หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าตัวแปรระบบถามตอบ (AiFaq)

ระบบถาม-ตอบหลัก จะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆ Webboard ที่บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาตั้งคำถามได้ ส่วนการตอบนั้น จะเป็นหน้าที่ของ webmaster โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลระบบถามตอบ ได้ที่การตั้งค่าตัวแปรต่างๆ

การเข้าแบบที่ 1

  • ในระบบการแก้ไข ให้คลิกที่ข้อ 1. ตั้งค่าทั่วไป 1.1 ดูผลการพัฒนา (เพื่อกลับไปหน้าเว็บไซต์)
  • เปิดไปหน้าถาม-ตอบ สังเกตุด้านบนจะมีไอคอนตั้งค่าตัวแปร

การเข้าแบบที่ 2

วิธีตั้งค่าตัวแปรระบบถามตอบ

1. ตั้งค่าตัวแปรระบบถามตอบ (AiFaq)

เปิดใช้งาน
The right for viewing page
: Yes บุคคลทั่วไปสามารถ เข้าใช้งานระบบสมุดเยี่ยมชมได้
: No ปิดการใช้งานระบบสมุดเยี่ยมชม
: YesMember เฉพาะสมาชิกที่ login ระบบสมาชิก ถึงใช้งานได้
ต้องการแสดงเทมเพลทหรือไม่ ?
Show Template ?
: Yes กำหนดแสดงเทมเพลท คู่กับระบบสมุดเยี่ยมชม
: No กำหนดไม่ใช้เทมเพลท
กำหนดชื่อเทมเพลทแบบตายตัวให้กับระบบสมุดเยี่ยมชม
Name The Template for Guestbook for example Mytemplate2
: กรณีไม่ได้ใช้เทมเพลทหลัก ให้ใส่ชื่อเทมเพลทที่ต้องการลงไป เช่น MytemplateAAA ( ที่ขีดเส้นใต้ คือชื่อเทมเพลทที่ต้องใส่ )
ตั้งค่าจำนวนสมุดเยี่ยมชมต่อหนึ่งหน้า
Guestbook Setting per Page Guestbook
: กำหนดจำนวนคำถาม ต่อ1หน้า ระบบสมุดเยี่ยมชม
ความกว้างของตารางสมุดเยี่ยมชม 50%-100%
Width of Guestbook table 50%-100%
: กำหนดความกว้าง ของระบบสมุดเยี่ยมชม ตามพื้นที่แสดงเนื้อหา

2. เลือกสีสำหรับตารางสมุดเยี่ยมชม (Color for Guestbook 1)

สีตารางของหัวข้อสมุดเยี่ยมชม
Table color for Header
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตารางหัวข้อสมุดเยี่ยมชม
สีตัวอักษรของหัวข้อสมุดเยี่ยมชม
Font color for Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตัวอักษรหัวข้อสมุดเยี่ยมชม
สีตัวอักษรของรายละเอียดสมุดเยี่ยมชม
Font color for Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตัวอักษรรายละเอียดสมุดเยี่ยมชม
สีตารางแถวที่ 1 ของสมุดเยี่ยมชม
Table color Row1 of Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตารางสมุดเยี่ยมชม แถวที่1
สีตารางแถวที่ 2 ของสมุดเยี่ยมชม
Table color Row 2 of Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตารางสมุดเยี่ยมชม แถวที่2

3. เลือกสีสำหรับตารางสมุดเยี่ยมชม  (Color for Guestbook 2)ฉ)

สีตารางของหัวข้อคำตอบ
Table color for Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตารางหัวข้อคำตอบ
สีตัวอักษรของหัวข้อคำตอบ
Font color for queston
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตัวอักษรหัวข้อคำตอบ
สีตัวอักษรของรายละเอียดคำตอบ
Font color for detail
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตัวอักษรรายละเอียดคำตอบ
สีตารางแถวที่ 1 ของคำตอบ
Table color Row1 for Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตารางคำตอบ แถวที่1
สีตารางแถวที่ 2 ของคำตอบ
Table color Row 2 for Guestbook
: คลิ๊กที่ไอคอนสี ด้านหลังเพื่อกำหนดสีตารางคำตอบ แถวที่2

4. เลือกภาพประกอบถาม-ตอบ (Image for Guestbook)

ภาพการค้นหา
Search Image
ภาพหน้าช่องค้นหา : คลิ๊กไอคอนเพื่อเลือกอัพโหลดรูปภาพเอง( ปกติจะแสดงเป็นสถานะรูปภาพปัจจุบัน ที่แสดงอยู่ )
ภาพคำถามใหม่
New Guestbook Image
ภาพแทนสถานะคำถามใหม่
ภาพคำถามที่ยังไม่มีคนตอบ
Guestbook Image that nobody answer yet
ภาพแทนสถานะคำถามที่ยังไม่มีคนตอบ
: คลิ๊กไอคอนเพื่อเลือกรูปภาพจากระบบ THTWEB เตรียมไว้
ภาพคำถามที่ถูกตอบแล้ว
Guestbook Image that somebody answered it
ภาพแทนสถานะคำถามที่ถูกตอบแล้ว
ภาพคำถามสุดฮอต
Hot Guestbook Image
ภาพแทนสถานะคำถามสุดฮอต


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์