หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การเลือก ใช้เทมเพลทสำเร็จรูป สำหรับมือใหม่

จากการที่ THTWEB มีการใช้เทมเพลท ได้ 2 รูปแบบ คือ ใช้ได้ทั้งเทมเพลทสำเร็จรูป ที่กรอกตามช่องที่กำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานในระยะแรก หรือ Mytemplate ที่สามารถปรับแต่งแก้ไขได้เอง ว่าจะเลือกใช้งานอย่างไร

การกำหนดเทมเพลทสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกใช้เทมเพลทสำเร็จรูป


  • คลิ๊กที่เมนูบาร์ 1. ตั้งค่า (Settings)1.3.4 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์โดยทั่วไป (Set up a website in general)

  • ในบรรทัดลำดับที่ 2

โหมดการทำงาน ให้เลือกเป็น template 1 - 4

ชื่อตัวเลือกเทมเพลทสำเร็จรูป

การแสดงผล

template1

ตำแหน่งเมนู

ตัวอย่าง : เมนูแนว ด้านบน

template2

ตัวอย่าง : เมนูแนวตั้ง ด้านซ้าย

template3

ตัวอย่าง : เมนูแนวตั้ง ด้านขวา

template4

ตัวอย่าง : ภาพสไลด์


เมื่อเลือกรูปแบบเทมเพลทสำเร็จรูป ได้แล้ว

ให้ทำการ ทุกครั้ง


ขั้นตอนที่ 2 : ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเทมเพลทสำเร็จรูป


1. คลิ๊กที่เมนูบาร์ 1. ตั้งค่า (Settings)1.3.3 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์มือใหม่ (The default Website usability)

2. สำหรับกำหนดการแสดงผลของเทมเพลทสำเร็จรูป (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)

ลำดับที่ 1 - 7 , 11 , 20,21 ใช้กับเทมเพลทสำเร็จรูป Template 1 - 4   
ลำดับที่ 12 - 16          สำหรับข้อความวิ่ง

ลำดับที่
17 - 19          สำหรับข้อความสงวนสิทธิ์ (copyright)

ลำดับที่

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

 ส่วนหัวเว็บไซต์ (Header) - ส่วนท้ายเว็บไซต์ (Footer)

1

เลือกภาพ หัวเว็บไซต์ ภาพที่อยู่ตำแหน่งบนสุดของเว็บไซต์ ( Header )

2

เลือกภาพ ส่วนท้ายเว็บไซต์ ภาพที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของเว็บไซต์ ( Footer )

3

กำหนดตำแหน่งเว็บไซต์ กำหนดให้เว็บไซต์แสดงผลชิดซ้าย ขวา หรือกึ่งกลาง หน้าจอ

4

เลือกภาพโลโก้ เลือกภาพโลโก้เว็บไซต์ ที่แสดงผลบน ตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )

5

กำหนดตำแหน่งภาพโลโก้ กำหนดให้โลโก้ อยู่ชิดซ้าย ขวา หรือกึ่งกลาง ตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )

6

เลือกสีพื้น หัวเว็บไซต์ กำหนดสีพื้นหัวเว็บไซต์ ( Header )

7

เลือกสีพื้น ส่วนท้ายเว็บไซต์ กำหนดสีพื้นส่วนท้าย ตำแหน่งล่างสุดเว็บไซต์ ( Footer )

:: ปกติไอคอนนี้ จะแสดงสถานะภาพปัจจุบัน ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง ข้อ1-3  การใช้งานเพื่อเลือกอัพโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

:: เป็นไอคอน ภาพเบื้องต้น แบบต่างๆ ที่ระบบ THTWEB เตรียมไว้เป็นหมวดหมู่ สามารถคลิ๊กเลือกได้เลย

:: สุดท้ายไอคอน เลือกสี ต่างๆ สำหรับสีพื้นหัวเว็บไซต์ หรือสีพื้นท้ายเว็บไซต์

8

เลือกสี พื้นเมนู กำหนดสี พื้นเมนู อยู่ในตำแหน่งเมนูทั้งแถบ

9

เลือกสี พื้นเนื้อหา กำหนดสี พื้นเนื้อหา ที่แสดงผลในส่วนเนื้อหาทุกๆ หน้า

:: ไอคอน เลือกสี ต่างๆ สำหรับ พื้นเมนู หรือพื้นเนื้อหา

10

เลือก สีชื่อเว็บไซต์ กำหนด สีชื่อเว็บไซต์ บนตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )

11

กำหนด ตำแหน่งชื่อเว็บไซต์ กำหนด ตำแหน่งชื่อเว็บไซต์ ให้อยู่ชิดซ้าย ชิดขวา หรือ กึ่งกลาง บนตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )

:: ไอคอน เลือกสี ต่างๆ สำหรับชื่อเว็บไซต์

เสร็จแล้ว  แล้วดูผลการพัฒนา

ลำดับที่

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ส่วนตั้งค่าข้อความวิ่ง

12เลือกตัวอักษรวิ่ง *กรอก ข้อความที่จะแสดง ในตำแหน่ง ตัวอักษรวิ่ง ใส่ได้ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ

13

เลือก สีตัวอักษรวิ่งกำหนดสีตัวอักษรวิ่ง หรือข้อความตัวอักษรที่ใส่

14

เลือก สีพื้น ตัวอักษรวิ่งเป็นตัวกำหนดสีพื้นหลังของตัวอักษรวิ่ง (ปล่อยว่างไว้ สำหรับ ให้มองทะลุเห็นพื้นล่าง)

15

ขนาดตัวอักษร วิ่งกำหนด ขนาดเล็ก - ใหญ่ ของตัวอักษรวิ่ง ( เลขยิ่งมาก ตัวอักษรก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น )

16

ขนาดความกว้างตัวอักษรวิ่ง *ควรกำหนดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเทมเพลท หรือหน้าเว็บ (เป็นข้อสังเกตุแรกๆ ที่ทำให้เทมเพลทแตก)

:: ไอคอน เลือกสีต่างๆ สำหรับกำหนดสีตัวอักษรวิ่ง
 

ลำดับที่

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

ส่วนที่กำหนดเกี่ยวกับ Copyright แสดงที่ Footer

17ข้อความ สงวนลิขสิทธิ์ (copyright)ใส่ข้อความแสดงความเป็นเจ้าของ หรือ รายละเอียดของตัวเว็บไซต์ จะแสดงผลในตำแหน่งส่วนท้ายเว็บไซต์ ( Footer )

18

สีข้อความ สงวนลิขสิทธิ์ (copyright)สีของข้อความความแสดงความเป็นเจ้าของ หรือ รายละเอียดของตัวเว็บไซต์

19

กำหนด ตำแหน่งข้อความ สงวนลิขสิทธิ์ (copyright)กำหนดตำแหน่ง ว่าจะให้แสดงชิดซ้าย ชิดขวา และ กึ่งกลาง

:: ไอคอน เลือกสีต่างๆ สำหรับกำหนดสีข้อความ Copyright

20

กำหนดความกว้างของเว็บไซต์

ขึ้นอยู่กับขนาดของ Header ด้วย เพราะถ้าภาพกว้างน้อยกว่า ระบบจะต่อภาพนั้นจนเต็ม
- กำหนดเป็น PX ( pixel ) ขนาดจะคงที่
-
กำหนดเป็น % ขนาดเว็บไซต์ จะแสดงผลตามรายละเอียดหน้าจอผู้ใช้งานแต่ละเครื่อง เช่น 100% จะเห็นเต็มหน้าจอ ไม่ว่าจะจอเล็ก จอใหญ่

*** ปัจจุบัน ความละเอียดพื้นฐาน อยู่ที่ 1024*768 ถ้าจะกำหนดเป็น px ให้เต็มจอ ก็ 1000px เป็นต้น

21

กำหนดความสูงของเว็บไซต์ 70 ถึง 300 ว่างไว้สำหรับภาพที่อัปโหลดเองใช้ กำหนดส่วนสูงของภาพ Header ค่าเป็น px เช่น 300px
 

 


กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์