หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
สินค้าแนะนำ (Recommended products)

สำหรับแสดงสินค้าใหม่ หรือโปรโมชั่นสินค้า จากหน้าระบบตะกร้าสินค้า การใช้งานเพียงสมาชิก THTWEB กำหนดที่รายการสินค้าที่ต้องการนำมาแสดงที่ตำแหน่งสินค้าแนะนำ ก็จะเห็นตามตำแหน่งที่สมาชิกวางแทค # #include('showproduct.php')# #  ไว้ที่หน้าเนื้อหา หรือส่วนไหนก็ได้

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

  • ขั้นที่1 : กำหนดแทคสินค้า # #include('showproduct.php')# # บริเวณที่จะให้แสดงสินค้าแนะนำ
    - ถ้าวางที่ไฟล์เนื้อหา สำหรับแสดงเฉพาะหน้านั้น เมนูบาร์ ที่4
    - แต่ถ้าต้องการแสดงทุกๆ หน้านั้น ให้วางที่ไฟล์เทมเพลท เมนูบาร์ ที่3
  • ขั้นที่2 : เลือกสินค้าที่จะ กำหนดเป็นสินค้าแนะนำ
  • ขั้นที่3 : แก้ไขฟอร์มแสดงสินค้าแนะนำ

 ขั้นที่ 1: กำหนดแทคสินค้า # #include('showproduct.php')# #

1. เปิดไปยังหน้าที่ต้องการจะแสดงสินค้าแนะนำ แล้วเข้าไปยังหน้าแก้ไข

2. คลิ๊กเมาส์ ยังตำแหน่งที่ต้องการแสดงผล

3. จากนั้นจึงคลิ๊กบริเวณเครื่องมือ ที่แถบตัวเลือก

4. เลื่อนมาที่ -------- แทคแสดงระบบสำเร็จรูป ---------------
    แล้วคลิ๊กเลือกที่ แสดงหน้าสินค้าและบริการ

5. ถ้าถูกต้อง ระบบจะใส่แทคแสดงสินค้าและบริการ ยังตำแหน่งที่ต้องการแสดงผล ที่เราได้คลิ๊กเมาส์ไว้ครั้งแรกตามข้อ2

6. เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กปุ่มบันทึกข้อมูล


 ขั้นที่ 2: กำหนดรายการสินค้าแนะนำ

1. คลิ๊กไปที่เมนู Programs (โปรแกรม)

   M1 Shopping Cart (ระบบตะกร้า)

   Add / Edit product (เพิ่ม / แก้ไขสินค้า)

   Edit Categories and Products (แก้ไขหมวด และสินค้า)

2. คลิ๊กที่รายการหมวด ที่ต้องการจะกำหนดเป็นรายการสินค้าแนะนำ

3. พอเข้ามาในหมวด สังเกตุคอลัมภ์หลังสุด ตรงแก้ไข คลิ๊กที่ไอคอนแก้ไขสินค้า ที่ต้องการจะกำหนดเป็นสินค้าแนะนำ

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

4. หน้าต่าง Edit / New Product (แก้ไข/สินค้าใหม่)

เลื่อนลงมาด้านล่าง ตรง Show (แสดง)

      • แสดง สำหรับใช้กำหนดแสดงรายการสินค้า

แสดง : แสดงสินค้าตามปกติ

ไม่แสดง : กำหนดให้ไม่แสดงสินค้า เช่น กรณี สินค้าหมด

แสดงที่  ## include('showproduct.php') ## : สำหรับกำหนด รายการสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าแนะนำ โดยการใช้งาน เพียงนำแทค
## include('showproduct.php')## นี้ไปวางที่หน้าเนื้อหา หรือส่วนไหนก็ตาม จึงจะแสดงรายการสินค้าที่กำหนดเป็นสินค้าแนะนำ บนตำแหน่งนั้นๆ

 เสร็จแล้วคลิ๊ก

 


 ขั้นที่ 3: แก้ไขฟอร์มแสดงสินค้าแนะนำ

1. กลับมาหน้าเว็บไซต์ ที่มีสินค้าแนะนำแสดงอยู่

2. คลิ๊กที่ตำแหน่งดังภาพ  ที่ไอคอนแก้ไขฟอร์มสินค้าแนะนำ

3. ในหน้าแก้ไข

คำสั่ง

คำอธิบาย

## var_images## : คำสั่งที่แสดง รูปภาพตัวอย่างสินค้าแนะนำ
## var_name## : คำสั่งที่แสดง ชื่อสินค้า
## var_code## : คำสั่งที่แสดง รหัสสินค้า
## var_detail## : คำสั่งที่แสดง ข้อความรายละเอียดสินค้า
## var_normal## : คำสั่งที่แสดง ราคาปกติ
## var_member## : คำสั่งที่แสดง ราคาพิเศษ ที่ใช้คำนวน
## var_addcart## : คำสั่งที่แสดง ปุ่มสั่งซื้อ
ส่วนไหนที่ไม่ต้องการให้แสดง  เพียงลบคำสั่งออก เช่น ## var_detail##
สามารถแก้ไขข้อความที่อยู่ในฟอร์ม และจัดรูปแบบฟอร์มใหม่ได้

เสร็จแล้ว

 


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์