หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป


การกำหนดค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป สามารถกำหนดพื้นเว็บไซต์ ,สีตัวอักษร ,รูปแบบอักษร ประเภทต่างๆ ,หรือ โหมดการทำงานที่กำหนดว่าจะใช้เทมเพลทแบบเว็บสำเร็จรูป ( Template 1-4) หรือจะใช้ Mytemplate ที่ดีไซส์ขึ้นมาเอง จากโครงร่างเปล่า รวมทั้ง ,Tag META หรือ code ที่ต้องวางภายในตำแหน่ง <Head>........</Head> ยังมีอีกรายละเอียดที่จะอธิบายต่อไป

วันนี้ เรามีวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป มาแนะนำกันครับ โดยมีวิธีการที่ไม่ยาก ดังนี้

การตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เมื่อเข้ามาในระบบการพัฒนาเว็บไซต์  ชี้ไปที่เมนู1. Settings (ตั้งค่าทั่วไป)1.3.4 Setup a website in general (ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป)

3. เมื่อเข้ามาในหน้าการตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป

รายละเอียดการตั้งค่าตัวแปรเริ่มต้นเว็บไซต์ทั่วไป

 • ลำดับที่ 1 - 2       สำคัญที่สุด เพระเป็นตัวกำหนดหลักของเว็บไซต์
 • ลำดับที่ 3 - 11    เป็นส่วนที่กำหนดองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงหน้าเว็บไซต์
 • ลำดับที่ 12          เป็นตัวกำหนดรหัสผ่าน พื้นฐานรหัสเดียว จะสัมพันธ์กับไฟล์เนื้อหา เวลากำหนดสิทธิเข้าชม
 • ลำดับที่ 13 - 22  เหมาะกับเว็บที่ต้องตั้งรายละเอียดเฉพาะลงไป ที่ทราบเกี่ยวกับ source code ปกติถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไร ระบบจะตั้งค่าให้อัตโนมัติ

 

ลำดับที่

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

1

กำหนดสิทธิการเข้าชม
Yesกำหนดให้ทุกคนสามารถเข้าชมเว็บไซต์ปกติ
Noปิดหน้าเว็บไซต์ปรับปรุง หรือ Underconstcrtion
YesMemberให้ใส่รหัสผ่านก่อนเท่านั้น เฉพาะสมาชิกถึงจะเข้าชมเว็บไซต์ได้

2

โหมดการทำงาน
template 1-4 สำหรับมือใหม่ แตกต่างกันเพียงตำแหน่งเมนู เหมาะแก้การใช้งานเริ่มต้น

หรือ Mytemplate สำหรับมืออาชีพ แก้ไขได้เองโดยอิสระ มีความยืดหยุ่น
Template 1

เทมเพลทสำเร็จรูป

ตำแหน่งเมนูจะอยู่แนวนอน ด้านล่าง Header
Template 2ตำแหน่งเมนูจะอยู่แนวตั้ง ด้านซ้าย
Template 3ตำแหน่งเมนูจะอยู่แนวตั้ง ด้านขวา
Template 4

ตำแหน่งเมนูจะอยู่แนวนอน ด้านบนของ Footer

Mytemplate

แก้ไขเองได้

สามารถดีไซส์เทมเพลมได้เองจากโครงเปล่า หรือจากต้นแบบ ที่มีไว้ให้

 

3

เลือกภาพพื้นเว็บไซต์แสดงรูปภาพพื้นเว็บไซต์ ในตำแหน่งล่างสุดของตัวเว็บไซต์ ( จะเห็นเป็นสิ่งแรก เวลาโหลดข้อมูลเข้าเว็บไซต์ )
คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรูปภาพ หรือ เพื่ออัพโหลดภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบTHTWEBเตรียมไว้ให้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่

4

เลือกภาพ Favicon ไอคอน ใช้ไฟล์ .icoคลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรูปภาพ หรือ เพื่ออัพโหลด Favicon ไอคอน จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบTHTWEBเตรียมไว้ให้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่

5

เลือกภาพ เคอร์เซอร์ของเมาส์ ใช้ไฟล์ .curคลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรูปภาพ หรือ เพื่ออัพโหลด เคอร์เซอร์ของเมาส์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบTHTWEBเตรียมไว้ให้ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่

6

เลือกสีพื้นเว็บไซต์แสดงสีพื้นเว็บไซต์ ในตำแหน่งล่างสุดของตัวเว็บไซต์ ( จะเห็นเป็นสิ่งแรก เวลาโหลดข้อมูลเข้าเว็บไซต์ )
คลิกที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนสีพื้น (ปัจจุบัน เลือกสีขาว จึงเห็นไอคอนเป็นช่องสีขาว)

7

รูปแบบตัวอักษรโดยทั่วไปกำหนดให้เว็บแสดงรูปแบบ ตัวอักษร อะไรเป็นหลัก โดยทั่วไปต้องเป็น Font มาตราฐานของ windows จะได้แสดงผลได้เหมือนกัน

8

เลือกขนาดตัวอักษรเป็น pxขนาดตัวอักษรทั้งเว็บไซต์ ที่คุณไม่ได้กำหนดเพิ่มเติมภายหลังจากหน้าดีไซต์ ค่ายิ่งมาก ตัวอักษรก็จะใหญ่ตาม

9

เลือกสีตัวอักษรโดยทั่วไปสีตัวอักษรทั่วไปภายในเว็บไซต์ (ถ้าไม่กำหนดสีตัวอักษร ระบบจะยึดสีจากข้อนี้เป็นหลัก)คลิกที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนสีปัจจุบันไออคอน จะแสดงเป็นสีที่เลือก

10

เลือกสีตัวอักษรที่เป็นลิงค์โดยทั่วไปสีตัวอักษรลิงค์ ภายในเว็บไซต์ (ถ้าไม่กำหนดสีตัวอักษร ระบบจะยึดสีจากข้อนี้เป็นหลัก)คลิกที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนสี

11

เลือกสีตัวอักษรที่เป็นลิงค์เมื่อเมาส์เลื่อนผ่านสีตัวอักษรลิงค์ เมื่อเมาส์เลื่อนผ่านคลิกที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนสี

12

เลือกสีตัวอักษรที่เป็นลิงค์เมื่อถูกเลือกแล้วสีตัวอักษรลิงค์เมื่อถูกเลือกแล้วคลิกที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนสี

13

สี Scollbarสี scrollbar ที่เลื่อนขึ้น-ลง ด้านขวาคลิกที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนสี
 
 
*14รหัสผ่านสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าชม หน้าที่กำหนดเฉพาะสมาชิกเท่านั้นใช้กำหนดรหัสผ่าน ที่จะต้องกรอกในหน้าเนื้อหา ที่กำหนดสิทธิการเข้าชมไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น เพื่อให้กรอก password นี้ก่อน โดยใช้รหัสเดียวกันทั้งหมด

*15

ตัวชี้พื้นที่ (ใส่ชื่อเว็บไซต์ต้นแบบ เช่น thtkid001.tht.in เป็นต้น)

เป็นการดึงเอารูปแบบการตั้งค่าต่างๆ ในเว็บต้นแบบ (ที่ไม่ใช่เว็บไซต์คุณ) ให้มาแสดงเป็นข้อมูลที่เว็บของคุณ แบบเดียวกับเว็บต้นแบบ ดูข้อมุลเพิ่มเติมที่ เว็บต้นแบบ *** หากคุณไม่ได้ใช้เว็บต้นแบบห้ามแก้ไขโดยใส่ชื่อเว็บคุณเองเด็ดขาด

*16

ชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เก็บภาพจาก server อื่น หากไม่ทราบกรุณาอย่าแก้ไขกรณีที่คุณมีพื้นที่เปล่าอีกโฮสนึง แล้วต้องการเชื่อมพื้นที่กับระบบ THTWEB สำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเรียกใช้งานผ่าน THTWEB ได้

17

รูปแบบของ DOCTYPE หากไม่ทราบกรุณาว่างไว้การประกาศว่าเว็บเพจนั้นสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักตามมาตราฐานใด (ปล่อยว่างไว้ระบบจะใส่ไว้ให้อยู่แล้ว)

18

Tag META 1 - 3 หากไม่ทราบกรุณาว่างไว้

เป็นตำแหน่งที่อยู่ภายใน <head>...............</head>

 • ส่วนใหญ่ใช้กับเว็บ Search Engine อย่าง google ที่ใช้ยืนยันเว็บไซต์
 • สามารถนำ Style ที่ต้องวางในตำแหน่ง Head มาวางที่นี่ได้
 • สามารถนำ code ที่ต้องวางในตำแหน่ง Head มาวางที่นี่ได้เหมือนกัน
 • 19

  20

  21

  เลือกภาษาโปรแกรมพัฒนาใช้ระบุรูปแบบภาษาในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่แสดงหน้าเว็บ เบื้องต้นจะกำหนดเป็นภาษา thai

  22

  กำหนดเป็นเว็บต้นแบบ Yes / No

  ถ้ากำหนดเป็น no เวลาแทรกภาพจะเป็น path เต็ม

  23

  กำหนดการแสดงป้ายโฆษณาจากส่วนกลางเพิ่มรายได้ Yes / No ใช้ในการ เปิด - ปิด banner จากส่วนกลาง จะแสดงด้านล่างของเว็บไซต์

  24

  เลือกชุดรูปแบบสำหรับตารางและป๊อปอัป เลือกชุดรูปแบบ theme ในระบบพัฒนาเว็บไซต์

  25

  รหัสภาษาที่ใช้ในการแสดงผล เช่น tis-620, utf-8 หรือ ว่างไว้ เพื่อให้ระบบปรับอัตโนมัติ ตามการเลือก ภาษาโปรแกรมพัฒนา รูปแบบอักษรที่แสดงผล( Encoding ) ที่ระบุให้ Browser อ่านโดยปกติมักจะว่างไว้ ให้ Browser เป็นตัวกำหนด นอกจากต้องการกำหนดตายตัว ควรกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นเว็บไซต์ใหม่ เพราะจะมีผลกับเนื้อหาที่บันทึกภายหลังด้วย

  4. เมื่อเปลี่ยนแปลงค่า เสร็จแล้วบันทึกข้อมูล ทุกครั้ง หรือในกรณีมีการแก้ไข จนไม่สามารถแก้กลับคืนได้ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ การตั้งค่าต่างๆ ในหน้านี้จะย้อนกลับไปเหมือนครั้งที่เข้ามาพัฒนาเว็บไซต์ครั้งแรก

   

  กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด

  เมนูที่เกี่ยวข้อง


  คู่มือการใช้งาน
  คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
  วิธีสร้างระบบสมาชิก
  ฟอร์มสำเร็จรูป
  ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
  THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์