หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

GetResponse

มีสมาชิกโทรศัพท์สอบถามกันมาหลายท่าน ถึงการใช้ GetResponse กับระบบ THTWEB เราว่าต้องทำยัง เพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบถึงการติดตั้ง Getresponse ในระบบ THTWEB ทั่วถึงกัน จึงเป็นที่มาของบทความนี้ เชิญชมกันได้เลยครับ

โดยจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1  : ตั้งรหัสตัวอักษร และเตรียมไฟล์เนื้อหา ที่รองรับGetresponse
ขั้นตอนที่ 2  : เปลี่ยนรหัสตัวอักษรจาก utf-8 ให้เป็น auto เหมือนเดิม (เพื่ออ่านภาษาได้ตามปกติ)
ขั้นตอนที่ 3  : สร้าง Code IFRAME เพื่อนำ Genresponse ไปแสดงยังตำแหน่งที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 4  : สุดท้ายวาง Code IFRAME ในไฟล์ที่จะแสดง Getresponse เช่น เทมเพลท (แสดงทุกๆหน้า) หรือ index.html (หน้าแรก หน้าเดียว)

 

วิธีการติดตั้ง Getresponse

ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งรหัสตัวอักษร และเตรียมไฟล์เนื้อหา ที่รองรับGetresponse

1. Login เข้าสู่ระบบ Webmaster

2. ตั้งค่ารหัสตัวอักษร สำหรับ Getrespnse โดยเข้าไปที่เมนูบาร์ 1. ตั้งค่าทั่วไป1.3 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์1.3.4 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์โดยทั่วไป

3. สำหรับ Getresponse นั้นจะใช้ รหัสตัวอักษรเป็น utf-8

เสร็จแล้ว

4. จากนั้นคลิ๊กที่เมนูบาร์ด้านบน 4.1 สร้างเนื้อหาเองใหม่ : เพื่อจะสร้างไฟล์ที่จะใส่เฉพาะ code getresponse (โดยที่ยังไม่ได้นำไปแสดงในไฟล์น้าเว็บ)

 • เมื่อเข้ามาในหน้าดีไซต์ไม่ต้องตกใจ ที่ตัวอักษรอ่านไม่ออก ดังภาพ
 • เริ่มต้นที่ ตั้งชื่อไฟล์ เช่น code-getresponse.html
 • ถัดมาดูตรงพื้นที่ดีไซต์ ล่างขวา คลิ๊กที่ปุ่ม Html
 • เมื่อเข้ามาในหน้า Html ให้ท่านนำ code html ที่ copy มาจากเว็บไซต์ Getresponse วางลงไปในช่อง
 • สุดท้ายก่อนที่จะบันทึกข้อมูล สังเกตุด้านล่างที่มี : Yes   No   No All
  ให้เลือกเป็น No All

และคลิ๊กที่ปุ่มบันทึกข้อมูลล่างสุด


ขั้นตอนที่ 2  : เปลี่ยนรหัสตัวอักษรจาก utf-8 ให้เป็น auto เหมือนเดิม


โดยเข้าไปที่เมนูบาร์ด้านบน 1. ตั้งค่าทั่วไป1.3 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์1.3.4 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์โดยทั่วไป

ในบรรทัดล่างสุด ลำดับที่ 22 : โดยให้ลบข้อความ uft-8 ออก (ปล่อยว่างไว้)

สุดท้ายบันทึกข้อมูล (ปุ่มซ้าย)


ขั้นตอนที่ 3  : สร้าง Code IFRAME เพื่อนำ Genresponse ไปแสดงยังตำแหน่งที่ต้องการ


1. คลิ๊กเมนูบาร์ด้านบน ที่ 6. ระบบช่วยเหลือ6.1 เว็บแนะนำการใช้งาน V2

2. เมื่อเข้ามาในเว็บ Help2 ให้ เลื่อนลงมาด้านล่างสุด

 • ของแต่งเว็บไซต์คลิ๊กที่เมนู IFRAME ดังภาพ

3. ในหน้าการสร้าง Code Iframe

 • ชื่อของ IFRAME : ใส่ข้อความอะไรก็ได้
 • ใส่ URL ของ IFRAME : ใส่ชื่อไฟล์เนื้อหาที่ตั้งไว้จาก ขั้นตอนที่1 ข้อ4  เช่น code-getresponse.html
 • Width : ความกว้างที่จะแสดง
 • Height : ความสูงที่จะแสดง
 • ต้องการให้มีกรอบหรือไม่ : กรอบของ Iframe ให้กำหนดเป็น ไม่มี
 • ต้องการให้มี SCROLLBAR หรือไม่ : หากความกว้าง ,สูง พอดีแล้ว ก็กำหนดเป็น ไม่มี (จะได้ไม่มีแถบ ที่ใช้เลื่อนขึ้น-ลง หรือซ้าย-ขวา เวลาที่Getresponseแสดงผลกว้างกว่าที่ กำหนดใน Iframe)
 • เสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม  เพื่อสร้าง code
 • สุดท้าย copy code ที่อยู่ในช่องทั้งหมด เพื่อนำไปวางในเว็บไซต์คุณ


ขั้นตอนที่ 4  : สุดท้ายวาง Code IFRAME ในไฟล์ที่จะแสดง Getresponse เช่น เทมเพลท (แสดงทุกๆหน้า) หรือ index.html (หน้าแรก หน้าเดียว)


1. เปิดไฟล์ที่จะแสดงฟอร์มของ Getresponse เช่น เทมเพลท หรือเนื้อหา

2. ตัวอย่างจะใช้เป็นเทมเพลท : โดยหาพื้นที่ ที่จะแสดงฟอร์ม Getresponse และคลิ๊กที่พื้นที่นั้นให้ pointer กระพริบ

3. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่ม/แก้ไข Script

4. นำ Code ที่ได้ วางในหน้าต่าง เพิ่ม/แก้ไข Script

5. โดยคลิ๊กขวา + Paste หรือ Ctrl + V เพื่อวาง code ลงภายในช่อง (หากมีข้อความอยู่ก่อน ก็ให้ลบออกไปก่อนวาง code)

6. เสร็จแล้ว

7. เมื่อกลับมาที่หน้าดีไซต์ ในตำแหน่งที่ pointer กระพริบ (ตามข้อ2) จะแสดงฟอร์ม Getresponse แล้ว

8. หากการแสดงผลไม่ครบ แสดงว่า

8.1 พื้นที่ที่ท่านกำหนดแคบเกินไป : แก้โดยหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสม
8.2 กำหนดการแสดง Iframe แคบหรือสั้น เกินไป : แก้ไขโดยคลิ๊กที่ขอบของ iframe หรือ getresponse มีเส้นแถบขีดๆ มีจุด 8 จุด แสดงรอบพื้นที่ จากนั้นให้คลิ๊กที่จุดค้างไว้ แล้วลากย่อ-ขยาย

9. เสร็จแล้ว


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

93 คน
เมื่อวาน33 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
220 คน
24015 คน
1441174 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์