หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

การตั้งค่าตัวแปร กระดานข่าว


ด้วยการที่กระดานข่าว หรือwebboard นั้น มีการตั้งค่าต่างๆ อยู่ 4 ส่วน เพื่อให้สมาชิก THTWEB ทุกท่าน ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็ควรทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแปร กระดานข่าว ซะก่อน  ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติ กระดานข่าว ,สี ,และภาพประกอบwebboard


การตั้งค่าตัวแปร กระดานข่าว

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. หลังเข้ามาในระบบการแก้ไขได้แล้ว ให้คลิกที่ข้อ 8Programs. (โปรแกรม)

   เลือกกระดานข่าว ที่คุณใช้งาน G3 G4 หรือG5 Webboard1 2 3 (ระบบกระดานข่าว 1 2 3)

   คลิ๊กที่ set variable (ตั้งค่าตัวแปร)

3ในหน้าตั้งค่าตัวแปรกระดานข่าว (webboard)
กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติการะดานข่าว
แต่ละกระดานข่าว จะมีตั้งค่าตัวแปร แยกกัน

คุณสมบัติ ตั้งค่าตัวแปร : ความหมาย

1. เปิดใช้งาน
    The right for viewing page

Yes

: เปิดใช้งานปกติ ทุกคนสามารถเข้าดูได้
No: ปิดการใช้งานกระดานข่าว
YesMember: ต้อง login เข้าระบบสมาชิกก่อน
จึงจะเข้าดูกระดานข่าว ได้

2. กำหนดสิทธิการ Post ข้อความ
    The right for Post webboard

Yes: เปิดใช้งานปกติ ทุกคน Post ข้อความได้
No: ห้าม Post ข้อความ
YesMember: ต้อง login เข้าระบบสมาชิกก่อน
 จึงจะPost ข้อความได้

3. ต้องการแสดงเทมเพลทหรือไม่?
    Show Template ?

Yes: ใช้เทมเพลทแสดงคู่กับ เว็บบอร์ด
No: แสดงเฉพาะตารางเว็บบอร์ดเท่านั้น
4. กำหนดชื่อเทมเพลทแบบตายตัว
ให้กับเว็บบอร์ด
    Name The Template for Faq for example Mytemplate2
ปกติระบบจะแสดงคู่กับเทมเพลทหลัก
ส่วนนี้จะสามารถกำหนดเป็นเทมเพลทอื่นได้
อย่างเช่น pagetemplate2.html  ใส่เป็น Mytemplate2
5. กำหนดข้อความที่ต้องมีในกระทู้ ถึงจะสามารถโพส
หรือตอบผ่านได้ (กำหนดได้ไม่เกิน 3 คำ แต่ละคำให้ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมา)

เช่น ครับ,ขอบคุณ,thank
(ปัจจุบันทดลองใช้ในเว็บไซต์ นามสกุล .com)

6. กำหนดชื่อเว็บไซต์ที่บริการฝากภาพ
    Name Website Image hosting service
ใส่ชื่อเว็บฝากภาพลงไป เช่น
http://image.ohozaa.com/main/

 

7. ตั้งค่าจำนวนคำถามต่อหนึ่งหน้าของเว็บบอร์ด
    Question Setting per PageFaq
: ปกติกำหนดเริ่มต้นไว้ที่ 10 คำถามต่อหน้าเว็บบอร์ด
8. ความกว้างของตารางเว็บบอร์ด 50 - 100%
    Width of web board table 50%-100%
สามารถกำหนด เป็น % ก็ได้ เพื่อให้ยืดขยายตามเทมเพลท หรือกำหนดเป็น px เพื่อให้ขนาดคงที่ตายตัว
9. เรียงตาม (Sort by)

qnum

: เรียงตาม ลำดับ
qreply: เรียงตาม จำนวนคำตอบของคำถาม
10. เรียงแบบ (Sort Type)

desc

: เรียงจาก มากไปน้อย
asc: เรียงจาก น้อยไปมาก
11. รูปแบบการเรียงความคิดเห็นในกระทู้
      Sort type Comments on topic

desc

: เรียงจาก มากไปน้อย
asc: เรียงจาก น้อยไปมาก
12. ต้องการแสดงเลขลำดับหรือไม่?
      Show Number ?

Yes

แสดงเลขลำดับ
No: ไม่แสดงเลขลำดับ
13. ต้องการแสดงเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ หรือไม่?
      Show Telephone and Email ?

Yes

แสดงเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
No: ไม่แสดงเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์


4. กำหนดเลือกสีสำหรับตารางคำถาม (Color for question)

คลิ๊กเปลี่ยนสี ที่ไอคอน ด้านหลังช่อง  แล้วเลือกสี ที่ต้องการ

5. กำหนดเลือกสีสำหรับตารางคำตอบ (Color for answer)

คลิ๊กเปลี่ยนสี ที่ไอคอน ด้านหลังช่อง  แล้วเลือกสี ที่ต้องการ

6. กำหนด ภาพประกอบเว็บบอร์ด (Image for Faq)

คลิ๊กเปลี่ยนไอคอน ที่ไอคอนด้านหลังช่อง  แล้วเลือกภาพไอคอน ที่ต้องการ

  • คลิ๊กที่ไอคอนซ้าย เพื่อ อัพโหลดรูปภาพเอง จากคอมพิวเตอร์ที่คุณมีอยู่
  • คลิ๊กที่ไอคอนขวาเพื่อ เลือกภาพไอคอน จากระบบ THTWEB เตรียมไว้ให้เลือก โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่

7. ในลำดับที่ 29 :จำนวนการตอบอย่างน้อยที่จะเป็นคำถามสุดฮอต

    กำหนดจำนวนการตอบ เพื่อจะได้เปลี่ยนจากไอคอน  ไปเป็นภาพคำถามสุดฮอต  


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์