หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การเพิ่มช่องแนบไฟล์

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ เพิ่มช่องแนบไฟล์ ในฟอร์มรับข้อมูลเดิม สามารถทำได้โดยจะเพิ่มช่องแนบไฟล์ ได้ 1 ช่อง ซึ่งทาง THTWEB จะแนะนำวิธีการทำที่ไม่ยากครับ

การเพิ่มช่องแนบไฟล์ 

ขั้นตอนที่1 : เตรียมพื้นที่ สำหรับเพิ่มช่องแนบไฟล์

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เปิดฟอร์มรับข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มช่องแนบไฟล์

3. ตัวอย่างในภาพด้านล่าง : เป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับเพิ่มช่องแนบไฟล์

  • โดยคลิ๊กเมาส์ ที่แถวของ "เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก" ให้ mouse cursor กระพริบ
  • จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่มแถว (เลข1)
  • ก็จะได้แถวใหม่ลงมาด้านล่าง

ขั้นตอนที่2 : เพิ่มช่องแนบไฟล์

1. ในแถวที่ใหม่ที่เพิ่มมาจาก ขั้นตอนที่1

  • ให้คลิ๊กเมาส์ ยังตำแหน่งที่จะเพิ่มช่องแนบไฟล์ (เลข2 ดังภาพบน)

2. จากนั้นคลิ๊กเมาส์ที่ ไอคอนเพิ่ม/แก้ไข เท็กซ์ฟิลด์ (เลข3 ดังภาพบน)

3. หน้าต่าง Form Insert INPUT

ชื่อ (name) กำหนดเป็น : attachment (เลข4)
ประเภท (value) กำหนดเป็น : File (เลข5)

เสร็จแล้วกดปุ่ม  ออกมา


 
 

ขั้นตอนที่ 3 : แก้ไขคำสั่งฟอร์มเดิม เพื่อให้ช่องแนบไฟล์สามารถทำงานได้

1. หลังจากได้ช่องแนบไฟล์แล้ว

  • ให้ใส่คำอธิบาย หรือเขียนข้อความกำกับ ด้านหน้าช่องแนบไฟล์ (เลข6)

2. คลิ๊กเมาส์ ภายในเส้นประสีส้มแดง ตรงตำแหน่งไหนก็ได้ (เลข7)

3. จากนั้นจึงไปคลิ๊กที่ไอคอนหรือ  เพิ่ม/แก้ไขฟอร์ม (เลข8)

4. หน้าต่าง Edit / Insert Form

  • ที่คำสั่งสุดท้าย Enctype
  • เปลี่ยนจาก none เป็น multipart/form-data (เลข9)

เสร็จแล้วกด  ออกมา

5. เป็นอันเรียบร้อยสำหรับ การแก้ไขคำสั่งฟอร์มเพื่อให้ สามารถแนบไฟล์ได้

6. หากไม่มีแก้ไขอะไรแล้ว ให้  ได้เลย แล้วทดลองส่งข้อมูล จากหน้าเว็บไซต์

7. หลังจากทดลองส่งข้อมูล หากไม่มีปัญหาอะไร จะแสดงดังภาพด้านล่างครับ "การส่งอีเมล์เรียบร้อย"

แต่ถ้าไม่สามารถส่งได้ จะมีข้อความเตือนจากระบบแจ้งที่หน้าเว็บ เช่น ใส่ข้อมูลไม่ครบ หรือ Time out (ไฟล์ที่แนบมีขนาดใหญ่เกินไป)

*** ชื่อไฟล์แนบ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น และห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษเมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์