หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การเพิ่มช่องรับข้อมูล แบบเท็กซ์แอเรีย

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ เพิ่มช่องในการรับข้อมูล เพิ่มจากฟอร์มรับข้อมูลมาตรฐาน ที่ระบบได้สร้างไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มรับข้อมูลแบบเข้าอีเมล์ ,ฟอร์มรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล หรือจะเป็นฟอร์มติดต่อเรา ก็สามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลได้เช่นกัน โดยใช้ กลุ่มคำสั่งสร้างไดนามิคฟอร์มในฟังก์ชั่นต่างๆมาแนะนำ โดยมีวิธีการที่ไม่ยากครับ

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไป เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่มีคำตอบชัดเจนโดยสามารถเลือกคำตอบได้ เช่น วันเดือนปี อายุ จังหวัด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้เลือกคำตอบใดคำตอบหนึ่ง เช่น เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์บ๊อก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้เลือกคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ เช่น งานอดิเรก

เพิ่ม/แก้ไขปุ่ม
คำสั่งนี้ใช้ในการสร้างปุ่มส่งข้อมูล เช่น ปุ่มตกลงส่งข้อมูล ปุ่มล้างข้อมูล

การเพิ่มช่องรับข้อมูล เท็กซ์แอเรีย

ที่อยู่ปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่1 : เตรียมพื้นที่ ที่จะเพิ่มช่องเท็กซ์แอเรีย

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. จากนั้นเปิดฟอร์มรับข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย

3. ตัวอย่างในภาพด้านล่าง คือ ต้องการเพิ่มแถว "ที่อยู่ปัจจุบัน"

  • เริ่มต้นด้วยการ คลิ๊กเมาส์ ที่แถว "วัน / เดือน / ปีเกิด" ก่อน
  • จะสังเกตุว่า  mouse pointer จะกระพริบ
  • ถัดมา ให้คลิ๊กเมาส์ที่ไอคอนเพิ่มแถว
  • ก็จะได้แถวใหม่ ลงมาด้านล่าง 1 แถว

จากนั้นไป ขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่2 : ใส่คำอธิบายในพื้นที่ ที่จะเพิ่มช่องรับข้อมูลเท็กซ์แอเรีย

1. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการถามลงไปในคอลัมภ์แรก ของแถวใหม่ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน

2. คลิ๊กเมาส์ในช่องด้านขวา แถวเดียวกัน (กรอบน้ำเงิน) ให้ mouse pointer กระพริบ

3. แล้วคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย

จากนั้นไป ขั้นตอนที่ 3


ขั้นตอนที่3 : ตั้งค่าช่องรับข้อมูลแบบเท็กซ์แอเรีย

1. ตั้งชื่อของเท็กซ์แอเรียในช่อง name(ชื่อ)

  • เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้

2. ช่อง value(ค่าตัวแปร)

  • ไม่ต้องกรอกให้เว้นว่างไว้ เนื่องจากเป็นช่องที่ผู้กรอกข้อมูล เป็นผู้กรอกเอง

3. ส่วนช่อง แถว และ สดมน์

  • จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ เพราะสามารถคลิ๊กย่อ-ขยาย ได้ในจากในพื้นที่ดีไซต์

4. เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว ก็คลิ๊กที่ปุ่ม

5. ก็จะได้ดังภาพกรอบแดง ที่เพิ่มช่องรับข้อมูลเท็กซ์แอเรียเมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์