หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
nameprod เพิ่มการรับข้อมูล ในฟอร์มรายการสินค้า

สำหรับหน้าฟอร์มรายการสินค้า ท่านสามารถแก้ไข / ปรับแต่ง / เพิ่มเติม รูปแบบฟอร์มได้   โดยจะกำหนดเฉพาะ หมวดใดหมวดหนึ่ง ก็ได้ หรือจะกำหนดให้แสดงเฉพาะสินค้าบางรายการ ที่ต้องการใช้ฟอร์มนี้ก็ได้   ตอนนี้ระบบได้เพิ่ม ตัวแปรในการ ส่งค่าไปรวมกับรายการสินค้า คือ nameprod1 ถึง 5 เพื่อให้สมาชิก เพิ่มการรับข้อมูล ในรายการสินค้าได้เอง นอกจากที่ระบบได้กำหนดไว้ให้แล้ว โดยแก้ไขที่ ฟอร์มรายการสินค้า ซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยาก

วิธีการเพิ่มการรับข้อมูล ในตะกร้าสินค้า

1. login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

2. เปิดไปที่หน้าตะกร้าสินค้าแบบแยกหมวด แล้วคลิ๊กเข้าไปที่หมวดใด หมวดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เสื้อ

3. คลิ๊กที่ Edit Product Form เพื่อแก้ไข ฟอร์มรายการสินค้า (หรือแก้ไขที่เมนูบาร์ 1.5 ตั้งค่าโปรแกรมสำเร็จรูประบบตะกร้าสินค้าแก้ไขฟอร์มรายการสินค้า)

4. การตั้งชื่อไฟล์ เช่นถ้าตั้งเป็น prodform.html ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ จะเป็นฟอร์มรายการสินค้าหลัก ที่ทุกหมวด ทุกรายการสินค้าใช้  หากท่านมีฟอร์มรายการสินค้า หลายแบบนั้น ก็เพียงแค่ตั้งชื่อไฟล์ ให้แตกต่างกันไปเท่านั้น แล้วค่อยไปกำหนดที่ชื่อฟอร์มรายการสินค้า ที่หมวดสินค้า หรือ รายการสินค้านั้นๆ

ในขั้นตอนนี้ เราจะเพิ่มตัวเลือก ในฟอร์มรายการสินค้า โดยใช้ชื่อ nameprod1 ถึง 5

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก

เพิ่ม/แก้ไขเท็กแอเรีย

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน 3   7

เพิ่ม/แก้ไขเช็คบ๊อก กีฬาที่ชอบ :ฟุตบอล   บาสเกตบอล   ว่ายน้ำ

5. ตัวอย่างที่1 : การเพิ่มช่อง แถบตัวเลือก  สำหรับเลือก ขนาด

  • คลิ๊กที่ตำแหน่งที่ ต้องการให้แสดงผล
  • จากนั้นคลิ๊กที่ ไอคอนเครื่องมือ เพิ่ม/แก้ไข แถบตัวเลือก

ข้อแนะนำ : TAG ต่างๆ สามารถย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือลบ ได้

## var_images##

= แสดงภาพสินค้า ## var_code## = แสดงรหัสสินค้า
## var_name## = แสดงชื่อสินค้า ## var_normal## = แสดงราคาสินค้าปกติ
## var_detail## = แสดงรายละเอียดสินค้า ## var_member## = แสดงราคาส่วนลด
## var_addcart## = แสดงไอคอนสั่งซื้อสินค้า

** TAG ห้ามมีช่องว่าง ในตัวอย่างที่มีช่องว่างเพราะไม่ต้องการให้ระบบปรับเป็นค่าจริง

6. กำหนดแปรที่1   ช่อง name : ใส่ nameprod1  และกรอกรายละเอียดที่ต้องการ

7. แล้วใส่คำอธิบาย หน้าแถบตัวเลือก จากที่เราสร้างเสร็จจากข้อที่ 6  เช่น Size

8. คลิ๊กที่ตำแหน่งที่ ต้องการให้แสดงผล ลำดับถัดไป  เพื่อจะกำหนด สี

9. คลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน

10. กำหนดแปรที่2  ชื่อ : กำหนดเป็น nameprod2   ส่วนค่าตัวแปร : จะส่งไปกับรายการสินค้า เช่น สีขาว

11. ทำซ้ำ ข้อ9 ,10 (เปลียนเฉพาะค่าตัวแปร "สี" ส่วนชื่อ nameprod2 ยังคงเดิมไว้) จนครบตามจำนวนที่ต้องการ  (วงกลมสีแดง)

*** ส่วนตัวแปรที่ 3 4 5 ( nameprod )จะเพิ่มจนครบ หรือบางส่วนก็ได้

12. สุดท้ายก่อนที่จะ  สังเกตุตรง ช่องชื่อไฟล์ ถ้าต้องสร้างหลายฟอร์ม ก็กำหนดชื่อให้แตกต่างกันไป โดยไม่ให้ซ้ำกัน อาจตั้งเป็น prodform.html ถ้าฟอร์มรายการสินค้า เหมือนกันหมดทุกรายการ หรือ ถ้ามีการใช้ฟอร์มแตกต่างกัน เช่น prodform2.html , Form_Shirt.html เป็นต้น

13. สุดท้ายไปกำหนด ชื่อฟอร์มรายการสินค้า ที่หมวด หรือรายการสินค้านั้นๆ

กำหนดว่า ฟอร์มรายการสินค้า ไหนใช้กับ หมวดสินค้าอะไร โดยใส่เพียง ชื่อไฟล์ ไม่ต้องใส่นามสกุล ดังตัวอย่าง


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์