หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
ระบบตะกร้าสินค้าอย่างง่าย (Easy Shop)

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ระบบเตรียมไว้ให้สมาชิก THTWEB เพียงแค่เข้าไปกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนด ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที โดยระบบตะกร้าสินค้านี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน ที่มีรายการสินค้าน้อย

1. ไปที่เมนู 8. Programs.  (โปรแกรม)

G2 Small shopping cart. (ระบบตะกร้าสินค้าขนาดเล็ก)

Add / edit / remove products (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ สินค้า)

2. ในหน้าการเพิ่ม / แก้ไข ตะกร้าสินค้าอย่างง่าย

ถ้าเข้ามาครั้งแรก จะเห็นว่ามีรายการสินค้าที่ใส่ข้อมูลเบื้องต้น ไว้เป็นตัวอย่าง คุณสามารถแก้ไขแล้วใส่ข้อมูลของคุณ ลงไปแทนที่ได้ทุกช่อง

กรอก รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาขาย, ชื่อหมวด, รายละเอียดสินค้า และ browse.. ภาพประกอบเล็ก, ภาพประกอบปกติ ลงไปตามฟอร์ม แล้วคลิ๊ก ตกลงส่งข้อมูล

** ภาพประกอบปกติ สำหรับคลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริงตามที่ท่านอัพโหลด(ภาพใหญ่)
** ภาพประกอบเล็ก  สำหรับภาพตัวอย่างเบื้องต้นขนาดเล็ก เวลาเข้ามาในหน้าตะกร้าสินค้า

สังเกตุว่า ** เบื้องต้นจะมีช่อง รายการสินค้า ทั้งหมด 8 รายการ โดยแบ่งเป็น รายการสินค้าปัจจุบัน (ต้นแบบ) 4 รายการ
และจะมีแถว "เพิ่มรายการสินค้า" คั่นอยู่ในแต่ละรายการปัจจุบัน อีก 4 รายการ
ทุกครั้งที่มีการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ เต็มทุกช่องรายการแล้ว
เมื่อ  จะเห็นว่ามีช่อง "เพิ่มรายการสินค้าใหม่" แทรกระหว่างสินค้าเดิม เพื่อให้สามารถเพิ่มรายการสินค้าใหม่เข้าไปได้เรื่อยๆ (จนกว่าจะเต็มพื้นที่การใช้งาน)

3. เมื่อบันทึกเสร็จ

  • Edit Continue เพื่อกลับไปแก้ไขเพิ่มเติม
  • Preview Website เพื่อดูผลระบบตะกร้าสินค้าอย่างง่าย


 


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์