หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Menu


 ปัจจุบัน เทมเพลทต้นแบบ ใช้ CSS ในการสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดส่วนต่างๆ ที่แสดงผลอย่างที่ควรจะเป็นไม่คลาดเคลื่อน อาจทำให้สมาชิกบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือแก้ไข CSS ไม่ทราบว่าจะเข้าไปแก้ไขตรงจุดไหนถึงจะเปลี่ยนแปลงรูปภาพเดิมได้ ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ไข รูปภาพต่างๆ ที่ใช้ CSS

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Menu

1. ในตำแหน่ง topmenu เมนูแนวนอน (บริเวณเส้นสีเหลือง)

  • กรณีใช้ตาราง กำหนดภาพพื้นหลัง ดังตัวอย่างในภาพ ด้านล่าง
    การแก้ไข หรือเปลี่ยนภาพ จะต้องคลิ๊กที่ขอบตาราง ที่แสดงภาพพื้นหลังนั้น ให้เป็น จุด 8 จุด ล้อมรอบตาราง (เลข1)
  • กรณีใช้เซลล์  กำหนดภาพพื้นหลัง
    การแก้ไข หรือเปลี่ยนภาพ จะต้องคลิ๊กภายในช่อง หรือภายในเซลล์ ถ้ามีตารางซ้อนอยู่ สังเกตุว่าจะมีช่องถัดลงมา 1 ช่องเสมอ เพื่อบอกให้รู้ว่าเซลล์นี้ มีตารางซ้อนอยู่

2. จากนั้นคลิ๊กขวา ที่ขอบตาราง(เวลาmouse pointer อยู่ตรงขอบตาราง จะแสดงเป็น รูปศร4แฉก) + เมื่อเมนูลัดแสดงขึ้นมา เลือกStyle Sheet Css (เลข2)
     (หากคุณไม่ใช้ วิธีคลิ๊กขวา สามารถคลิ๊กที่ไอคอนCSS บนแถบเครื่องมือดีไซต์ ได้อีกแบบ)

3. ถ้าคลิ๊กตำแหน่งภาพพื้นหลัง จากใน ข้อที่1 ถูกต้อง

หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเห็นว่าช่อง "ภาพพื้นหลัง" จะมี url ของภาพเดิมปรากฎอยู่ (เลข3)
จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตำแหน่ง Menu

คลิ๊กที่ไอคอน

เพื่ออัพโหลดภาพเอง จากเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่

เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ THTWEB เตรียมไว้ให้

repeat :
กำหนดลักษณะ การแสดงภาพ

none

: เป็นค่าเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
repeat : แสดงภาพเดิมซ้ำจนกว่าเต็มพื้นที่

repeat -x

: แสดงภาพเดิมซ้ำ เฉพาะตามแนวนอน ของขนาดภาพ
repeat -y : แสดงภาพเดิมซ้ำ เฉพาะตามแนวตั้ง ของขนาดภาพ
no - repeat : ไม่แสดงซ้ำ (แสดงเฉพาะภาพตามขนาดจริง)

bgPosition :
เป็นการกำหนดตำแหน่งรูปภาพ

X : แนวนอน

Y : แนวตั้ง

Left เริ่มแสดงภาพจากซ้าย Top เริ่มแสดงภาพจากบน
Center

เริ่มแสดงภาพจากกึ่งกลาง

Center เริ่มแสดงภาพจากกึ่งกลาง
Right

เริ่มแสดงภาพจากขวา

Bottom เริ่มแสดงภาพจากล่าง

ตามตัวอย่างเทมเพลท ที่นำมาแสดง ตำแหน่งของ repeat กำหนดเป็น repeat-x เพื่อกำหนดให้ภาพพื้นหลัง เรียงต่อกันจากซ้าย ไปขวาจนสุด ความสูงตามภาพขนาดจริง (บรรทัดเดียว)

ข้อแนะนำ อาจลองปรับเทมเพลท กลุ่มธรรมชาติ อย่างในตัวอย่าง จะเข้าใจมากขึ้นครับ และสามารถนำไปใช้กับเทมเพลทต้นแบบ ได้ทุกกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะใช้ทั้งเซลล์ และตาราง เป็นตัวกำหนดภาพพื้นหลัง


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

180 คน
เมื่อวาน65 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
3133 คน
14483 คน
1431642 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์