หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์มือใหม่


เนื่องจากเว็บไซต์ที่สมาชิกได้ไปในครั้งแรก จะเป็นลักษณะเทมเพลทสำเร็จรูป (template2) การปรับแต่งเบื้องต้นจึงเริ่มที่หัวข้อนี้เป็นหลัก โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1. เทมเพลท การแสดงผล จะแสดงไปทุกๆ หน้าคู่กับเนื้อหาที่เราสร้าง (เป็นส่วนที่ครอบเนื้อหาไว้)
  2. เนื้อหา การแสดงผล จะเฉพาะหน้าที่สร้างเท่านั้น
สังเกตุว่าภาพด้านล่างภายในกรอบสีแดง ซึ่งเราเรียกว่า เทมเพลท(template)  มาดูวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์มือใหม่ ในฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทมเพลท โดยมีวิธีการที่ไม่ยาก ดังนี้

การตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์มือใหม่

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. หลังจากเข้ามาในระบบการแก้ไขได้แล้ว ให้คลิกที่ข้อ 1. Settings (ตั้งค่าทั่วไป) 1.3.3 ตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์มือใหม่

3. เมื่อมาที่ หน้าตั้งค่าเริ่มต้นเว็บไซต์มือใหม่ จะมีรายละเอียดการตั้งค่าตัวแปรเริ่มต้นเว็บไซต์เฉพาะมือใหม่

ลำดับที่ 1 - 7 , 10,11 , 20,21 ใช้กับเทมเพลทสำเร็จรูป Template 1 - 4   
ลำดับที่ 12 - 16          สำหรับข้อความวิ่ง
ลำดับที่
17 - 19          สำหรับข้อความสงวนสิทธิ์ (copyright)

ลำดับที่คุณสมบัติคำอธิบาย
1เลือกภาพ หัวเว็บไซต์ภาพที่อยู่ตำแหน่งบนสุดของเว็บไซต์ ( Header )
2เลือกภาพ ส่วนท้ายเว็บไซต์ภาพที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของเว็บไซต์ ( Footer )
3กำหนดตำแหน่งเว็บไซต์กำหนดให้เว็บไซต์แสดงผลชิดซ้าย ขวา หรือกึ่งกลาง หน้าจอ
4เลือกภาพ โลโก้เลือกภาพโลโก้เว็บไซต์ ที่แสดงผลบน ตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )
5กำหนดตำแหน่งภาพโลโก้กำหนดให้โลโก้ อยู่ชิดซ้าย ขวา หรือกึ่งกลาง ตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )
6เลือกสี พื้นหัวเว็บไซต์กำหนดสีพื้นหัวเว็บไซต์ ( Header )
7เลือกสี พื้นส่วนท้ายเว็บไซต์กำหนดสีพื้นส่วนท้าย ตำแหน่งล่างสุดเว็บไซต์ ( Footer )

 (หมายเลข3)

  :: ปกติไอคอนนี้ จะแสดงสถานะ เป็นรูปภาพปัจจุบัน ดังภาพตัวอย่างด้านบน ข้อ1 2 4 การใช้งานเพื่อเลือกอัพโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 (หมายเลข4)  :: เป็นไอคอน ที่ระบบ THTWEB เตรียมรูปแบบเบื้องต้น แบบต่างๆ เป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้ว สามารถคลิ๊กเลือกได้เลย
 (หมายเลข5)  :: สุดท้ายไอคอน สำหรับเลือกสี แบบต่างๆ (ปัจจุบัน จะแสดงเห็นเป็นช่องสีขาว ตามสีที่เลือก)
หมายเหตุ : 1 2 6 7 เป็นตำแหน่งเดียวกัน แต่ต่างกันที่จะแสดงผลเป็นภาพ หรือสี
 
 
8เลือกสีพื้นเมนูกำหนดสีพื้นเมนู อยู่ในตำแหน่งเมนูทั้งแถบ
9เลือกสีพื้นเนื้อหากำหนดสีพื้นเนื้อที่แสดงผลในส่วนเนื้อหาทุกๆ หน้า
 
10เลือกสีชื่อเว็บไซต์กำหนดสีชื่อเว็บไซต์ บนตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )
11กำหนดตำแหน่งชื่อเว็บไซต์กำหนดให้ชื่อเว็บไซต์ อยู่ชิดซ้าย ชิดขวา หรือ กึ่งกลาง บนตำแหน่งส่วนหัวเว็บไซต์ ( Header )
 
12เลือกตัวอักษรวิ่งกรอกข้อความที่จะให้ปรากฎในตำแหน่ง ตัวอักษรวิ่ง ใส่ได้ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ
13เลือกสีตัวอักษรวิ่งกำหนดสีตัวอักษรวิ่ง หรือข้อความตัวอักษรที่ใส่
14เลือกสีพื้นตัวอักษรวิ่งเป็นตัวกำหนดสีพื้นหลังของตัวอักษรวิ่ง (ปล่อยว่างไว้ สำหรับ ให้มองทะลุเห็นพื้นล่าง)
15ขนาดตัวอักษรวิ่งกำหนด ขนาดเล็ก - ใหญ่ ของตัวอักษรวิ่ง ( เลขยิ่งมาก ตัวอักษรก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น )
16ขนาดความกว้างตัวอักษรวิ่งควรกำหนดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเทมเพลท หรือหน้าเว็บ (เป็นข้อสังเกตุแรกๆ ที่ทำให้เทมเพลทแตก)
ตำแหน่งนี้ใช้กับแทค Your marquee                                                                                                                                                                        เท่านั้น
 
17ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (copyright)ใส่ข้อความแสดงความเป็นเจ้าของ หรือ รายละเอียดของตัวเว็บไซต์ จะแสดงผลในตำแหน่งส่วนท้ายเว็บไซต์ ( Footer )
18สีข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (copyright)สีของข้อความความแสดงความเป็นเจ้าของ หรือ รายละเอียดของตัวเว็บไซต์
19กำหนดตำแหน่งข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (copyright)กำหนดตำแหน่ง ว่าจะให้แสดงชิดซ้าย ชิดขวา และ กึ่งกลาง
 
20กำหนดความกว้างของเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับขนาดของ Header ด้วย เพราะถ้าภาพกว้างน้อยกว่า ระบบจะต่อภาพนั้นจนเต็ม
- กำหนดเป็น PX ( pixel ) ขนาดจะคงที่
-
กำหนดเป็น %ขนาดเว็บไซต์ จะแสดงผลตามรายละเอียดหน้าจอผู้ใช้งานแต่ละเครื่อง เช่น 100% จะเห็นเต็มหน้าจอ ไม่ว่าจะจอเล็ก จอใหญ่*** ปัจจุบัน ความละเอียดพื้นฐาน อยู่ที่ 1024*768 ถ้าจะกำหนดเป็น px ให้เต็มจอ ก็ 1000px เป็นต้น
21กำหนดความสูงของเว็บไซต์ 70 ถึง 300 ว่างไว้สำหรับภาพที่อัปโหลดเองใช้กำหนดส่วนสูงของภาพ Header ค่าเป็น px เช่น 300px
 

4. เมื่อกำหนดค่า เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ ทำการบันทึกข้อมูล ทุกครั้งที่มีการแก้ไข  หรือในกรณีมีการแก้ไข จนไม่สามารถแก้กลับคืนได้ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ตั้งค่าเว็บต้นใหม่ หน้าเว็บจะย้อนกลับไปเหมือนเข้ามาครั้งแรก
กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน พอเล่นจะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์