หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

Heading Tag H1 - H6

ย่อหน้าใหม่ หัวเรื่อง (heading) Tag H1 - H6 เป็นส่วนของคำสั่ง ที่เป็นตัวกำหนดตัวอักษรให้มีความหนาและขนาดตัวอักษรให้มีความแตกต่างจากตัวอักษรปกติ กล่าวคือเป็นส่วนที่จะทำให้หัวเรื่องมีความแตกต่างจากอักษรปกติ เพราะจะต้อง เป็นส่วนที่มีจุดเด่นมากที่สุด ซึ่งคำสั่งจะมี อยู่ 6 ขนาด คือ ขนาดใหญ่สุด คือ <H1> และเล็กที่สุดคือ<H6>

เมื่อใช้ Tag นี้ ข้อมูลที่อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน จะขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ แม้ว่าเรา จะไม่ใช้คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ก็ตาม

Tag H1-H6 นั้นนอกจากมันจะทำหน้าที่เน้นตัวอักษรแล้ว  Search Engines จะใช้หัวเรื่องที่กำหนดผ่าน tag <H1> <H6> ในการทำดรรชนี เนื้อหาในเว็บเพจของเราว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ดังนั้นวิธีกำหนดหัวข้อผ่าน tag <H1> นั้นดีกว่าการที่ทำหัวข้อโดยใช้รูปภาพ

ถ้าใช้กับ keyword จะมีผลกับ Search Engine Robots ที่เข้ามาเยี่ยมเว็บเรา มันจะจัดระดับบความสำคัญของ Keyword โดยจะมองข้อความที่อยู่ภายใน tag <H1>...</H1> ก่อน แท็ก H1 จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพื่อใช้เป็นที่อธิบายถึงเนื้อหาที่อยู่หน้าเว็บเพจนั้นทั้งหมด tag <h1> นั้นจึงเป็น สิ่งที่มีประโยชน์ในการทำ SEO

  • tag h1 จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าให้เกินเด็ดขาด และ ต้องพยายามอย่าให้ยาวเกินไป เอา ง่ายๆ ได้ใจความก็พอ
  • ส่วนแท็ก h2-h6 นั้นสามารถใช้เกินหนึ่งครั้งได้ แต่ความสำคัญจะเป็นรองแท็ก h1 ในแต่ละหน้าจึงควรมีแท็ก h1เพื่อให้ Search Engine Robots แวะมาจับ Keyword ที่สำคัญของเรา

ขั้นตอนเปลี่ยนย่อหน้าใหม่ Heading

1. เตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น

  • สร้างตาราง สำหรับใส่ข้อความ หรือรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นแถวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบ ดังภาพ

2. พิมพ์ หรือใส่ข้อความทั้งหมดให้เรียบร้อย

3. คลิ๊กที่ หัวเรื่อง หรือย่อหน้า ที่ต้องการเน้นความสำคัญ

4. จากนั้นคลิ๊กที่แถบตัวเลือก  แล้วเลือก Heading Tag ที่ต้องการ

Heading Tag

แสดงผล

ข้อแนะนำ

Normal

Normal

ใช้ล้างรูปแบบ Heading Tag

Heading 1

Heading 1

สำคัญที่สุด ใช้ได้แค่ครั้งเดียว เท่านั้น

Heading 2

Heading 2

สามารถใช้ได้มากหนึ่งครั้ง

Heading 3

Heading 3

Heading 4

Heading 4

Heading 5
Heading 5
Heading 6
Heading 6

5. ตำแหน่ง ที่คลิ๊กเมาส์ไว้ ตอนข้อ3 จะแสดงผลตามรูปแบบที่เลือก ย่อหน้า Heading Tag

6. หลังจากได้รูปแบบ Heading Tag แล้ว เราสามารถแต่งตัวอักษรได้ โดยใช้ไอคอน เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ ต่อ

เลือก font แต่ละ font ขนาดจะแตกต่างกัน

1 เล็กสุด - 7 ใหญ่สุด

: ตัวหนา

: ตัวเอียง

: เส้นใต้

: ซ้าย

: กลาง

: ขวา

: กำหนดสีตัวอักษร

: กำหนดสีพื้นหลังตัวอักษร

 เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์