หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
แก้ไขฟอร์มสินค้า (Edit product form)

ตะกร้าสินค้า ที่ระบบ THTWEB พัฒนาขึ้นนั้น สามารถให้สมาชิก เข้าไปทำการออกแบบฟอร์มสินค้า สำหรับหมวดสินค้าในแต่ละหมวดได้ โดยแก้ไขได้หมดไม่ว่าจะใส่สัญลักษณ์ภาพ สีตัวอักษร อะไรต่างๆ ทำได้โดยอิสระ เพื่อให้เข้ากับหมวดสินค้า แต่ละหมวดของท่านให้มากที่สุด


กรณีแก้ไขเพียงหมวดสินค้าเดียว (ทุกหมวดแสดงฟอร์มแบบเดียวกัน)


1. Login ในระบบ webmaster

2. เปิดหน้าตะกร้าสินค้า

3. เลือกหมวดสินค้าที่ต้องการเข้าไป แก้ไขฟอร์มรายการสินค้า เช่น หมวดเสื้อ หรือ กางเกง

4. คลิ๊กที่ไอคอนEdit Product form เพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าแสดงรายการสินค้า

5. กรณีที่รายการสินค้า แต่ละหมวดไม่เหมือน ชื่อไฟล์ที่ตั้ง ต้องไม่ซ้ำกันด้วย เช่น prodform.html , test-prodform.html เป็นต้น

6. ทำการแก้ไขรูปแบบจากฟอร์มต้นแบบ ได้เลย โดยสามารถใส่ไอคอน ,สี ,กรอบรูป ,ภาพพื้นหลัง หรือเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรก็ได้

# #var_images# # แสดงรูปภาพหมวดสินค้า
# #var_zoom# # แสดงปุ่มสำหรับคลิ๊กเพื่อ zoom ภาพ
# #var_name# # แสดงชื่อหมวดสินค้า
# #var_code# # แสดงรหัสสินค้า
# #var_detail# # แสดงรายละเอียดสินค้า
# #var_normal# # แสดงราคาปกติ
# #var_member# # แสดงราคาขาย (ใช้คำนวน)
# #var_addcart# # แสดงปุ่มสั่งซื้อสินค้า
# #var_visit# # แสดงจำนวนผู้เข้าชมสินค้า

7. เสร็จแล้ว

8. ตัวอย่างเมื่อแก้ไขฟอร์มรายการสินค้า


การกำหนดให้ หมวดสินค้า แต่ละหมวด แสดงฟอร์มรายการสินค้าไม่เหมือนกัน


1. ในหน้าหลักตะกร้าสินค้า คลิ๊กที่ไอคอน Edit Product

เพื่อเข้าไปกำหนดชื่อฟอร์มรายการสินค้า ที่จะใช้แสดงกับหมวดสินค้า ชนิดนั้น เช่น เสื้อ , กางเกง เป็นต้น

2. ในหมวดสินค้า

  • ช่องฟอร์มรายการสินค้า : กรอกชื่อไฟล์ที่ท่านได้ตั้งไว้ใน Edit Product Form  เช่น prodform , test-prodform2  เป็นต้น


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์