หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การเพิ่มตัวเลือกรับข้อมูล แบบเช็คบ็อก

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ เพิ่มช่องในการรับข้อมูล เพิ่มจากฟอร์มรับข้อมูลมาตรฐาน ที่ระบบได้สร้างไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มรับข้อมูลแบบเข้าอีเมล์ ,ฟอร์มรับสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูล หรือจะเป็นฟอร์มติดต่อเรา ก็สามารถเพิ่มช่องรับข้อมูลได้เช่นกัน โดยใช้ กลุ่มคำสั่งสร้างไดนามิคฟอร์มในฟังก์ชั่นต่างๆมาแนะนำ โดยมีวิธีการที่ไม่ยากครับ

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลที่ไม่ยาวเกินไป เช่น ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่มีคำตอบชัดเจนโดยสามารถเลือกคำตอบได้ เช่น วันเดือนปี อายุ จังหวัด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้กรอกข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้เลือกคำตอบใดคำตอบหนึ่ง เช่น เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์บ๊อก
คำสั่งนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการให้เลือกคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ เช่น งานอดิเรก

เพิ่ม/แก้ไขปุ่ม
คำสั่งนี้ใช้ในการสร้างปุ่มส่งข้อมูล เช่น ปุ่มตกลงส่งข้อมูล ปุ่มล้างข้อมูล

การเพิ่มตัวเลือกรับข้อมูล แบบเช็คบ็อก

เวลาที่สะดวก 09-11 น. 13-15 น. 19-20 น.

ขั้นตอนที่1 : เตรียมพื้นที่ ที่จะเพิ่มตัวเลือกเช็คบ็อก

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. จากนั้นเปิดฟอร์มรับข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่ม/แก้ไขเช็คบ็อก

3. ตัวอย่างในภาพด้านล่าง ต้องการเพิ่มแถว "เวลาติดต่อที่สะดวก"

  • เริ่มต้นด้วยการคลิ๊กเมาส์ ที่แถว "เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สะดวก"
  • เมื่อ mouse pointer กระพริบ
  • จึงคลิ๊กที่ไอคอน เพิ่มแถว

เมื่อได้แถวใหม่ ลงมาด้านล่าง

ให้ดูที่ ขั้นตอนที่2  ต่อไป


ขั้นตอนที่2 : ใส่คำอธิบายในพื้นที่ ที่จะเพิ่มตัวเลือกรับข้อมูล แบบเช็คบ็อก

1. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการถามลงไปในคอลัมภ์แรกของแถวใหม่ เช่น เวลาติดต่อที่สะดวก

2. ทางช่องด้านขวา คลิ๊กเมาส์ลงไป พอ mouse pointer กระพริบ

3. คลิ๊กไอคอนเพิ่ม/แก้ไขเช็คบ๊อก

แล้วดูที่ ขั้นตอนที่ 3  ต่อไป


ขั้นตอนที่3 : ตั้งค่าตัวเลือกข้อมูลแบบเช็คบ็อก

1. ตั้งชื่อของเช็คบ็อก ในช่อง name(ชื่อ)

  • เช่น เวลาติดต่อที่สะดวก (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้)

2. ช่อง value(ค่าตัวแปร)

  • ให้กรอกตัวเลือกของแต่ละตัว เช่น ช่วงเวลา แต่ละช่วง  จนครบตามจำนวนเช็คบ็อก ที่สร้าง

3. type(ประเภท)

  • ระบบจะกำหนดให้เป็น Checkbox ไว้อยู่แล้ว

4. และคลิ๊ก

5. เมื่อทำจนครบ ก็จะได้ ดังภาพเมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์