หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การตัดยอดรายเดือน

ตัวอย่าง เช่น มีการสั่งซื้อสินค้าใน เดือนมีนาคม และได้ทำการอนุมัติไปแล้ว
การ
ตัดยอดรายเดือน จะต้องทำในเดือนถัดไป คือ เดือนเมษายน จึงจะมีตัวเลือก ของเดือน 3 ให้เลือก

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะหากมีการตัดยอดก่อนครบเดือน ป้องกันสมาชิกสับสน ว่ายังไม่ครบเดือนทำไม มียอดสรุปไปอยู่ในประวัติการรับเงินแล้ว


1. ไปที่ระบบ Affiliateตัดยอดรายเดือน

2.ในหน้า การตัดยอดรายเดือน

การตัดยอด ก็คือ การเก็บข้อมูลรายได้ของสมาชิกทั้งหมดของเดือนที่ผ่านมาลงในฐานข้อมูล เพื่อเป็นประวัติรายได้ให้สมาชิกและผู้บริหารระบบได้ตรวจสอบในอนาคต

ข้อควรทราบในการตัดยอด
1.การตัดยอดควรตัดในวันที่ 1 เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายได้ของเดือนที่ผ่านมาได้เร็วที่สุด
2.เมื่อมีการปรับตำแหน่งให้สมาชิก แล้วมีการตัดยอดซ้ำ ข้อมูลรายได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.เมื่อมีการยกเลิกหรืออนุมัติการสั่งซื้อของเดือนที่ผ่านมา แล้วมีการตัดยอดซ้ำ ข้อมูลรายได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์