หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
รวมคู่มือการตั้งค่าทั่วไปเว็บไซต์ THTWEB

Webmaster Login

วิธี login เข้าสู่ระบบพัฒนาเว็บไซต์

เมื่อลืมรหัสผ่านเข้าสู่เว็บไซต์

จัดการบัชญีข้อมูลส่วนตัว

การแก้ไข password และข้อมูลส่วนตัว

ตรวจสอบวันหมดอายุ และข้อมูลต่างๆ

ตั้งต่าเริ่มต้นเว็บไซต์

ตั้งค่าภาษาในเว็บ

ตั้งค่าเว็บไซต์มือใหม่

ตั้งค่าเว็บไซต์ทั่วไป

กำหนดการชี้พื้นที่

E-Mail

สร้าง Email Account

ปรับแต่ง Webmail

การใช้งาน Webmail

ตั้งค่า Outlook Express

ตั้งค่า MS Outlook

ตั้งค่า POP Google App

การใช้งานเทมเพลท

เลือกใช้งานเทมเพลท สำเร็จรูป (template1-4)

เลือกใช้งานเทมเพลท จากต้นแบบ (Mytemplate)

สร้างเทมเพลทเองใหม่

สร้างเทมเพลทต้นแบบ

แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Header

แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Menu

แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Side Menu

แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Footer

แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น ขอบ

แก้ไขเนื้อหาที่ตกไปแสดงด้านล่างของเว็บไซต์

แก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ด้วยCSS

การนำฟรีเทมเพลมมาใช้

การจัดการเนื้อหา

สร้างเองใหม่ (ออกแบบได้โดยอิสระ)

สร้างจากแบบสำเร็จ (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)

เริ่มต้นสร้างบทความ หน้าแรก

วิธีแก้ไขเนื้อหา หรือบทความเดิม

ทำหน้าแรกเว็บไซต์ ให้เป็นหน้า Intro

การกำหนดเนื้อหา หรือบทความ ให้ใช้เทมเพลทไม่ซ้ำกัน

การจัดการไฟล์

เมนูไฟล์เนื้อหา (ลบ,แก้ไข,เปลี่ยนชื่อ,ตั้งค่า)

เมนูไฟล์ประกอบอื่นๆ (ภาพตัวอย่าง,เปลี่ยนชื่อไฟล์)

การอัพโหลดไฟล์ ทีละ10

สำรองข้อมูลภายในเว็บไซต์

Upload ไฟล์ที่ทำจาก Dream หรือโปรแกรมอื่น

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์