หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ
ตั้งค่าตัวแปรตะกร้าสินค้า (Setting Config)

เพื่อให้การใช้งานตะกร้าสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแปร ของระบบตะกร้าสินค้า เนื่องระบบ THTWEB นั้นมีการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น

ตั้งค่าตัวแปรตะกร้าสินค้า

ไปที่หัวข้อ  Programs (โปรแกรม)
M1 Shopping Cart (ระบบตะกร้า)
Default settings (ตั้งค่าเริ่มต้น)
Set variable (ตั้งค่าตัวแปร)

กำหนดตั้งค่าตัวแปรระบบสินค้ามาตรฐาน (easyShop)

ลำดับที่ 1

:

เปิดใช้งาน

Yes = เปิด การใช้งานทั่วไปเข้าได้ทุกคน
No = ปิด การใช้งาน
Yes Member = ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ลำดับที่ 2

:

ต้องแสดงเทมเพลท หรือไม่?

Yes = แสดง
No = ไม่แสดง

ลำดับที่ 3

:

กำหนดชื่อเทมเพลท แบบตายตัวให้กับระบบสินค้า เช่น Mytemplate2

ถ้าปล่อยว่างไว้ ระบบจะใช้เทมเพลทหลัก ให้อัตโนมัติ

หากใช้เทมเพลทอื่น สามารถทำได้โดยใส่ชื่อเทมเพลทนั้นลงไป หลัง Mytemplate

 เช่น Mytemplate-AA  หรือ MytemplateABC เป็นต้น

(สามารถดูชื่อเทมเพลท ได้ที่เมนูบาร์ 3.4 ตรงช่อง " เลือกเทมเพลท? " )

ลำดับที่ 4

: ตั้งค่าจำนวนสินค้า และหมวด ต่อหนึ่งหน้าการแสดง 

มีผลกับ ตะกร้าสินค้าทั่วไป
ทั้งตะกร้าแยกหมวด # #include('showcate.php')##
 และตะกร้าอย่างง่าย

ลำดับที่ 5

:

ตั้งค่า จำนวนสินค้า และหมวด
ต่อหนึ่งแถว

ลำดับที่ 6

:

ตั้งค่า จำนวนสินค้าแนะนำ
ต่อหนึ่งแถว

มีผลเฉพาะ สินค้าแนะนำ
# #include('showproduct.php')##

ลำดับที่ 7  ตั้งค่า จำนวนหมวดสินค้าแนะนำ
ต่อหนึ่งแถว
  ลำดับที่ 8 กำหนดจำนวนตัวอักษร ของรายละเอียดสินค้าที่แสดงในรายการรวม(กำหนดตัวเลขมาก แสดงมาก)
  ลำดับที่ 9 กำหนด ความกว้าง ของรูปภาพสินค้า
ที่หน้า รายการสินค้า หน่วย : px
(กำหนดตัวเลขมาก ขนาดภาพจะกว้างขึ้น)
  ลำดับที่ 10 กำหนด ความกว้าง รูปภาพสินค้า
ที่หน้า รายการหมวดหมู่ หน่วย : px
(กำหนดตัวเลขมาก ขนาดภาพจะกว้างขึ้น)
  ลำดับที่ 11 กำหนด ความสูง รูปภาพสินค้า
ที่หน้า รายการสินค้า
 ใช้เฉพาะกับภาพ ที่ดึงมาจากเว็บไซต์อื่น
หน่วยเป็น : px
  ลำดับที่ 12 กำหนด ความสูง รูปภาพสินค้า
ที่หน้า รายการหมวดหมู่
  ลำดับที่ 13 กำหนดจำนวนผู้เข้าชม อย่างน้อยเท่าไร ที่จะเป็นสินค้าสุดฮอตใส่จำนวนขั้นต่ำที่จะเปลี่ยนเป็นไอคอน
  ลำดับที่ 14 กำหนดจำนวนวัน อย่างน้อยที่จะแสดงเป็นสินค้าใหม่ใส่จำนวนวันขั้นต่ำที่จะแสดงไอคอน
  ลำดับที่ 15 กำหนดขนาดภาพเริ่มต้น
ที่หน้ารายละเอียดสินค้า
(กำหนดตัวเลขมาก ขนาดภาพจะกว้างขึ้น)
  ลำดับที่ 16 กำหนด url ของ ปุ่ม ว่าจะให้ไปที่หน้าไหนกำหนดได้โดย copy url หน้านั้นมาวาง
  ลำดับที่ 17 การกำหนด url ของปุ่ม ว่าเมื่อคลิ๊กแล้วจะเปิดไปหน้าไหน(ต้องสร้างหน้ารายละเอียดการชำระเงินขึ้นมาก่อน) กำหนดโดย ใส่ชื่อไฟล์ .html ลงไป
  ลำดับที่ 18 การกำหนด url ของปุ่ม (*ห้ามแก้ไข)

   • กำหนดการแสดงค่าตัวแปรในตะกร้า

    Show variables in cart.

ลำดับที่ 19

:

แสดงเลขลำดับหน้า

(กรณีมีหน้ารายการสินค้าหลายหน้า แล้วต้องการแสดงเลขลำดับหน้า ยังตำแหน่งใด)

Yes Topเฉพาะด้านบน รายการสินค้า
Yes Bottomเฉพาะด้านล่าง รายการสินค้า
Yes Bothแสดงตำแหน่งทั้ง บน และล่าง
Noไม่แสดงเลขลำดับ

ลำดับที่ 20

:

ต้องการแสดงราคาปกติหรือไม่?(ราคาปกตินี้ไม่มีผลต่อการคำนวณ)

ลำดับที่ 21

:ต้องการแสดงน้ำหนักต่อชิ้น หรือไม่ในหน้าตารางรายการสั่งซื้อ

ลำดับที่ 22

:ต้องการแสดงราคาต่อชิ้น หรือไม่ในหน้าตารางรายการสั่งซื้อ

ลำดับที่ 23

:แสดง PV หรือไม่?สำหรับเว็บที่ทำระบบสมาชิก และต้องการแสดง pv ในหน้าตารางรายการสั่งซื้อ

ลำดับที่ 24

:

แสดงภาพตัวอย่างสินค้า  หรือไม่ในหน้าตารางรายการสั่งซื้อ

   • กำหนดค่าการเรียงลำดับของสินค้า

    Setup the sort of product

ลำดับที่ 25

:

เลือกฟิลด์การเรียงลำดับ ของหมวดสินค้าsysid=ตามระบบ
name=ตามตัวอักษร
yoursort=ตามลำดับที่เราเพิ่ม

ลำดับที่ 26

:

เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ ของหมวดสินค้าasc=น้อยไปมาก
desc=มากไปน้อย

ลำดับที่ 27

:

เลือกฟิลด์สินค้า ในการเรียงลำดับsysid = เรียงตามระบบกำหนด
code = เรียงตามรหัสสินค้า
price = เรียงตามราคา
name = เรียงตัวอักษร
yoursort = เรียงตามลำดับที่เรากำหนด

ลำดับที่ 28

:

เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ ของรายการสินค้าasc = เรียงจาก น้อยไปมาก
desc = เรียงจาก มากไปน้อย

   • ค่าตัวเลขที่จะนำไปคำนวณในระบบตะกร้า

    The number to calculate in shopping cart system

ลำดับที่ 29

:

ใช้กำหนดค่าภาษี

ลำดับที่ 30

:

ระบุว่าราคาสินค้า นั้นรวมภาษีหรือไม่ none=ไม่ใช้ระบบภาษี
 Yes=รวมภาษีแล้ว
 No=ยังไม่รวมภาษี

ลำดับที่ 31

:

กำหนดค่าจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะสั่งเท่าใด ก็ใช้ค่าส่งราคาเดียว

ลำดับที่ 32

:

กำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ที่ไม่คิดค่าจัดส่ง

ลำดับที่ 33

:

เลือกระบบการจัดส่งแบบมีเงื่อนไข ( ต้องสร้างตัวแปรก่อน)
คลิกแก้ไขไฟล์ที่เกี่ยวข้อง T_zone.csv, T_rate.csv
0=ปิดระบบนี้

1=ใช้ราคาเป็นเงื่อนไข

2=ใช้น้ำหนักเป็นเงื่อนไข

3=ใช้จำนวนชิ้นเป็นเงื่อนไข

ลำดับที่ 34

:

เลือกระบบส่วนลดแบบมีเงื่อนไข ( ต้องสร้างตัวแปรก่อน)
คลิกแก้ไขไฟล์ที่เกี่ยวข้อง T_discount.csv

   • รหัสที่ได้จากบริษัทรับชำระเงิน เช่น Thaiepay , Paysbuy หรือ Paypal

    Thaiepay , Paysbuy or Paypal pincode

ลำดับที่ 35 , 38 , 41

คุณจะต้องสมัคร ใช้บริการกับเว็บที่ให้บริการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยนำรหัส หรืออีเมล์ที่ได้รับ มากรอกในช่อง

ลำดับที่ 36 , 39 , 42

ถ้าไม่ได้ใช้ระบบ การชำระเงินผ่าน Thaiepay, Paysbuy, Paypal ให้กำหนด ข้อ 36, 39, 42 เป็น NO เพื่อจะได้ไม่ใชว์ในหน้าขั้นตอนการชำระเงิน

ลำดับที่ 37 , 40 , 43

เปลี่ยนภาพ ที่จะคลิ๊กไปชำระเงิน

ลำดับที่ 44

กำหนดสถานะผู้ซื้อ อยู่ในประเทศ เช่น TH

ลำดับที่ 45

กำหนดสกุลเงิน ที่ขาย ตรงกับราคาที่กำหนด เช่น THB

   • เลือกสีสันให้กับร้านค้า

    Decorate your shop

ลำดับที่ 46 - 54

:

กำหนดรูปแบบ, สีตัวอักษร, สีตาราง, ความกว้างของ ตารางรายการสินค้า

   • หน้าต่างแสดงรายละเอียดสินค้า

    Attributes for a presentable window popup

ลำดับที่ 55 - 59

สำหรับหน้าต่าง popup รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเปิด หรือปิด
การใช้งานหน้าต่าง

: Yes = เปิด , No = ปิด

ความสูง: ขนาดจากบน - ล่าง
ความกว้าง: ขนาดจากซ้าย - ขวา
ระยะห่างจากด้านบน: ระยะห่างหน้าต่าง จากขอบเว็บด้านบน
ระยะห่างจากด้านข้างซ้าย: ระยะห่างหน้าต่าง จากขอบเว็บด้านซ้าย

   • ภาพประกอบต่างๆ Image

ลำดับที่ 60 - 66

:

กำหนดไอคอน ที่ใช้ในระบบตะกร้าสินค้า

แก้ไขโดย คลิ๊กที่ไอคอนภาพด้านหลังช่อง ของแต่ละแถว เพื่อเข้าไปเลือกภาพ
: ปัจจุบันจะแสดงรูปภาพ ที่ใช้งานอยู่ คลิ๊กเลือกรูปภาพ จากที่ คุณได้อัพโหลดไว้
: คลิ๊กเลือกรูปภาพจากที่ระบบ THTWEB ได้เตรียมไว้

เมื่อกำหนดค่าตัวแปรต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิ๊ก   ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
หรือ 
สำหรับล้างการตั้งค่าทั้งหมด เพื่อกลับไปจุดเริ่มต้นเว็บ

 

 

การตั้งค่าตัวแปร ในคลิปอาจต่างจากในคู่มือ อยู่บ้าง


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์