที่แสดงในระบบแสดงภาพ ตามตำแหน่งต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับเว็บไซต์นั้น ระบบTHTWEB ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านสามารถกำหนดภาษาหรือข้อความต่างๆ ได้ที่การตั้งค่าภาษาระบบแสดงภาพ

วิธีตั้งค่าภาษาระบบแสดงภาพ

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. ในระบบการแก้ไข ให้คลิกที่ข้อ 1. ตั้งค่าทั่วไป 1.1 ดูผลการพัฒนา (กลับมาหน้าเว็บไซต์)

3. เปิดไปที่หน้า ระบบแสดงภาพ สังเกตุด้านล่างของระบบแสดงภาพจะมี ไอคอน  สำหรับแก้ไขระบบแสดงภาพอยู่

4. คลิ๊กที่ไอคอนEdit Language

5. ข้อความที่แสดงในระบบแสดงภาพ ตามตำแหน่งต่างๆ

ช่องเนื้อความ เป็นข้อความเริ่มต้นที่ระบบกำหนดขึ้น ช่องตั้งค่าตัวแปร ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าใหม่ลงไป โดยพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนที่ของเดิมได้เลย

6. ข้อความที่แสดงในระบบแสดงภาพ ตามตำแหน่งต่างๆ

ช่องเนื้อความ เป็นข้อความเริ่มต้นที่ระบบกำหนดขึ้น ช่องตั้งค่าตัวแปร ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าใหม่ลงไป โดยพิมพ์ข้อความใหม่ลงไปแทนที่ของเดิมได้เลย

7.  คลิ๊กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง

8.  สำหรับตั้งค่าภาษากลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

 การตั้งค่าภาษาระบบแสดงภาพนั้น แนะนำให้ใช้วิธีเข้าไปเลือกไอคอน Edit Language จากหน้าเว็บไซต์ จะง่ายกว่าที่เมนูบาร์ 8. โปรแกรม


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์