หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
กำหนดรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน


บทความนี้กล่าวถึงการกำหนด รหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ในการสร้างฟอร์มรับสมัครสมาชิกเอง เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกกำหนด username และ password ได้เอง
แต่ถ้าไม่สร้างไว้ ก็ไม่เป็นไร เพราะระบบจะกำหนดรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน ให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขในการกำหนดรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน

  • รหัสสมาชิก ต้องไม่น้อยกว่า 4-15 หลัก
    ห้ามขึ้นต้นด้วย 0 ,
    และไม่ควรใช้ 111 , 2222 เป็นรหัสสมาชิก
  • รหัสผ่าน ไม่น้อยกว่า 4 - 10 หลัก
  • ห้ามใส่ภาษาไทย
  • ห้ามใส่อักษรพิเศษ

วิธีกำหนดรหัสสมาชิก

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เปิดฟอร์มรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล ที่ต้องการจะเพิ่มช่อง รหัสสมาชิก และ รหัสผ่าน หรือเลือกข้อ7.3.2 ก็ได้

3. คลิ๊กที่แถว ที่ต้องการจะเพิ่มช่อง รหัสสมาชิก (username)

4. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

5. ในช่อง name (ชื่อ) : ใส่คำสั่งของรหัสสมาชิก uname

    ดังภาพ เสร็จแล้วกดปุ่ม

วิธีกำหนดรหัสผ่าน

1. คลิ๊กที่แถว ที่ต้องการจะเพิ่มช่อง รหัสผ่าน (password)

2. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์

3. ในช่อง name (ชื่อ) : ใส่คำสั่งของรหัสผ่าน pass

    ดังภาพ เสร็จแล้วกดปุ่ม

*** หลังจากทำเสร็จแล้วจะได้ผลดังภาพ


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์