หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Header


ปัจจุบัน เทมเพลทต้นแบบ ใช้ CSS ในการสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดส่วนต่างๆ ที่แสดงผลอย่างที่ควรจะเป็นไม่คลาดเคลื่อน อาจทำให้สมาชิกบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือแก้ไข CSS ไม่ทราบว่าจะเข้าไปแก้ไขตรงจุดไหนถึงจะเปลี่ยนแปลงรูปภาพเดิมได้  ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ไข รูปภาพต่างๆ ที่ใช้ CSS

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Header

ขั้นตอน

1. คลิ๊กเมาส์ ที่ตำแหน่งภาพพื้นหลัง (สังเกตุ : ถ้าภาพพื้นหลังอยู่ภายในเซลล์ ภาพนั้นจะเต็มช่องพอดี แต่ ถ้าใช้ตารางซ้อนอยู่ภายในเซลล์ และกำหนดภาพพื้นหลังที่ตารางที่ซ้อนอยู่นั้น จะเห็นว่าจะเหลือช่องว่างระหว่างเซลล์กับตารางอยู่) ส่วนตัวอย่างที่เห็นด้านล่าง เป็นการกำหนดภาพพื้นหลังอยู่ภายในเซลล์

2. คลิ๊กขวา ภายในเซลล์ หรือขอบตาราง จากนั้นเมื่อมีเมนูลัดขึ้นมา ให้เลือกStyle Sheet Css
    หรือ จะคลิ๊กจากไอคอน Css ด้านบน แถบเครื่องมือ ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง : ทดสอบว่าใช้ เซลล์ กำหนดภาพพื้นหลัง หรือไม่

ตัวอย่าง : ทดสอบว่าใช้ ตาราง กำหนดภาพพื้นหลัง หรือไม่

3. ถ้าคลิ๊กในตำแหน่งภาพพื้นหลัง ข้อที่1 ถูกต้อง

หน้าต่างที่แสดงขึ้นมา จะเห็นว่าตำแหน่งภาพพื้นหลัง จะมี url ปรากฎอยู่
จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตำแหน่ง Header

คลิ๊กที่ไอคอน

เพื่ออัพโหลดภาพ Header เอง จากเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่

เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบ THTWEB เตรียมไว้ให้

repeat :
กำหนดลักษณะ การแสดงภาพ Header

none

: เป็นค่าเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
repeat : แสดงภาพเดิมซ้ำจนกว่าเต็มพื้นที่

repeat -x

: แสดงภาพเดิมซ้ำ เฉพาะตามแนวนอน ของขนาดภาพ
repeat -y : แสดงภาพเดิมซ้ำ เฉพาะตามแนวตั้ง ของขนาดภาพ
no - repeat : ไม่แสดงซ้ำ (แสดงเฉพาะภาพตามขนาดจริง)

bgPosition :
เป็นการกำหนดตำแหน่งรูปภาพ

X : แนวนอน

Y : แนวตั้ง

Left ชิดซ้าย Top บน
Center

กึ่งกลาง

Center กึ่งกลาง
Right

ชิดขวา

Bottom ล่าง

ตามตัวอย่างเทมเพลท ที่นำมาแสดง ตำแหน่งของ repeat กำหนดเป็น no-repeat เพื่อกำหนดภาพพื้นหลัง แสดงตามขนาดจริง ไม่มีการแสดงซ้ำไม่ว่า ตาราง หรือเซลล์ จะกว้างออกไปขนาดไหน

 ข้อแนะนำ อาจลองปรับเทมเพลท กลุ่มธรรมชาติ อย่างในตัวอย่าง จะเข้าใจมากขึ้นครับ และสามารถนำไปใช้กับเทมเพลทต้นแบบ ได้ทุกกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะใช้ทั้งเซลล์ และตาราง เป็นตัวกำหนดภาพพื้นหลัง


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

138 คน
เมื่อวาน33 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
265 คน
24060 คน
1441219 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์