หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
รวมคู่มือ เครื่องมือที่ใช้บ่อยๆ

ลิงค์ / เมนู / การเชื่อมโยง ประเภทต่างๆ
ลิงค์ระบบตาม เมนูที่ 2. เมนูพื้นฐาน

การใช้งานเมนูระบบ : แนะนำการใช้งานเมนูเบื้องต้น การใช้งานส่วนต่างๆ

การเพิ่ม / ลบเมนูระบบ : วิธีเพิ่มเมนู ลบเมนู และแก้ไขเมนูระบบ

สร้างเมนูย่อย / submenu : ขั้นตอนการสร้างเมนูย่อย หรือ submenu

กำหนดตำแหน่งการแสดงผล เมนูย่อย / submenu ของเมนูแนวนอน topmenu : วิธีกำหนดตำแหน่งการแสดงผลเมนูย่อย ของเมนูแนวนอน

เปลี่ยนไอคอน หน้าเมนู ไม่ให้ซ้ำกัน หรือเปลี่ยนรูปแบบข้อความในเมนู : ขั้นตอนเปลี่ยนไอคอน หรือข้อความ ที่อยู่ในเมนูระบบ ตามที่ต้องการ
ลิงค์จากหน้าดีไซต์ ไฮเปอร์ลิงค์

สร้างลิงค์ข้อความ หรือรูปภาพ : วิธีสร้างลิงค์จากข้อความ หรือสร้างลิงค์จากรูปภาพ

สร้างลิงค์ download เช่น PDF , PPT , DOC , XLS : วิธีสร้างลิงค์ download ไฟล์ต่างๆ เช่น word pdf powerpoint

สร้างลูกเล่นให้ ไฮเปอร์ลิงค์ : ขีดเส้นใต้ เส้นบนข้อความ เส้นทับข้อความ หรือ ไม่แสดงเส้นใต้ข้อความที่เป็นลิงค์

Link Anchor หรือ การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน : วิธีเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน สำหรับหน้าเว็บที่มีข้อมูลมากๆ

ลบเส้นกรอบรูปภาพที่เป็นลิงค์ : วิธีลบเส้นกรอบรูปภาพ หลังจากที่กำหนดเป็นลิงค์

แนะนำเมนู และไอคอนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขเว็บ : แนะนำส่วนประกอบต่างๆ จากหน้าหลัก และไอคอนเครื่องมือ ภายในหน้าดีไซต์ รวมถึงตัวเลือกต่างๆ ภายในหน้าดีไซต์

วิธีการใช้ไอคอนเครื่องมือต่างๆ

เปลี่ยนสีตัวอักษร

เปลี่ยนสีพื้นหลัง

iframe ไอเฟรม

แสดงรายการเป็นตัวเลข หรือปุ่ม

ไฮเปอร์ลิงค์ / hyperlink

เพิ่มรูปภาพ

เพิ่มรูปภาพจากเซิร์ฟเวอร์อื่น

POPUP แสดงรูปภาพ

ใส่ไฟล์ Multimedia

เพิ่ม/แก้ไข Flash

การใส่ Java Script

CSS ทั่วไป

การเพิ่มนาฬิกา Flash

การเพิ่มปฏิทิน Flash

แทรกสัญลักษณ์พิเศษ

Marquee ภาพและตัวอักษรเคลื่อนที่

วิธีเปลี่ยน แบบตัวอักษร

วิธีเปลี่ยน ขนาดตัวอักษร

การแบ่งกลุ่ม Html และ TAG แทคโมดูลต่างๆ

- ขั้นตอนการใส่ แทคโมดูลต่างๆ

วิธีการใช้งานเกี่ยวกับตาราง

วิธีการแก้ไขตาราง

วิธีแก้ไข หรือกำหนดตำแหน่งภายในเซลล์

คุณสมบัติตาราง

คุณสมบัติของเซลล์

เพิ่มแถว ด้านบนเพิ่มแถว ด้านบน  เพิ่มแถว ด้านซ้ายเพิ่มคอลัมภ์ ด้านซ้าย

เพิ่มแถว ด้านล่างเพิ่มแถว ด้านล่าง เพิ่มคอลัมภ์ ด้านขวาเพิ่มคอลัมภ์ ด้านขวา

ลบแถว                ลบคอลัมภ์

รวมเซลล์ด้านขวา รวมเซลล์ด้านล่าง

แบ่งเซลล์แนวตั้ง  แบ่งเซลล์แนวนอน

กำหนดสีกรอบตาราง

ฟอร์มสำเร็จรูป
กลุ่มเครื่องมือในการสร้างฟอร์ม แยกตามประเภทไอคอน

เพิ่ม/แก้ไขฟอร์ม : เครื่องมือสร้าง / แก้ไขคำสั่งฟอร์ม

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์ฟิลด์ : เครื่องมือสร้าง /แก้ไข ช่อง textfield

เพิ่ม/แก้ไขแถบตัวเลือก : เครื่องมือสร้าง /แก้ไข แถบตัวเลือก เช่น วันที่

เพิ่ม/แก้ไขเท็กซ์แอเรีย : เครื่องมือสร้าง /แก้ไข ช่อง textarea เช่น ที่อยู่

เพิ่ม/แก้ไขเรดิโอบัตตอน : เครื่องมือสร้าง /แก้ไข ช่อง radiobutton เช่น เพศ เลือกได้อันเดียว

เพิ่ม/แก้ไขเช็คบ็อก : เครื่องมือสร้าง /แก้ไข ช่อง checkbox เช่น ช่องที่เลือกได้มากกว่า 1

เพิ่ม/แก้ไขปุ่ม : เครื่องมือสร้าง /แก้ไข ปุ่ม buttom
คำสั่งเพิ่มเติม ที่ใช้กับฟอร์มรับข้อมูล

วิธีแก้ไข เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูล แล้วปุ่มไม่ทำงาน : ฟอร์มไม่สามารถส่งข้อมูลได้

ตั้งค่ารหัสความปลอดภัย : รหัสภาพ

กำหนดรหัสสมาชิก และรหัสผ่าน : uname, pass

คำสั่ง check : ต้องกรอกข้อมูลในช่อง

คำสั่ง memail : ระบุเมล์ที่ต้องการส่งไป

คำสั่ง mesubject : กำหนดหัวข้อเมล์ที่ส่งไป

คำสั่ง emailfile : จดหมายตอบอัตโนมัติ

คำสั่ง gopage : กำหนดหน้าหลังจากกด submit

เมนูที่เกี่ยวข้อง

  คู่มือการใช้งาน
  คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
  วิธีสร้างระบบสมาชิก
  ฟอร์มสำเร็จรูป
  ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
  THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์