หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

เพิ่ม/แก้ไข ภาพสไลด์ และการตั้งค่าตัวแปรระบบภาพสไลด์

หลังทำเสร็จจากขั้นแรกแล้ว ระบบจะใส่ภาพเบื้องต้นให้ เป็นตัวอย่าง เราก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่ต้องการแทนครับ

1. เมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ ที่มีระบบภาพสไลด์ แสดงอยู่ สังเกตุเหนือระบบภาพสไลด์ จะมีไอคอนเครื่องมือ อยู่ 2 อัน

ซ้าย : ใช้ในการเข้าไปเพิ่ม/แก้ไข ภาพสไลด์
ขวา : สำหรับปรับแต่ง ความกว้าง ส่วนสูง ความเร็วในการแสดง หรือรูปแบบการแสดงภาพสไลด์ เป็นต้น

2. เมื่อคลิ๊กเพิ่ม/แก้ไขภาพสไลด์

 • ที่อยู่รูป (URL) ใส่ภาพสไลด์สูงสุด 15 ภาพ โดยคลิ๊กไอคอน ด้านหลัง  เท็กซ์ฟิลด์ จะมีหน้าต่างเพิ่มรูปภาพขึ้นมา ทำการการเลือกรูปภาพ หรืออัพโหลดภาพที่ต้องการ
 • ตำแหน่งที่อยู่ URL สามารถใส่ลิงค์ เวลาคลิ๊กที่ภาพโดย จะเปิดไปหน้าที่เราระบุในช่องนี้ สามารถกำหนดได้ทั้ง 2 แบบ   1.ลิงค์ภายในเว็บ เช่น index.html ควรเลือก Target เป็น Self | 2.ลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น เช่น http://www.help2.tht.in ควรเลือก Target เป็น Blank  โดยอาจ copy url หน้าที่ต้องการมาวาง ภายในช่องนี้ก็ได้
 • รายละเอียด ใส่ได้ทั้งไทย และอังกฤษ จะแสดงคำอธิบายเวลาเปลี่ยนภาพสไลด์

เสร็จแล้วกดปุ่ม

3. คลิ๊กที่ไอคอนเพื่อตั้งค่าตัวแปรภาพสไลด์

 • ความกว้างภาพสไลด์ : กำหนดตามความกว้างจริงของรูป ค่าเป็น Pixel
 • ความสูงภาพสไลด์ : กำหนดตามความสูงจริงของรูป ค่าเป็น Pixel
 • กำหนดความเร็วในการแสดงแต่ละภาพ panzoom (1-10) : การหน่วงเวลาในการเปลี่ยนภาพ (เร็วสุดช้าสุด)
 • กำหนดความเร็วในการแสดง phototime (1-10) : ความแตกต่างเวลาเปลี่ยนภาพ  (ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเวลาเปลี่ยนภาพสังเกตุเห็นรายละเอียดเวลาเปลี่ยนภาพมากที่สุด)
 • effect ภาพสไลด์ (0-68) 0 คือ สุ่ม : รูแปบบเวลาเปลี่ยนภาพสไลด์นตัวเลขลงไป
 • Show buttons : แสดงปุ่ม ควบคุมภาพสไลด์
 • Show Titles : แสดงคำอธิบายภาพ หรือรายละเอียด
 • Show Random : สุ่มภาพทั้งหมด
 • Randow Start : สุ่มเฉพาะภาพแรก

Vdo : การเพิ่ม/แก้ไข ภาพสไลด์ และการตั้งค่าตัวแปร

 


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์