หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart)

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ระบบสร้างเตรียมไว้ให้ เพียงสมาชิก THTWEB เข้าไปใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย ระบบตะกร้าสินค้าจะสามารถใช้งานได้ทันที โดยระบบตะกร้าสินค้านี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าหลายประเภท และต้องการแยกหมวดหมู่ของสินค้า

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

 • ขั้นที่1 : สำหรับแสดงกลุ่มสินค้า โดยแสดงรูปภาพตัวอย่างของกลุ่มสินค้า ชื่อกลุ่มสินค้า พร้อมคำอธิบายเบื้องต้น
 • ขั้นที่2 : เมื่อสร้างหมวดสินค้าแล้วต่อมาก็ สร้างรายการสินค้าต่อ เพื่อกำหนดรายการสินค้าที่จะใช้สั่งซื้อ

ขั้นที่1 : สร้างหมวดสินค้า

1. ไปที่หัวข้อ 8. Programs (โปรแกรม)
    M1 Shopping Cart (ระบบตะกร้า)
    Add / Edit product (เพิ่มแก้ไขสินค้า)
    Add categories (เพิ่มหมวดหมู่สินค้า)

2. กรอกชือ หมวด เช่น กางเกง ,เสื้อ ,เครื่องหนัง

 • รายละเอียด  เกี่ยวกับ หมวดสินค้าประเภทนั้นๆ เบื้องต้น
 • ฟอร์มรายการสินค้า ปล่อยว่างไว้สำหรับ ใช้แบบฟอร์มจากระบบ แต่ถ้าต้องการออกแบบฟอร์มเอง ก็ให้ใส่ชื่อไฟล์.html ที่ได้ออกแบบไว้ เช่น tableShop.html
 • ภาพระกอบเล็ก สำหรับแสดงภาพเบื้องต้น เป็นตัวอย่าง
 • ภาพประกอบปกติ สำหรับต้องการดูภาพขนาดจริง
 • สถานะภาพ ไว้กำหนดว่าจะแสดงหมวดสินค้านั้นหรือไม่ อย่างกรณี สินค้าหมด เป็นต้น
 • เรียงตามเลขที่กำหนด ไว้กำหนดว่าหมวดสินค้าไหน ก่อน - หลัง   1 ,2 ,3 ,4
 • เสร็จแล้วคลิ๊ก บันทึก

หมายเหตุ

* ภาพประกอบปกติจะมีขนาดเท่ากับภาพจริงท่านอัพโหลดขึ้นมาบนเว็บไซต์ (แนะนำว่าไม่ควรใหญ่มาก อาจทำให้โหลดภาพช้า)

 

* ควรสร้างหมวดสินค้าต่างๆขึ้นมาให้ครบก่อน แล้วจึงสร้างรายการสินค้าทีหลัง


ขั้นที่2 : สร้างรายการสินค้า

1. ไปที่หัวข้อ 1.5 ตั้งค่าโปรแกรมสำเร็จรูประบบตะกร้าสินค้าเพิ่มรายการสินค้า

2. เพิ่ม/แก้ไขรายการสินค้า

 • หมวด จะมีให้เลือก หลังจากที่ท่านได้สร้างหมวดสินค้าแล้ว เพื่อจัดสินค้าเข้าหมวดต่างๆ
 • รหัสสินค้า ตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น SHOE001
 • ชื่อสินค้า เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ ก็ได้ ที่เกี่ยวกับหมวดสินค้าที่ท่านเลือก เช่น รองเท้าทำงาน ,รองเท้าแฟชั่น
 • ราคาปกติ เป็นราคาเต็มสินค้า(ราคาที่เกินหลักพัน ขึ้นไป ห้ามใส่ comma ","  แต่ใส่เป็น 1200   25110)
 • ราคาขาย เป็นราคาจริง หรือราคาที่ลดแล้ว โดยจะใช้ไปคำนวนราคา (ราคาที่เกินหลักพัน ขึ้นไป ห้ามใส่ comma ","  แต่ใส่เป็น 1200   25110)
 • ตัวหนา: ตัวหนา ตัวเอียง: ตัวเอียง มีขีดเส้นใต้: มีขีดเส้นใต้ ตัวมีขีดกลาง: มีตัวขีดเส้นกลาง
  ตัวอักษรวิ่ง: ตัวอักษรวิ่ง จัดย่อหน้าอิสระ: จัดย่อหน้าอิสระ จัดย่อหน้าชิดซ้าย: จัดย่อหน้าชิดซ้าย จัดย่อหน้ากึ่งกลาง: จัดย่อหน้ากึ่งกลาง
  จัดย่อหน้าชิดขวา: จัดย่อหน้าชิดขวา เส้นขวาง: เส้นขวาง ใส่แฟลช: ใส่แฟลช ใส่รูป: ใส่รูป
  ใส่ไฮเปอร์ลิงค์: ใส่ไฮเปอร์ลิงค์ ใส่อีเมล์: ใส่อีเมล์ ตัวยก: ตัวยก ตัวห้อย: ตัวห้อย
  สีตัวอักษร: สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษร: ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร: แบบตัวอักษร
 • รายละเอียด เฉพาะตัวสินค้านั้นๆ บรรยายได้
 • ชื่อไฟล์ฟอร์มรายการสินค้า ปล่อยว่างไว้สำหรับใช้ฟอร์มจากระบบ แต่ถ้าต้องการออกแบบฟอร์มสินค้าเอง ก็ให้ใส่ชื่อไฟล์.html ที่ได้ออกแบบไว้ เช่น tablePro.html
 • ภาพขนาดเล็ก สำหรับแสดงภาพเบื้องต้น เป็นตัวอย่าง
 • ภาพขนาดปกติ สำหรับต้องการคลิ๊กดูภาพขนาดจริง
 • ขนาด กำหนดน้ำหนักสินค้า  ใส่เพียงตัวเลข
 • มีสินค้า มีสินค้า :                   |  ไม่มีสินค้า :
 • แสดง การกำหนดแสดงรายการสินค้า

  แสดง : กำหนดให้แสดงสินค้าตามปกติ

  ไม่แสดง : กำหนดให้ไม่แสดงสินค้า เช่น กรณี สินค้าหมด

  แสดงที่  ## include('showproduct.php')## : สำหรับกำหนด รายการสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าแนะนำ โดยการใช้งาน เพียงนำแทค
  ## include('showproduct.php')## นี้ไปวางที่หน้าเนื้อหา หรือส่วนไหนก็ตาม จึงจะแสดงรายการสินค้าที่กำหนดเป็นสินค้าแนะนำ บนตำแหน่งนั้นๆ
 • เรียงตามเลขที่กำหนด สำหรับกำหนดรายการสินค้า ก่อน-หลัง
 • Keyword สำหรับกำหนด คำค้นหารายการสินค้านั้นๆ

เสร็จแล้วคลิ๊ก


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์