หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมอีเมล์ ROUND CUBE

วิธีการใช้งานโปรแกรมอีเมล์ ROUND CUBE ทำได้ 2 ช่องทาง

 1. โดยผ่าน http://ชื่อเว็บไซต์คุณ.com/webmail จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ทำการ Login

  หรือ
 2. login เข้าสู่ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ เลือกที่เมนูบาร์บนสุด ข้อที่ 8 โปรแกรม(Programs)

  M3 ระบบอีเมล์ (Email)
  เพิ่ม และเช็คอีเมล์ THT (Add email and THT)
  ตรวจสอบอีเมล์ (Email Verifier)

เริ่มต้นการใช้งาน Webmail Roundcube

Login  เข้าสู่ระบบด้วย e-mail address และ password ของอีเมล์คุณ
บัญชีผู้ใช้ : [email protected] (อีเมล์ของคุณ)
รหัสผ่าน : **********

 


คลิกบนภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

ToolBar : เว็บเมล์ RoundCube
Compose : เขียนจดหมาย
Reply : ตอบจดหมาย ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา
Reply all : ตอบจดหมาย ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในจดหมายฉบับนั้น
Forward: ส่งต่อจดหมาย ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น
Delete : ลบจดหมาย
Mark: ตัวเลือก
 * As read กำหนดว่าอ่านจดหมายแล้ว
 * As unread ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านจดหมาย
 * As flagged ทำเครื่องหมายปักธงไว้ที่ จดหมายฉบับที่เลือก
 * As unflagged ยกเลิกการปักธง จดหมายฉบับที่เลือก

โฟลเดอร์

Inbox กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
Junk กล่องจัดเก็บจดหมาย ที่ไม่ต้องรับ (จดหมายขยะ)
Drafts กล่องจัดเก็บจดหมาย ที่ยังเขียนไม่เสร็จ (ยังไม่ได้ส่ง)
Sent กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไป
Deleted Itemsกล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ


 


วิธีการส่งจดหมาย (Compose)


คลิกบนภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

RoundCube : Compose
From: ชื่ออีเมลของคุณ
To: ระบุชื่ออีเมลที่คุณต้องการจะส่งจดหมาย  (Ex. [email protected])
CC: ระบุชื่ออีเมล์ที่คุณต้องการจะแนบจดหมาย  (Ex. [email protected])  *ถ้าต้องการ
BCC: ระบุชื่ออีเมล์ที่คุณต้องการส่ง โดยคนอื่นๆ จะไม่เห็นว่าคุณได้แนบจดหมาย *ถ้าต้องการ
Subject: ระบุหัวเรื่อง หรือหัวข้อ ของจดหมายฉบับที่จะทำการส่ง

ตัวเลือก

Editor Typeคุณสามารถปรับแต่งเนื้อหา ได้ทั้งแบบประเภท ตัวหนังสือ และ HTML (แนะนำ เพื่อเปิดใช้เครื่องมือการเพิ่มรูปแบบตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง สีตัวอักษร การแทรกรูปภาพ Multimedia ตาราง และอื่นๆ ได้)
Priorityคุณสามารถปรับระดับ ของความสำคัญของอีเมล์ที่คุณจะส่งได้
(Ex. ต้ำมาก, ต่ำ, ปกติ, สูง และสูงมาก)
Return receiptไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ เพราะทดสอบแล้วไม่มีเมล์แจ้งกลับมาบอก
Delivery status notificationแจ้งเตือนสถานะการส่งอีเมล
Save sent message inคุณสามารถบันทึกข้อความอีเมล์ที่ส่งออกได้ที่ เมนู Send Item หรืออื่นๆ ที่คุณต้องการ
Attach a Fileคุณสามารถแนบไฟล์เอกสารในการส่งอีเมล์ได้โดย คลิกที่นี้
เมื่อเขียนจดหมายเรียบร้อย
บน Toolbar ด้านบน
Cancel: ยกเลิกจดหมายที่เขียน
Send: ส่งจดหมาย
Save: เก็บจดหมายที่ยังไม่ส่ง ไว้ที่โฟลเดอร์ Drafts


วิธีการเพิ่ม List รายชื่อ E-Mail

ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บรายชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่บุคคลต่าง ๆ ที่เราต้องการเก็บเป็นข้อมูล ทำให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถแยกเป็น Folder ที่ติดต่อสำหรับที่ทำงาน ที่บ้าน กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกค้า และตามความพอใจของคุณ และยังใส่รูปภาพ ให้แก่ แต่ละรายชื่อได้อีกด้วย


คลิกบนภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

   • คลิ๊กที่ แท็บ Address Book (เลข1)
   • เลือกกลุ่ม ตามตำแหน่งเลข 2
    หรือสร้างกลุ่มใหม่ได้ ที่ แท็บ + ด้านล่าง
   • ตำแหน่งเลข 3 แท็บ + สำหรับเพิ่มรายชื่อ
   • ตำแหน่งเลข 4 กรอกรายละเอียดข้อมูล

  เสร็จ ให้กดปุ่ม Save

   


  เมนูที่เกี่ยวข้อง


  คู่มือการใช้งาน
  คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
  วิธีสร้างระบบสมาชิก
  ฟอร์มสำเร็จรูป
  ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
  THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์