หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าภาษาในเว็บ


ปกติสำหรับการตั้งค่าข้อความ ภาษา คำพูด หรือข้อความสำคัญต่างๆ ในเว็บไซต์ ตำแหน่งของภาษาก็จะแสดงตามจุดต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ เช่น บน Title Bar ส่วนบนสุดของ Browser สามารถตั้งค่าภาษาอังกฤษ จีน และอื่นๆ ที่เราตั้งการได้ขึ้นอยู่กับ ภาษาที่รองรับภายในเครื่องที่ใช้งาน จึงเป็นสิ่งแรกๆ ที่ควรทำหลังจากเริ่มพัฒนาเว็บไซต์


การเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์ / แก้ไข้เพิ่มเติม สำหรับ การตั้งค่าภาษาเว็บไซต์

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เมื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ เลือกที่เมนู 1. Settings (ตั้งค่าทั่วไป)1.3.1 Setup language core template (ตั้งค่าภาษาเทมเพลทหลัก *ถ้าใช้เทมเพลทเดียว)

(แต่ถ้ามีหลายเทมเพลท คลิ๊กที่เมนู 1.3.2)

3. เมื่อเปิดมาในหน้า ตั้งค่าภาษาเว็บไซต์ทั่วไป

  • ลำดับที่ 1 - 4 เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในหน้านี้
ลำดับที่ 1

คำขวัญหรือสโลแกน

:: Title Tag คือข้อความที่แสดงบน Title Bar ของบราวเซอร์ เป็นข้อความสำหรับบอกให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ที่กำลังแสดงผลอยู่นั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไร

หมายเหตุ  : คำขวัญหรือสโลแกน หรือ Title tag สามารถกำหนดได้จาก 2 ตำแหน่ง
1. ตั้งค่าภาษาเทมเพลท
2. หัวข้อเรื่อง ของบทความแต่ละหน้า

หากต้องการไม่ให้ title tag ซ้ำกัน ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้ ระบบจะไปดึง title tag จาก "หัวข้อเรื่อง" ของไฟล์เนื้อหามาแสดงแทน ในแต่ละหน้า

*** สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

คลิ๊กบนภาพ เพื่อดูตัวอย่าง
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์

ลำดับที่ 2ชื่อเว็บไซต์:: ใช้แสดงกับเทมเพลทสำเร็จรูป ดังภาพตัวอย่างบนสุด ที่วงกลมไว้ และแบบฟอร์มที่มีการใช้คำสั่งอ้างอิง ชื่อเว็บไซต์
ลำดับที่ 3คำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์:: รายละเอียดโดยย่อของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่ ซึ่งข้อความไม่ควรสั้น หรือ ยาวจนเกินไป
ลำดับที่ 4คำสำคัญสำหรับการค้นหา:: สำหรับ ระบุคำที่ใช้ในการค้นหาผ่าน Search Engine โดยคำค้นที่กำหนด ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้นๆ คำค้นแต่ละคำจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)(comma)
*** สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

คลิ๊กบนภาพ เพื่อดูตำแหน่งแสดงผล
คลิ๊กบนภาพ เพื่อดูตำแหน่งเวลาแสดงผล

      •  ลำดับที่ 5 - 20 จะคำมาตรฐาน ที่แสดงบนหน้าเว็บ สามารถแก้ไข เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลได้
 

4. เมื่อแก้ไขข้อมูล เรียบร้อยให้กดปุ่ม  (บันทึกข้อมูล) ในกรณีต้องการตั้งเริ่มต้นใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคลิ๊กที่  (ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่) เป็นการล้างข้อมูลใหม่


ข้อมูลแนะนำเพิ่มเติม

Search Engine เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ โดยมีการเก็บ รายชื่อเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเว็บไซต์และนำมาจัดเก็บไว้ใน server เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บาง search engine อาจไม่ได้มีการเก็บข้อมูลใน server ของตัวเอง แต่อาจอาศัยข้อมูลจากเจ้าของ server นั้นๆ

ตัวอย่าง Search Engine ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น sanook.com, google.com, yahoo.com, live.com, altavista.com, search.com เป็นต้น

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์