หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การเพิ่มช่องรับข้อมูล

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ เพิ่มช่องในการรับข้อมูล เพิ่มจากฟอร์มรับข้อมูลมาตรฐาน ที่ระบบได้สร้างไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มรับข้อมูลแบบเข้าอีเมล์ ,ฟอร์มรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล หรือจะเป็นฟอร์มติดต่อเรา ก็สามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลได้เช่นกัน โดยใช้ กลุ่มคำสั่งสร้างไดนามิคฟอร์มในฟังก์ชั่นต่างๆมาแนะนำ โดยมีวิธีการที่ไม่ยากครับ

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไป เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่มีคำตอบชัดเจนโดยสามารถเลือกคำตอบได้ เช่น วันเดือนปี อายุ จังหวัด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้เลือกคำตอบใดคำตอบหนึ่ง เช่น เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์บ๊อก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้เลือกคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ เช่น งานอดิเรก

เพิ่ม/แก้ไขปุ่ม
คำสั่งนี้ใช้ในการสร้างปุ่มส่งข้อมูล เช่น ปุ่มตกลงส่งข้อมูล ปุ่มล้างข้อมูล


การเพิ่มช่องรับข้อมูล
ไอคอน

ขั้นตอนที่1 : เตรียมพื้นที่ ที่จะเพิ่มช่องรับข้อมูล

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เปิดฟอร์มรับข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไข หรือเลือกข้อ7 ฟอร์มสำเร็จรูปก็ได้

3. ตัวอย่างในภาพ ต้องการเพิ่มแถวลงมาด้านล่าง โดยคลิ๊กที่แถว ที่อยู่เหนือแถวที่จะเพิ่มต่อ ให้ mouse pointer กระพริบ (แถวที่เพิ่มจะแทรกลงด้านล่างเสมอ)

4. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่มแถว

ขั้นตอนที่2 : ใส่คำอธิบายในพื้นที่ ที่จะเพิ่มช่องรับข้อมูล

1. เมื่อได้แถวที่สร้างใหม่จากขั้นตอนที่1 แล้วจากนั้นพิมพ์หัวข้อคำถามที่ต้องการถาม ลงไปในคอลัมภ์แรกของแถวใหม่ เช่น ท่านรู้จักเว็บไซต์เราจากแหล่งใด (ดังภาพตัวอย่าง)

2. ทางคอลัมภ์ด้านขวา ในแถวเดียวกัน คลิ๊กในช่องให้ mouse pointer กระพริบ (เพื่อเพิ่มช่องรับข้อมูล)

3. จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่มคำสั่ง  เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

ขั้นตอนที่3 : ตั้งค่าช่องรับข้อมูลแบบเท็กซ์ฟิลด์

ลำดับที่คุณสมบัติคำอธิบาย
1name :
ชื่อ
ตั้งชื่อของเท็กซ์ฟิลด์ในช่อง ชื่อ (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้) ในตัวอย่าง เช่น รู้จักเว็บไซต์จาก
2value :
ค่าตัวแปร
เว้นว่างไว้ เพราะผู้กรอกข้อมูลจะใส่ลงไปเอง
3type :
ประเภท
ปกติแล้วถ้าเป็นช่องรับข้อมูลจะเลือกเป็น Textfield
4height :
ความสูง
สามารถกำหนดได้ตามความสวยงาม
เช่น สูงเท่าขนาดตัสอักษร ตัวอย่าง 20px
5width : ความกว้างสามารถกำหนดได้ตามความสวยงาม
เช่น ต้องการให้กว้างเท่ากันทุกช่อง ตัวอย่าง 100px
6maxlength :
จำนวนตัวอักษรสูงสุด
จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ นิยมใช้กับ เลขประจำตัวประชาชน ไม่เดิน 13/ รหัสไปรษณีย์ ไม่เกิน 5 เป็นต้น
และคลิ๊ก

โดยทั่วไปแล้วข้อ 4, 5, 6, 7, 8 ไม่จำเป็นต้องกำหนดก็ได้

Required


: ต้องการข้อมูล

Checked

วิชาบังคับ เคมี ฟิสิกส์  
: ใช้กับ check box, radio

Disabled


: เลือกไม่ได้

Readonly

 
: เลือกได้แต่อ่านได้อย่างเดียว

10. สุดท้ายก็จะได้ดังภาพ ภายในกรอบแดงเมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์