หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การปรับแต่ง Webmail

การปรับแต่ง RoundCube ทำได้ 2 ช่องทาง

 1. โดยผ่าน http://ชื่อเว็บไซต์คุณ.com/webmail จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ทำการ Login

   หรือ
 2. login เข้าสู่ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ เลือกที่เมนูบาร์บนสุด ข้อที่ 8 โปรแกรม (Programs)
  M3 ระบบอีเมล์
   (Email)
  เพิ่ม และเช็คอีเมล์ THT (Add email and THT)
  ตรวจสอบอีเมล์ (Email Verifier)

Login  เข้าสู่ระบบด้วย e-mail address และ password ของอีเมล์ท่าน
Name: [email protected] (ใส่ชื่ออีเมล์ทีจะใช้)
Password: **********


เริ่มต้นการปรับแต่ง Webmail


คลิกบนภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

Setting  ปรับแต่งค่าส่วนตัว เป็นการตั้งค่าของโปรแกรมอีเมล์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

User Interface
Main Options
Language
ภาษา 
: สามารถเลือกภาษาของโปรแกรม Round Cude ได้ตามความต้องการ
Time zone
เขตเวลา
: สามารถเลือก Time Zone ของแต่ละประเทศ ได้ตามความต้องการ
Time format
ประเภทการแสดงเวลา
: สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ
Date format
ประเภทการแสดง 
: วัน - เดือน - ปี  สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ
Pretty dates
Refresh
(check for new messages, etc.)  Interface skin 
: สามารถกำหนดเวลา อัปเดท ข้อความอีเมลใหม่  ได้ในตามความต้องการ

Interface skin
สามารถเลือก  Skin ได้ 2 รูปแบบ

Classic  Skin
Larry  Skin

 


คลิกบนภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

การปรับตั้งค่าต่างๆ

Mailbox  View

: Main  Options
สามารถปรับแต่งการแสดงของเมล์บอกซ์ของคุณได้

Displaying Messages
Composing Messages
Address Box
Special Folders
Server Settingsคลิกที่ภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

Folders (กล่องจดหมาย)

กล่องจดหมายขาเข้า
Inbox

: สามารถปรับรายละเอียดของเมนู
 
 และสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้

กล่องจดหมายขยะ
Junk
กล่องจดหมายร่าง
Drafts
กล่องจดหมายขาออก
Sent
และถังขยะ
Trash


 
คลิกที่ภาพ ดูขนาดใหญ่ได้

Identities  (ชื่อแสดงตัว)

สามารถกำหนด ชื่อแสดงตัว ได้ โดยเลือกที่ตำแหน่งเลข 3
หรือเพิ่มใหม่ ที่แท็บ + ด้านล่าง

Display Name
ชื่อแสดง

: สามารถใส่ชื่อเล่น (Alias Name) ได้ตามความต้องการ

Email
อีเมล์
: สามารถกรอกชื่ออีเมล์ของคุณได้ ได้ตามความต้องการ
Organization
องค์กร
: สามารถใส่ชื่อองค์กร (organization) ได้ตามความต้องการ
Reply-To
ตอบกลับ
: สามารถใส่อีเมล์ที่ต้องการตอบกลับไปหาอีเมลนั้นได้อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์
Bcc
ซ่อนสำเนาถึง
: สามารถแอบสำเนาถึงอีเมล์ ได้อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์
Signature
(ลายเซนต์ต่อท้ายข้อความอีเมล์)
: สามารถใส่ข้อความ เพื่อต่อท้ายจดหมายของคุณได้
* หากต้องการเขียนลายเซนต์ ที่กำหนดรูปแบบตัวอักษร ลิงค์ หรือแทรกรูปภาพ
ให้ติ๊กถูกที่  HTML signature

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์