หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
POPup แสดงรูปภาพ หรือไฟล์มีเดียขึ้นมา

จากที่สมาชิก THTWEB หลายท่านสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องมือแสดงไฟล์มีเดียขึ้นมา น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆ ในการทำเว็บไซต์ สำหรับที่เวลาคลิ๊กที่ภาพ หรือข้อความ แล้วให้แสดงเป็นภาพขึ้นมา ในบทความนี้เรา จะแบ่งวิธีการทำออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. popup ที่คลิ๊กจากข้อความ
 2. popup ที่คลิ๊กรูปภาพ

วิธีการทำ POPUP แสดงรูปภาพ


แบบที่

1 :

ทำ popup จากข้อความ


1. เปิดหน้าที่ต้องการจะทำ POPUP แสดงรูปภาพ หรือจะสร้างเนื้อหาใหม่ก็ได้

2. พื้นที่ดีไซต์พิมพ์ข้อความที่ต้องการ (ดังภาพภาพตัวอย่าง) สำหรับเวลาคลิ๊กที่ข้อความนั้นจะแสดงรูปภาพขึ้นมา แล้วลากคลุมข้อความที่จะทำเป็นจุดคลิ๊ก จากนั้นคลิ๊กที่ ไอคอนเครื่องมือแสดงไฟล์มีเดียขึ้นมา

3. เลือกรูปภาพ ที่จะแสดง เวลาคลิ๊กที่ข้อความ

4. และคลิ๊กแบบที่ 2 : popup จากรูปภาพ


1. คลิ๊กที่ตำแหน่งจะใส่รูปภาพ

2คลิ๊กที่ไอคอนเพื่มรูปภาพ

3. เลือกภาพที่จะแสดงหน้าเว็บปกติ แล้วคลิ๊ก

4. เมื่อได้ภาพมาแล้ว

 •  ให้คลิ๊กที่ภาพ ดังภาพตัวอย่าง แล้วจะมีจุด8 จุดรอบๆภาพ
 • จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ แสดงไฟล์มีเดียขึ้นมา

   • เลือกภาพที่จะแสดงเป็นภาพ popup แล้วคลิ๊ก

5. สังเกตุเมื่อกลับมาที่หน้าดีไซต์ ภาพจะเปลี่ยนแปลงโดยมีกรอบสี ครอบอยู่ที่ภาพ แสดงว่าทำถูกต้องแล้ว

>>> แนะนำวิธีลบเส้นกรอบนั้นออก

 1. คลิ๊กที่ภาพนั้น ให้มีจุด8 จุดรอบๆ
 2. คลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ คุณสมบัติของรูปภาพ
 3. กำหนด ขนาดของกรอบ : เป็น 0 เพื่อจะได้ไม่เห็นกรอบ

หากระบบ popup ไม่ทำงาน แต่กลับเปิดอีกหน้าเพื่อแสดงภาพ เป็นเพราะในเว็บไซต์มีการโหลด script ไม่สมบรณ์ ทำให้ error page ให้สังเกตุที่ Browser ด้านล่าง จะมีเครื่องหมาย ! หรือ


*** popup นี่จะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อหน้านั้น ต้องแสดงเทมเพลท  สังเกตุตรง บริเวณล่างสุด ก่อนปุ่ม

 • ตรงแถว "ต้องการแสดงเทมเพลทหรือไม่?"  ต้องกำหนดเป็น Yes เท่านั้น
กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์