หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การสำรองข้อมูลเว็บไซต์ (backup)


บ่อยครั้งที่เราสร้างข้อมูลใหม่ หรืออัพเดทข้อมูลเดิมแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้น ทำให้ต้องเริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งเสียเวลาไปโดยใช้เหตุ ดังนั้นระบบ THTWEB จึงทำเมนูให้ท่านเข้าไปสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ ไฟล์ html  และไฟล์ images


ภาพประกอบการสำรองไฟล์

ประเภทที่1 การสำรองข้อมูลไฟล์ .html รวบรวมไฟล์เนื้อหาต่างๆ ที่สร้างภายในเว็บไซต์

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เลือกที่เมนู 5. จัดการไฟล์5.5 สำรองข้อมูลไฟล์ .html

3. พอเข้ามาหน้าถัดไป ให้คลิกที่ ปุ่ม Click Download (เลข1)

4. จากนั้น Browser จะเรียกตัวจัดการ download ขึ้นมา และคลิ๊กปุ่ม เพื่อบันทึกไฟล์ไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน (เลข2)

ประเภทที่2 การสำรองข้อมูลภาพและอื่นๆ รวบรวมภาพ เอกสาร เพลง หรือไฟล์ต่างๆ ที่อัพโหลดขึ้นไปที่เว็บไซต์

1. เลือกที่เมนู 5. จัดการไฟล์5.6 สำรองข้อมูลไฟล์ภาพและอื่น ๆ

2. คลิ๊กที่ ปุ่ม Click Download (เลข3)

3. จากนั้น Browser จะเรียกตัวจัดการ download ขึ้นมา และคลิ๊กปุ่ม เพื่อบันทึกไฟล์ไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน (เลข4)


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์