หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
การเพิ่มนาฬิกา Flash
 ทาง THT Web ได้เตรียมนาฬิกา Flash ไว้ให้ใช้ตกแต่งเว็บไซต์ หลายรูปแบบ
วิธีการแทรกนาฬิกา ลงในเนื้อหา หรือเทมเพลท
1. หาพื้นที่ หรือตำแหน่งว่างๆ ที่จะแทรกนาฬิกา เมื่อเจอแล้วให้คลิกเมาส์ ไปที่นั้น สังเกตุถ้าถูกต้องตรงตำแหน่งนั้น pointer จะกระพริบ จุดที่เราคลิกลงไป

2. คลิกที่ไอคอนเพิ่ม/แทรกนาฬิกา
3. เมื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่ม/แทรกนาฬิกา
ช่องด้านซ้าย : เป็นรายชื่อไฟล์นาฬิกาแบบต่าง
ช่องด้านขวา : ภาพตัวอย่าง
เมื่อคลิกเลือก และดูตัวอย่างเป็นที่พอใจแล้ว ให้กด
4. เมื่อออกมาจะเห็นว่าในช่องที่เรากำหนดตำแหน่ง จากในข้อที่1จะกรอบสัญลักษณ์ flash แสดงอยู่ (การแสดงผลจริงที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ต้องจากหน้าเว็บไซต์)

การแก้ไข / ปรับปรุงนาฬิกา flash

คลิ๊กเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง ที่บริเวณสัญลักษณ์นาฬิกา flashจะเกิดจุด 8 จุด รอบๆ นาฬิกา จากนั้นคลิ๊กเมาส์ค้างไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วลากขยายเข้า-ออก ตามขนาดที่ต้องการเสร็จแล้ว บันทึกข้อมูล
การแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ จะเป็นดังภาพด้านล่าง

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์