หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
ไอคอนเครื่องมือตะกร้าสินค้า สร้างลิงค์ และอีเมล์
ตัวอย่าง : เครื่องมือไอคอนใช้จัดสร้างลิงค์ และอีเมล์
เครื่องมือจัดการตะกร้าสินค้า ดังกล่าว จะใช้กับเว็บไซต์ แพคเกจที่มีพื้นที่ 500 mb. ขึ้นไปเท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งาน : ไอคอนสร้างลิงค์
ตัวหนาตัวเอียงมีขีดเส้นใต้ตัวมีขีดกลางตัวอักษรวิ่ง|จัดย่อหน้าอิสระจัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวาเส้นขวาง
ใส่แฟลชใส่รูปใส่ไฮเปอร์ลิงค์ใส่อีเมล์ตัวยกตัวห้อย|สีตัวอักษรขนาดตัวอักษรแบบตัวอักษร 
1. เข้า Webmaster Login สู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์

2. เปิดมาที่หน้าตะกร้าสินค้าแยกหมวด และเข้าไปยังรายการสินค้า หรือเข้าไปที่ หน้ารายละเอียดสินค้า ที่ต้องแก้ไข

3. หากเป็นหน้ารายการสินค้า

 • บริเวณบนซ้าย ของสินค้า
 • ให้คลิ๊กที่ไอคอนedit product หรือแก้ไขสินค้า ที่จะเข้าไปแก้ไข

    แต่หากเป็นหน้ารายละเอียดสินค้า (ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง)

 • บริเวณบนซ้าย ของสินค้า
 • ให้คลิ๊กที่ไอคอน Edit product edit product หรือแก้ไขสินค้า ที่จะเข้าไปแก้ไข

4. หน้าแก้ไข / สินค้าใหม่

กรณีสร้าง : ลิงค์

ขั้นตอนการสร้างลิงค์

 1. ลากคลุมข้อความ ที่ต้องการทำเป็นลิงค์ (เลข1)
 2. จากนั้นคลิ๊กที่เครื่องมือ ด้านบน ด้วยไอคอน ใส่ไฮเปอร์ลิงค์ไฮเปอร์ลิงค์ (เลข2)
 3. โปรแกรมจะใส่แทคไฮเปอร์ลิงค์ [url=http://].........[/url]
  ครอบตำแหน่งที่ลากคลุมข้อความไว้ ตามข้อ1
 4. ใส่ url ของหน้าที่ต้องการลิงค์ไป (เลข3)
  ใน [url=http://]  เช่น [url=http://help2.tht.in]......[/url]
  (เลข4)
 5. เมื่อใส่ข้อมูล ครบเรียบร้อย ก็คลิ๊กปุ่ม  หรือบันทึกข้อมูลกรณีสร้าง : อีเมล์

ขั้นตอนสร้างอีเมล์

 1. พิมพ์อีเมล์
 2. ลากคลุมอีเมล์ที่ต้องการ ดังภาพ (เลข1)
 3. จากนั้นคลิ๊กที่เครื่องมือ ด้านบน ด้วยไอคอน ใส่อีเมล์สร้างอีเมล์
 4. โปรแกรมจะใส่แทคอีเมล์ [email]....[/email] ครอบตรงตำแหน่งที่ลากคลุมอีเมล์ไว้
  ดังภาพ (เลข3)
 5. เมื่อเรียบร้อย ก็คลิ๊กปุ่ม  หรือบันทึกข้อมูล


 เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์