หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าตัวแปรระบบแสดงภาพ (Autoimage)

ระบบแสดงภาพจะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆ ระบบตะกร้าสินค้า  โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลระบบแสดงภาพ ได้ที่การตั้งค่าตัวแปรต่างๆ

วิธีตั้งค่าตัวแปรระบบถามตอบ

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. ในระบบการแก้ไข ให้คลิ๊กเมนู 8. Programs (โปรแกรม)

    G8 Image mangement (ระบบจัดการภาพ)
   
Default settings (ตั้งค่าเริ่มต้น)
    Set variable (ตั้งค่าตัวแปรต่าง)

3. ตั้งค่าตัวแปรระบบแสดงภาพ (Autoimage)

เปิดใช้งาน : Yes บุคคลทั่วไปสามารถ เข้าใช้งานระบบแสดงภาพได้
: No ปิดการใช้งานระบบแสดงภาพ
: YesMember เฉพาะสมาชิกที่ login ระบบสมาชิก ถึงใช้งานได้
ต้องการแสดงเทมเพลทหรือไม่ ? : Yes กำหนดแสดงเทมเพลท คู่กับระบบแสดงภาพ
: No กำหนดไม่ใช้เทมเพลท
แสดงระบบการค้นหา และการเรียงลำดับ : Yes กำหนดแสดงระบบการค้น และการเรียงลำดับ
: No กำหนดไม่แสดงระบบการค้น และการเรียงลำดับ
กำหนดชื่อเทมเพลทแบบตายตัวให้กับระบบแสดงภาพ เช่น Mytemplate2 : กรณีไม่ได้ใช้เทมเพลทหลัก ให้ใส่ชื่อเทมเพลทที่ต้องการลงไป เช่น MytemplateAAA ( ที่ขีดเส้นใต้ คือชื่อเทมเพลทที่ต้องใส่ )
ตั้งค่าจำนวนภาพ ต่อหนึ่งหน้าการแสดง : เช่น กำหนดจำนวนภาพ 10 ภาพที่แสดง ต่อ1หน้า
ตั้งค่าจำนวนภาพต่อหนึ่งแถว : กำหนดการแสดงภาพ 1 - 4 ภาพ ต่อ1แถว (แนวนอน)
ตั้งค่าจำนวนภาพแนะนำต่อหนึ่งแถว : กำหนดการแสดงภาพแนะนำ 1 - 4 ภาพ ต่อ1แถว (แนวนอน)
กำหนดจำนวนตัวอักษรของรายละเอียดภาพที่แสดงในรายการรวม : กำหนดจำนวนตัวอักษร ที่แสดงได้สูงสุด ในรายการ (ใส่มากแสดงข้อความได้มาก)
กำหนดความกว้างของรูปภาพภาพที่รายการภาพ : กำหนดความกว้างรูปภาพ ในรายการภาพ (ขนาดเท่ากันทุกภาพ)
กำหนดความกว้างของรูปภาพภาพที่รายการหมวดหมู่ : กำหนดความกว้างรูปภาพ ในหมวดหมู่ภาพ (ขนาดเท่ากันทุกภาพ)
กำหนดจำนวนวันอย่างน้อยที่จะเป็นภาพใหม่ : ใช้กำหนดจำนวนวันอย่างน้อย ที่แสดงสถานะเป็นภาพใหม่
กำหนดจำนวนผู้เข้าชมอย่างน้อยที่จะเป็นภาพสุดฮอต : ใช้กำหนดจำนวนผู้เข้าชมอย่างน้อย ที่แสดงสถานะเป็นภาพสุดฮอต

4. กำหนดค่าการเรียงลำดับของรูปภาพ

เลือกฟิลด์หมวดในการเรียงลำดับ num: เรียงตามเลขลำดับ
name: เรียงตามชื่อ
เลือกรูปแบบการเรียงหมวด asc: น้อยไปมาก
desc: มากไปน้อย
เลือกฟิลด์รูปภาพในการเรียงลำดับ num: เรียงตามเลขลำดับ
name: เรียงตามชื่อ
เลือกรูปแบบการเรียงรูปภาพ asc: น้อยไปมาก
desc: มากไปน้อย

5. เลือกสีสันให้กับร้านค้า

สีพื้นของหัวตาราง: คลิ๊กที่ไอคอนสีหลังช่อง เพื่อกำหนดสีพื้นของหัวตาราง
สีตารางแถว 1: คลิ๊กที่ไอคอนสีหลังช่อง เพื่อกำหนดสีตารางแถว 1
สีตารางที่สลับสีแถว 1: คลิ๊กที่ไอคอนสีหลังช่อง เพื่อกำหนดสีตารางที่สลับสีแถว 1
สีของตัวอักษรรายละเอียด: คลิ๊กที่ไอคอนสีหลังช่อง เพื่อกำหนดสีของตัวอักษรรายละเอียด
สีพื้นตารางภาพ: คลิ๊กที่ไอคอนสีหลังช่อง เพื่อกำหนดสีพื้นตารางภาพ
ความกว้างของตาราง 50%-100%: กำหนดความกว้างของระบบแสดงภาพ จากพื้นที่เนื้อหาทั้งหมด (เป็น %)

6. ภาพประกอบต่างๆ

รูปภาพค้นหาภาพหน้าช่องค้นหาภาพ: คลิ๊กไอคอนเพื่อเลือกอัพโหลดรูปภาพเอง( ปกติจะแสดงเป็นสถานะรูปภาพปัจจุบัน ที่แสดงอยู่ )
ภาพใหม่ภาพแทนสถานะ ภาพใหม่
ภาพสุดฮอตภาพแทนสถานะภาพสุดฮอต
: คลิ๊กไอคอนเพื่อเลือกรูปภาพจากระบบ THTWEB เตรียมไว้
ภาพขยายภาพแทนสถานะขยายรูปภาพ
 

7.  คลิ๊กเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลทุกครั้ง

8.  สำหรับล้างค่าต่างๆ ทั้งหมด


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์