หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

แสดงข้อมูลสมาชิกผู้แนะนำ

 สมาชิกของท่านสามารถใช้เว็บไซต์ร่วมกับท่าน เพื่อแนะนำธุรกิจได้เมื่อเขาสมัครสมาชิก จะได้ลิงค์แนะนำธุรกิจดังนี้ http://ชื่อเว็บไซต์ของท่าน.com/รหัสสมาชิก เมื่อมีการคลิกผ่านลิงค์นี้เข้ามาผู้สนใจ ควรจะพบข้อมูลผู้แนะนำเป็นของสมาชิก

วิธีแสดงข้อมูลสมาชิกผู้แนะนำ

  • กรณีต้องการแสดงข้อมูลสมาชิกทุกหน้า ให้กำหนดข้อมูลที่เทมเพลท
  • กรณีต้องการแสดงข้อมูลสมาชิกเพียงบางหน้า ให้กำหนดข้อมูลที่ไฟล์เนื้อหา

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. ชี้ที่ เมนูบาร์ ข้อ3 เทมเพลม3.3 แก้ไขเทมเพลทหลัก(กรณีมีเทมเพลทเดียว) แต่ถ้ามีสร้างไว้หลายเทมเพลทให้คลิกที่ 3.4

3. คลิกเลือกตำแหน่งที่จะวางแทคข้อมูลผู้แนะนำ

4. ควรสร้างตาราง เพื่อวางแทคข้อมูลผู้แนะนำ โดยคลิกที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่มตาราง

5. กำหนดตาราง ตัวอย่างตารางแสดงข้อมูลผู้แนะนำ กำหนดเป็น 3 แถว 2 คอลัมน์

คำสั่ง คำอธิบาย คำสั่ง คำอธิบาย
Rows จำนวนแถว Columns จำนวนคอลัมน์
Width ความกว้างกำหนดเป็น % จะทำให้ตารางมีความยืดหยุ่น ตามขนาดส่วนประกอบที่ตารางนี้เข้าไปแทรกอยู่ Height ความสูง ปล่อยว่างไว้ เพราะยืดหยุ่นตามข้อมูลที่อยู่ด้านใน
Cellpadding ช่องว่างภายในเซลล์ ตัวอย่างตารางอธิบายนี้กำหนดเป็น 2 ถ้าตัวเลขยิ่งมากระยะจะห่างจากขอบเพิ่มขึ้น Cellspacing ช่องว่างของกรอบเซลล์ ตัวอย่างตารางอธิบายนี้ กำหนดเป็น 2(สีขาวระหว่างช่อง)
Border กำหนดเป็น 0 เพื่อไม่ให้เห็นขอบ

6. เมื่อได้ตารางแล้ว ใส่ข้อความลงไปคอลัมน์ซ้าย

7. คลิก mouse ทางคอลัมน์ขวาจากนั้นคลิกที่เครื่องมือช่อง Html และ TAG แทคโมดูลต่างๆ

  • เลื่อน scroll bar ลงที่ ----------- แทคที่ใช้แสดงหน้าเว็บ --------------
  • คลิกเลือกแทค ที่ต้องการ(ตรงกับข้อความในข้อ6)
  • ทำซ้ำจนครบทั้ง 3 แถว

8. เสร็จแล้ว กดปุ่มบันทึกข้อมูล และดูผลการพัฒนา

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์