หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
myqty กำหนดจำนวนสินค้า

สำหรับหน้าฟอร์มรายละเอียดสินค้า ท่านสามารถเพิ่มช่องจำนวนสินค้าได้   โดยจะกำหนดให้มีทุกรายการสินค้า ที่ใช้ฟอร์มรายละเอียดสินค้าแบบเดียวกันหมด หรือจะกำหนดเฉพาะรายการสินค้าบางรายการ ที่ต้องการแสดงช่องจำนวนสินค้าก็ได้ โดยแก้ไขที่ ฟอร์มรายละเอียดสินค้า

วิธีเพิ่มช่องกำหนดจำนวนสินค้า

1. login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

2. เปิดไปที่หน้าตะกร้าสินค้าแบบแยกหมวด แล้วคลิ๊กเข้าไปที่หมวดใด หมวดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เสื้อ

3. คลิ๊กที่รายการสินค้า

4. เมื่อเข้ามาในหน้ารายละเอียดสินค้า

  • จะมีไอคอนEdit Detail Form คลิ๊กที่ด้านบน หรือล่างก็ได้

5. พิมพ์ข้อความที่จะแสดงในหน้าเว็บ (ก่อนจะใส่แทคต้องมั่นใจว่า มีช่องว่างอยู่ โดยไม่ติดกับข้อความอื่น)

  • พอ pointer กระพริบ ให้คลิ๊กที่ไอคอนที่ใช้สร้างช่องรับข้อมูล

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก

เพิ่ม/แก้ไขเท็กแอเรีย

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน 3   7

เพิ่ม/แก้ไขเช็คบ๊อก กีฬาที่ชอบ :ฟุตบอล   บาสเกตบอล   ว่ายน้ำ

ข้อแนะนำ : TAG ต่างๆ สามารถย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือลบ ได้

# #var_images# #

: แสดงภาพสินค้า # #var_code# # : แสดงรหัสสินค้า
# #var_name# # : แสดงชื่อสินค้า # #var_normal# # : แสดงราคาสินค้าปกติ
# #var_detail# # : แสดงรายละเอียดสินค้า # #var_member# # : แสดงราคาส่วนลด
# #var_addcart# # : แสดงไอคอนสั่งซื้อสินค้า # #var_visit# # : แสดงจำนวนผู้เข้าชม
# #var_zoom# # : แสดงไอคอนซูมภาพ # #var_keyword....# # : แสดงข้อความสำคัญใส่ได้หลายคำ ใส่ "," คั่น

# #var_video# #

: แสดงคลิปวีดิโอ

** TAG ห้ามมีช่องว่าง ในตัวอย่างที่มีช่องว่างเพราะไม่ต้องการให้ระบบปรับเป็นค่าจริง

6. จากภาพตัวอย่างได้ จะแสดงหน้าเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

  • ชื่อ : ใส่คำสั่งจำนวนสินค้า คือ myqty
  • ค่าตัวแปร : จะใส่จำนวนเริ่มต้นเป็น 1 ไว้ก็ได้ หรือจะระบุให้ใส่จำนวนสินค้า

7. คลิ๊ก

8. เสร็จแล้วจะได้ดังตัวอย่าง หากไม่แก้ไขก็

9. ตัวอย่างเมื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์