หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าตัวแปรระบบสมาชิก ()

 ปัจจุบันระบบสมาชิก มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิก THTWEB บางท่านอาจไม่ทราบว่าต้องตั้งค่าอะไรบ้าง เพื่อให้ตรงกับการใช้งานระบบสมาชิก ในบทความนี้จึงมีการแนะนำการใช้งานฟังกชั่นต่างๆ

การตั้งค่าตัวแปรระบบสมาชิก

ส่วนที่ 1 ลำดับที่ 1 - 9 : ตั้งค่าตัวแปรระบบสมาชิก

ลำดับคุณสมบัติตั้งค่าตัวแปร
1ต้องการแสดงเทมเพลทหรือไม่ ?
Show Template ?
Yes: เปิดใช้ เทมเพลทแสดงคู่กับระบบสมาชิก
No: ปิกการใช้ เทมเพลทที่จะแสดงคู่กับระบบสมาชิก
2ชื่อหน้าบทความที่ต้องการแสดงเมื่อล็อกอินสำเร็จ
name of the page shown after login
กำหนดหน้าที่ต้องการแสดง หลังจาก login เข้าระบบสมาชิก (inpage1.html เป็นหลังที่ส่วนกลางกำหนดไว้ให้เบื้องต้น) ท่านสามารถกำหนดเป็นชื่ออื่นได้ โดยใส่ชื่อไฟล์ .html ที่ต้องการแสดงลงไป
3สีพื้นตารางรายชื่อสมาชิก
Table color of member table
กำหนดสีพื้นตาราง โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง
4สีตารางของหัวตารางรายชื่อสมาชิก
Table color of header of member table
กำหนดสีหัวตาราง โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง
5สีตัวอักษรของหัวข้อตารางรายชื่อสมาชิก
Font color of header of member table
กำหนดสีตัวอักษร หัวข้อตาราง โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง
6สีตัวอักษรของรายละเอียดรายชื่อสมาชิก
Font color of content of member table
กำหนดสีตัวอักษร ของรายละเอียด โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง
7สีตารางแถวที่ 1
Table color for row 1
กำหนดสีตาราง แถวที่1 โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง
8สีตารางแถวที่ 2
Table color for row 2
กำหนดสีตาราง แถวที่2 โดยคลิ๊กที่ไอคอน ด้านหลังช่อง
9เลือกภาพไอคอน ?
Choose icon ?
เลือกภาพไอคอน โดยคลิ๊กที่ไอคอน
(ปกติจะแสดงภาพปัจจุบัน ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง) ใช้สำหรับเลือกรูปภาพจากที่คุณได้อัพโหลดไปก่อนหน้านั้น หรือเลือกอัพโหลดภาพใหม่
เลือกภาพจากระบบ THTWEB ที่เตรียมไว้ให้โดยแยกเป็นหมวดหมู่

 

ส่วนที่ 2 ลำดับที่ 10 - 14 : ระบบรับสมัครตัวแทน Affiliate System (เฉพาะแพคเกจ Affiliate เท่านั้น) 

10ค่าบริการโอน
Charge transfer
กำหนดค่าบริการโอน ใช้ในการประมวลผล
11รายได้ขั้นต่ำที่จะดำเนินการโอน
Minimum income to the transfer
กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ที่จะดำเนินการโอน ใช้ในการประมวลผล
12จำกัดจำนวนการแนะนำสมาชิกติดตัวอัตโนมัติ 2-20 (Autorun)
Autorun 2-20
กำหนดจำนวนสมาชิกขั้นติดตัว ถ้าปล่อยว่างไว้ชั้นติดตัวจะไม่จำกัด
13อนุญาต ให้ดูสายงานที่รหัสสูงกว่าได้
Show groups upline
Yes or No
14เงื่อนไขการรับโบนัส สมาชิกต้องมีตำแหน่งระดับนี้ขึ้นไป
Conditions for bonus. Members must have a position at this level and above.
กำหนดได้ 1 - 5

ส่วนที่ 3 ลำดับที่ 15 - 18 : ระบบแสดงรายชื่อผู้สมัครล่าสุด ( Enroll System )

15แสดงชื่อ ?
Show Firstname ?
กำหนด Yes: แสดงชื่อผู้สมัคร
No: ไม่แสดง ชื่อผู้สมัคร
16แสดงนามสกุล ?
Show Lastname?
กำหนด Yes: แสดงนามสกุล ผู้สมัคร
No: ไม่แสดงนามสกุล ผู้สมัคร
17แสดงวันที่ ?
Show Date?
กำหนด Yes: แสดงวันที่ สมัคร
No: ไม่แสดงวันที่ สมัคร
18แสดงเวลา ?
Show Time?
กำหนด Yes: แสดงเวลา การสมัคร
No: ไม่แสดงเวลา การมัคร

ส่วนที่ 4 ลำดับที่ 19 - 25 : ระบบแสดงการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

19ให้ผู้แนะนำสามารถแก้ไข Note ของสมาชิกได้ ?
Upline can edit Owner Member ?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข
20ให้สมาชิกแก้ไขรหัสสมาชิกได้ ?
Members can edit Username ?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข
21ให้สมาชิกแก้ไข Note1 ได้ ?
Members can edit Note1 ?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข
22ให้สมาชิกแก้ไข Note2 ได้ ?
Members can edit Note2 ?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข
23ให้สมาชิกแก้ไข Note3 ได้ ?
Members can edit Note3 ?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข
24ให้สมาชิกแก้ไข Note4 ได้ ?
Members can edit Note4 ?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข
25ให้สมาชิกแก้ไข Note5 ได้ ?
Members can edit Note5?
กำหนด Yes: สามารถแก้ไขได้
No: ห้ามแก้ไข

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์