หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

Html และTAG แทคโมดูลต่างๆ

คำอธิบาย Html และ TAG แทคโมดูลต่าง ๆ

1. กลุ่มแทคแสดงหน้าเนื้อหา

# #detail# # ใช้วางในเทมเพลท เพื่อกำหนดตำแหน่งของส่วนแสดงเนื้อหา (ไม่ควรลบออกจากเทมเพลท)
# #var_security# # ใช้ในกรณีที่ต้องการ ให้กรอกรหัสภาพ กับฟอร์มรับข้อมูล (ป้องกันสแปมเมล์) ฟอร์มสมัครสมาชิกแบบเข้าฐานข้อมูล หรือโปรแกรมสำเร็จรูป บังคับใส่
ฟอร์มรับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับฐานข้อมูล หรือไม่เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป ไม่ต้องใส่ก็ได้
# #showfunction(file_thtenroll)# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา ที่ต้องการแสดงรายชื่อผู้สมัครใหม่ 10 คนล่าสุด ในตำแหน่งที่ต้องการ (สำหรับระบบสมาชิก)


2. กลุ่มแทคแสดงไฟล์และเมนู

# #showfunction(file_ชื่อไฟล์เนื้อหา)# # แสดงไฟล์เนื้อมาแสดงในตำแหน่งที่ต้องการ
# #showfunction(menu_menuชื่อเมนู3หลัก_top)# # แสดงเมนูแนวนอน โดยเรียกชื่อเมนู 3หลัก ที่สร้างไว้
# #showfunction(menu_menuชื่อเมนู3หลัก_side)# #  แสดงเมนูแนวตั้ง โดยเรียกชื่อเมนู 3หลัก ที่สร้างไว้


3. กลุ่มแทคแสดงระบบโปรแกรมสำเร็จรูป

# #include('showaifaq.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงระบบถาม - ตอบ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showcounter.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงสถิติการเยี่ยมชม ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showmarqee.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงแถบข้อความวิ่ง ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showloginguest.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงช่อง login บุคคลทั่วไป กรอก Password ช่องเดียว ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showloginmember.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงช่อง login สมาชิก username password ในตำแหน่งที่ต้องการ (ระบบสมาชิก)
# #include('showcheckupline.php')# #  ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงระบบการตรวจสอบ upline ในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้กรอกรหัสผู้แนะนำ ก่อนเข้าสู่หน้าแรก
# #include('showsearch.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงระบบการค้นหา ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #showfunction('slide_Autoslide')# #  ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงระบบภาพสไลด์ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showsidelink.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงระบบแลกลิงค์แนวตั้ง ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showtoplink.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงระบบแลกลิงค์แนวนอน ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showwebboard.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงเว็บบอร์ด หรือกระดานข่าว ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showproduct.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงสินค้าแนะนำ จากระบบตะกร้าสินค้าแบบแยกหมวด ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #include('showcate.php')# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงหมวดหมู่สินค้า ในตำแหน่งที่ต้องการ


4. กลุ่มแทคที่ใช้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ข้อสังเกตุ ทุกคำสั่งจะขึ้นต้นด้วย var

# #var_name_url# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงชื่อเว็บไซต์ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_name_urlup# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงชื่อเว็บไซต์อักษรใหญ่ตัวแรก ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_urlmember# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงลิงค์แนะนำธุรกิจ ของสมาชิกเว็บไซต์พ่วง  ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_unameto# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงรหัสสมาชิก(username) ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_passwordto# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงรหัสผ่าน(password) ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_nameto# #  ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงชื่อ-สกุลผู้แนะนำ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_emailto# #  ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงอีเมล์ผู้แนะนำ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_phoneto# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์ ผู้แนะนำ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_photomember# # ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงภาพผู้แนะนำ ในตำแหน่งที่ต้องการ
# #var_note1 ถึง 5to# #  ใช้วางในเทมเพลท หรือเนื้อหา เพื่อแสดงข้อมูลที่กำหนดเอง ตามตำแหน่งที่ต้องการ


5. กลุ่มแทคที่ช้กับ ไฟล์จดหมายตอบกลับ (emailfile.html) เท่านั้น โดยจะส่งค่าตัวแปรต่างๆ ไปทางอีเมล์ถึงผู้กรอกข้อมูล เท่านั้น สามารถสร้างไฟล์อีเมล์ตอบรับได้จาก เมนูข้อ 7.9

# #urlname# # เพื่อแสดง ชื่อเว็บไซต์
# #userid# # เพื่อแสดง รหัสผู้สมัครใหม่
# #password# # เพื่อแสดง รหัสผ่านผู้สมัครใหม่
# #firstname# # เพื่อแสดง ชื่อผู้สมัครสมัครใหม่
# #lastname# # เพื่อแสดง นามสกุลผู้สมัครใหม่
# #uplineid# # เพื่อแสดง รหัสผู้แนะนำ
# #uplinename# # เพื่อแสดง ชื่อ-สกุลผู้แนะนำ
# #uplinephone# # เพื่อแสดง เบอร์โทรศัพท์ผู้แนะนำ
# #uplineemail# # เพื่อแสดง อีเมล์ผู้แนะนำ
# #urlmember# # เพื่อแสดง ลิงค์ขยายสายงาน
# #date# # เพื่อแสดง วัน/เดือน/ปี ที่สมัคร


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์