หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การเพิ่มช่องรับข้อมูล แบบแถบตัวเลือก

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ เพิ่มช่องในการรับข้อมูล เพิ่มจากฟอร์มรับข้อมูลมาตรฐาน ที่ระบบได้สร้างไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มรับข้อมูลแบบเข้าอีเมล์ ,ฟอร์มรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล หรือจะเป็นฟอร์มติดต่อเรา ก็สามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลได้เช่นกัน โดยใช้ กลุ่มคำสั่งสร้างไดนามิคฟอร์มในฟังก์ชั่นต่างๆมาแนะนำ โดยมีวิธีการที่ไม่ยากครับ

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไป เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่มีคำตอบชัดเจนโดยสามารถเลือกคำตอบได้ เช่น วันเดือนปี อายุ จังหวัด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้เลือกคำตอบใดคำตอบหนึ่ง เช่น เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์บ๊อก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้เลือกคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ เช่น งานอดิเรก

เพิ่ม/แก้ไขปุ่ม
คำสั่งนี้ใช้ในการสร้างปุ่มส่งข้อมูล เช่น ปุ่มตกลงส่งข้อมูล ปุ่มล้างข้อมูล

การเพิ่มช่องรับข้อมูล แถบตัวเลือก อายุ   ปี

ขั้นตอนที่1 : เตรียมพื้นที่ ที่จะเพิ่มช่องแถบตัวเลือก

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. จากนั้นเปิดฟอร์มรับข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก

3ตัวอย่างในภาพ ต้องการเพิ่มแถว "อายุ" ลงมาด้านล่าง โดยการคลิ๊กที่แถว "หมายเลขบัตรประชาชน " ที่อยู่เหนือแถวที่จะเพิ่ม ให้ mouse pointer กระพริบ (แถวที่เพิ่มจะแทรกลงด้านล่างเสมอ)

4. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่มแถว


ขั้นตอนที่2 : ใส่คำอธิบายในพื้นที่ ที่จะเพิ่มช่องรับข้อมูลแถบตัวเลือก

1. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการถามลงไปในคอลัมภ์แรกของแถวใหม่ เช่น อายุ

2. คลิ๊กในคอลัมภ์ด้านซ้าย โดยให้ mouse pointer กระพริบ(กรอบน้ำเงิน)

3. จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่มไอคอนเพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก


ขั้นตอนที่3 : ตั้งค่าช่องรับข้อมูลแบบแถบตัวเลือก

1. ตั้งชื่อของแถบตัวเลือกในช่อง name ชื่อ (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้)

2ส่วนช่อง size ความกว้าง จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้

3ช่อง Options ให้กรอกตามตัวอย่าง text][value เช่น

20][20
21][21
22][22

โดยข้อความหน้า ] จะเป็นค่าที่ปรากฎอยู่ในฟอร์ม ส่วนข้อความหลัง [ จะส่งไปที่อีเมล์

(บาง browser อาจใช้เครื่องหมาย ## คั่นหน้าหลัง ต้องดูตัวอย่างจากหน้าต่าง ที่กำหนด)

 

4เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว คลิ๊ก

5. สุดท้ายก็จะได้ แถบตัวเลือกอายุ ดังภาพเมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์