หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
เพิ่ม/แก้ไข Flash


สวัสดีสมาชิก THTWEB ทุกท่าน สำหรับบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน เครื่องมือเพิ่ม/แก้ไข Flash เป็นตัวควบคุมไฟล์นามสกุล .swf ใช้ได้กับ header banner และภาพต่างๆ ทำให้การแสดงผลเคลื่อนไหวได้น่าสนใจกว่าไฟล์นามสกุลอื่นๆ ระบบ THTWEB จะเตรียมเครื่องมือควบคุมนี้ไว้ให้สมาชิกมีไฟล์ Flash อยู่แล้วต้องการนำมาใช้งานในเว็บไซต์ เช่นตัวอย่าง แทรกไฟล์ Flash ไว้ในบทความ

วิธีเพิ่มไฟล์ Flash

1. เปิดไฟล์เนื้อหาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์ Flash

2. ในพื้นที่แก้ไข

 • ให้คลิ๊กเมาส์ตรงตำแหน่งที่จะใส่ไฟล์ Flash (เลข1)

3. เมื่อคลิ๊กระบุตำแหน่งได้แล้ว จะเห็นว่า pointer จะกระพริบ จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่ม/แก้ไข Flash (เลข2)

4. เมื่อหน้าต่าง เพิ่ม/แก้ไขFlash แสดงขึ้นมา   : จะแบ่งออกเป็น 3 แท็บ คือ ทั่วไป / ตำแหน่ง / ขั้นสูง

Δ : แท็บทั่วไป (general)

 • 4.1 ที่เก็บไฟล์ / url :
  คลิ๊กที่ไอคอนเพิ่มไฟล์ (เลข3)
  สำหรับเลือกไฟล์ Flash ที่คุณอัพโหลดไว้แล้ว
  หรือคลิ๊กที่ไอคอนเพิ่มไฟล์จาก server อื่น เพื่อเลือกไฟล์ Flash ที่ระบบ THTWEB เตรียมไว้ อย่างเช่น นาฬิกา , ปฎิธิน เป็นต้น
 • 4.2 กำหนดขนาด Width : ความกว้าง ซ้ายขวา
 • 4.3 กำหนดขนาด height : ความสูง บนล่าง (ถ้าไม่ทราบขนาด ว่าเท่าไร ให้ประมาณตัวเลขลงไปก่อน จากนั้นค่อยไปปรับจากหน้าดีไซต์ทีหลังได้)
 • 4.4 ช่อง Preview จะแสดงตัวอย่างไฟล์ Flash เมื่อท่านได้กำหนด เลือกที่เก็บไฟล์ / url และขนาดไฟล์แล้ว
 • 4.5 เสร็จแล้ว กดปุ่่ม


แท็บตำแหน่ง และแท็บขั้นสูง นั้นสำหรับผู้ที่ต้องการกำหนดคุณสมมัติ Flash ตามคำสั่งต่างๆ หากเป็นบุคคลทั่วไป ใช้เฉพาะแท็บทั่วไป ก็พอ

Ο : แท็บตำแหน่ง postion (หากไม่ทราบให้ปล่อยว่างไว้ ใช้เฉพาะแท็บทั่วไป)
id หากไม่ได้ใช้อ้างอิงกับจาวา ให้ปล่อยว่างๆ ไว้
ชื่อ : ชื่ออ้างอิงของวัตถุ หากไม่ได้ใช้อ้างอิงกับจาวา ให้ปล่อยว่างๆ ไว้
align :
จัดวางตำแหน่งให้กับวัตถุ หรือข้อความ ที่อยู่ข้างๆ Flash 
ไม่ตั้งค่า : วัตถุหรือข้อความ จะอยู่ระดับฐานของ Flash
บนสุด : วัตถุหรือข้อความ จะอยู่ระดับด้านบนของ Flash
ขวา : Flash จะอยู่ทางขวา โดยมีวัตถุหรือข้อความล้อมอยู่
ล่างสุด : วัตถุหรือข้อความ จะอยู่ระดับพื้นของ Flash
ซ้าย : Flash จะอยู่ทางซ้าย โดยมีของวัตถุหรือข้อความล้อมอยู่
สีพื้นหลัง
Background color
กำหนดสีพื้นหลังได้ โดยเลือกสีที่กล่องด้านหลัง
ช่องว่างในแนวตั้ง
Vert. space
กำหนดระยะห่างจากขอบตามแนวตั้ง
ช่องว่างในแนวนอน
Hor. space
กำหนดระยะห่างจากขอบตามแนวนอน

 

Ω : แท็บขั้นสูง advanced (หากไม่ทราบให้ปล่อยว่างไว้ ใช้เฉพาะแท็บทั่วไป)

ความละเอียด
Quality
ไม่ตั้งค่า
high การแสดงผลสูง
low การแสดงผลต่ำ
autohigh การแสดงผลสูง
autolow การแสดงผลสูง
best การแสดงผลดีที่สุด
ขนาด
Scale
ไม่ตั้งค่า
showall แสดงทั้งหมด
noborder ไม่มีเส้นขอบ
exactfit พอดี
noscale
wmode ไม่ตั้งค่า
window
transparent ทำให้ flash ไม่ซ้อนทับกับเนื้อหาที่เราทำไว้
opaque หาก firefox ใช้ transparent แล้วยังซ้อนทับกับเนื้อหา ให้ใช้ตัวเลือกนี้แทน
salign ไม่ตั้งค่า
⇐  : ซ้าย
: บนสุด
: ขวา
⇓  : ล่างสุด
⇑  ⇐ : บนสุด ซ้าย
⇑  ⇒ : บนสุด ขวา
⇓  ⇐ : ล่างสุด ซ้าย
⇓  ⇒ : ล่างสุด ขวา
เล่นอัตโนมัติ เล่นซ้ำ
แสดงเมนู swlive connect
allowfullscreen อนุญาติให้ขยายเต็มหน้าจอ allowscriptaccess
ยอมให้ใช้สคริปต์
always ตลอด
samedomain
never ไม่ใช้
base
flashvars ลักษณะการเล่น


5. ในหน้าดีไซต์แก้ไข

จะแสดงพื้นที่ Flash ตามขนาดที่กำหนดไว้ ดังภาพด้านล่าง

(ส่วนการแสดงภาพเคลื่อนไหวของไฟล์ Flash นั้นจะต้องดูจากหน้าเว็บไซต์เท่านั้น)

6. แต่จะเห็นว่า ตัวอักษร ข้อความ นั้นตกลงมาอยู่ด้านล่างของ flash

วิธีแก้ไข

 • แบบแรก : คลิ๊กเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง บนพื้นที่ flash
                 (แล้วคลิ๊กที่ไอคอน ) ดังหมุดฟ้า
  หรือ
 • แบบสอง : คลิ๊กเมาส์ซ้าย 1 ครั้งก่อน และคลิ๊กเมาส์ขวาอีก 1 ครั้ง บนพื้นที่ flash
                  เพื่อเรียกเมนูลัด (  Insert/Edit Flash) ดังหมุดเขียว

เมื่อหน้าคุณสมบัติ flash แสดงขึ้นมา

ให้คลิ๊กที่ Tab postion

ตรงช่อง align เลือกตำแหน่งที่ต้องการ (ในตัวอย่าง เลือก Left เพื่อ Flash จะอยู่ทางซ้าย โดยมีของวัตถุหรือข้อความล้อมอยู่)

แล้วกดปุ่่ม  ออกมา

7. เมื่อกลับมายังหน้าแก้ไข จะเห็นว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 • ให้คลิ๊กที่ Tab Html
  บริเวณล่างขวา ของพื้นที่แก้ไข (เลข1) เพื่อไปยังหน้า code
 • จากนั้นคลิ๊ก Tab Design (เลข2)
  เพื่อกลับมายังหน้าแก้ไขอีกครั้ง
 

8. ทีนี่ จะเห็นว่า ข้อความได้เลื่อนขึ้นมาเสมอ flash ที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้ว

9. เมื่อเรียบร้อยแล้ว  ทุกครั้ง

 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์